Ako sa počíta čistá mzda zamestnanca v roku 2021

11.06.2021 | Redakcia, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Vo výpočte čistej mzdy sa opäť menia niektoré veličiny. Zvýšila sa suma životného minima, ktorá okrem iného ovplyvňuje aj daňový bonus na dieťa a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.


Postup výpočtu mzdy ostáva prakticky rovnaký, ide len o zmeny v sumách daňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti, ktoré stúpli o niekoľko eur. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ostávajú rovnaké. Pre väčší prehľad si všetky veličiny, ktoré sa výpočtu čistej mzdy týkajú, zhrnieme a uvedieme si aj praktický príklad.

 

Odvody do Sociálnej poisťovne

V odvodoch na sociálne poistenie sa nezmenilo vôbec nič. Aj naďalej tam putuje v podstate najväčšia čiastka z vašej hrubej mzdy. Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 25,2%, zamestnancovi sa z hrubej mzdy strháva 9,4 %. Tento pravidelný odvod by vám mal zabezpečiť nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenie, no a samozrejmosťou je aj poistenie v nezamestnanosti. Celkovo tak do Sociálnej poisťovne putuje 34,6 %, no treba si uvedomiť, že odvod zamestnávateľa je v podstate časť superhrubej mzdy. Na sociálne poistenie sa nevzťahuje žiadny minimálny vymeriavací základ. Avšak, maximálny vymeriavací základ je v roku 2021 vo výške 7 644 eur.

Odvody na zdravotné poistenie

Zmeny nenastali ani v odvodoch do zdravotnej poisťovne. Výška tohto odvodu tiež závisí od výšky hrubej mzdy, čiže nie je stanovený maximálny ani minimálny vymeriavací základ. Vďaka zdravotnému poisteniu by ste mali mať zabezpečenú bezplatnú ambulantnú starostlivosť, lacnejšie lieky, prípadne iné zdravotné služby a pomôcky. Odvody zamestnanca z hrubej mzdy sú 4 %, zamestnávateľ odvádza 10 %. Opäť však treba podotknúť, že v jeho prípade ide o časť superhrubej mzdy. Bohužiaľ, na Slovensku máte na výber len z troch zdravotných poisťovní.

Tip: Vyskúšajte si tiež kalkulačku čistej mzdy v Českej republike

Výpočet čistej mzdy

Zdroj: shutterstock

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

V tomto prípade však už zmeny nastali, nakoľko sa zvýšila nezdaniteľná časť, ktorú ovplyvnila výška životného minima. Ešte v roku 2020 bola výška tejto veličiny 367,85 eur. V roku 2021 sa jej výška posunie trochu vyššie, a síce na sumu 375,95 eur. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre výpočet čistej mzdy pomerne dôležitá.

Daňový bonus na dieťa

Aj v tomto bode nastala menšia zmena. Ide o jednu z úľav na dani, respektíve bonus na dieťa, ktoré žije v jednej domácnosti s daňovníkom. Do júla 2021 je daňový bonus na dieťa vo výške 23,22 eura na jedno dieťa nad 6 rokov veku a 46,44 eura na dieťa mladšie ako 6 rokov veku. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov. Je nutné podotknúť, že uplatniť si ho môžete mesačne, prípadne raz ročne v daňovom priznaní.

Daň z príjmu

V tomto prípade sa bavíme o dani z príjmu zamestnanca, ktorá sa väčšinou mesačne strháva formou zálohy na daň. Táto záloha je presne vypočítaná z hrubého mesačného príjmu, od ktorého sa najprv odpočítajú odvody zamestnanca a nezdaniteľná časť na poplatníka. Na Slovensku je sadzba dane z príjmu 19 %.

Mesačná záloha na daň z príjmu sa počíta nasledovne: (hrubá mzda - zdravotné odvody - sociálne odvody - nezdaniteľná časť základu dane) x 19 %

Ďalšie veličiny, ktoré môžu ovplyvniť výšku čistej mzdy

  • Zrážky zo mzdy zamestnanca (exekúcia a podobne).
  • Odvody na zdravotné poistenie osoby so zdravotným postihnutím (2 %).

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021

Hrubá mzda: 900 €

Daňový bonus na 1 dieťa nad 6 rokov veku

Výšku čistej mzdy si môžete vypočítať aj na našej kalkulačke.

Časť mzdy Výpočet a suma
Hrubá mzda 900 €
Zdravotné odvody zamestnanca

36 €

(900 x 4%)

Zdravotné odvody zamestnávateľa

90 €

(900 x 10%)

Sociálne odvody zamestnanca

84,6 €

(900 x 9,4%)

Sociálne odvody zamestnávateľa

226,8 €

(900 x 25,2%)

Cena práce

1216,8

(900 + 90 + 226,8)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

375,95 €

Daň z príjmu

76,66 €

(900 - 36 - 84,6 - 328,12) x 19 %

Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov veku 23,22 €
Záloha na daň

53,44 €

(76,66 - 23,22)

Čistá mzda

725,96 €

(900 - 36 - 84,6 - 53,44)

Poznámka: Výpočet redakcie


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5