Ako požiadať o invalidný dôchodok (rýchly návod)

22.11.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Môžete len tak žiadať o invalidný dôchodok? V tomto článku nájdete stručný návod, ako žiadať o invalidný dôchodok a čo všetko k tomu potrebujete.


Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom. Invalidné dôchodky majú občanom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne, alebo úplne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, sčasti nahradiť ich príjem.

 

Práca popri invalidnom dôchodku

V novom dôchodkovom systéme môže občan počas poberania invalidného dôchodku bez obmedzenia pracovať.

Kedy sa z vás stane invalid

Invalidný dôchodok – a cesta k nemu ­– nie je jednoduchá záležitosť. Občan je invalidný, ak sa uňho (v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu) znížila schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

Kedy máte nárok na invalidný dôchodok

Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať dlhšie ako jeden rok.

invalidny dochodca ziadost

Čo treba urobiť pre získanie invalidného dôchodku

Musíte podať žiadosť o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. Formulár je veľmi komplikovaný, spíše ho s vami zamestnanec poisťovne. Od podania žiadosti máte právo kedykoľvek nazrieť do svojho spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy aj fotokópie. Tlačivo pre získanie invalidného dôchodku je dostupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne, a aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Čo musí nesmie chýbať v žiadosti o invalidný dôchodok

Spolu so žiadosťou, je potrebné predložiť odpracované roky (cez evidenčné listy dôchodkového poistenia) a zdravotnú dokumentáciu, tj. aktuálne odborné lekárske nálezy. V žiadosti uveďte dátum, od ktorého požadujete priznanie invalidného dôchodku.

Čo v prípade, že žiadosť na invalidný dôchodok zamietnu

O invalidných dôchodkoch rozhoduje Ústredie Sociálnej poisťovne. Tá je povinná o žiadosti rozhodnúť do 60 dní od podania, v zložitých prípadoch do 120 dní. Ak sa domnievate, že rozhodnutie o invalidnom dôchodku nie je správne, napríklad vašu žiadosť zamietli alebo nesúhlasíte so stanovenou mierou poklesu schopnosti pracovať, máte právo do 30 dní od doručenia rozhodnutia sa proti nemu odvolať.

Odvolanie sa podáva v Sociálnej poisťovni. Pri spisovaní odvolania je vhodné držať sa faktov súvisiacich so zdravotným stavom preukázaným lekárskymi správami.

Výška invalidného dôchodku

V novom dôchodkovom systéme závisí výška invalidného dôchodku od príjmov občana počas celého pracovného života (pred vznikom invalidity). Znamená to, že občan, ktorý zarábal viac, a preto počas svojho života platil vyššie odvody, bude mať pri rovnakom znížení schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj vyšší invalidný dôchodok, než občan, ktorý počas svojho života zarábal menej, a platil si aj nižšie odvody. Najhoršie sú na tom živnostníci, ktorí si platili minimálne, prípadne žiadne odvody.

Ako sa vypláca invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, vždy v pravidelne sa opakujúcich, mesačných výplatných termínoch. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa každému osobitne.

Do cudziny (mimo štátov EÚ) sa invalidný dôchodok vypláca pozadu, v trojmesačných lehotách, po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno invalidný dôchodok priznať preddavkovo.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 32 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.