Ako sa bude počítať čistá mzda zamestnanca v roku 2019

03.12.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Vo výpočte čistej mzdy sa opäť menia niektoré veličiny. Zvýšila sa suma životného minima, ktorá okrem iného ovplyvňuje aj daňový bonus na dieťa a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.


Postup výpočtu mzdy ostáva prakticky rovnaký, ide len o zmeny v sumách daňového bonusu na dieťa a nezdaniteľnej časti, ktoré stúpli o niekoľko eur. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ostávajú rovnaké. Pre väčší prehľad si všetky veličiny, ktoré sa výpočtu čistej mzdy týkajú, zhrnieme a uvedieme si aj praktický príklad.

 

Odvody do Sociálnej poisťovne

V odvodoch na sociálne poistenie sa nezmenilo vôbec nič. Aj naďalej tam putuje v podstate najväčšia čiastka z vašej hrubej mzdy. Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 25,2%, zamestnancovi sa z hrubej mzdy strháva 9,4 %. Tento pravidelný odvod by vám mal zabezpečiť nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenie, no a samozrejmosťou je aj poistenie v nezamestnanosti. Celkovo tak do Sociálnej poisťovne putuje 34,6 %, no treba si uvedomiť, že odvod zamestnávateľa je v podstate časť superhrubej mzdy. Na sociálne poistenie sa nevzťahuje žiadny minimálny vymeriavací základ. Avšak, maximálny vymeriavací základ je v roku 2019 vo výške 6 678 eur.

Odvody na zdravotné poistenie

Zmeny nenastali ani v odvodoch do zdravotnej poisťovne. Výška tohto odvodu tiež závisí od výšky hrubej mzdy, čiže nie je stanovený maximálny ani minimálny vymeriavací základ. Vďaka zdravotnému poisteniu by ste mali mať zabezpečenú bezplatnú ambulantnú starostlivosť, lacnejšie lieky, prípadne iné zdravotné služby a pomôcky. Odvody zamestnanca z hrubej mzdy sú 4 %, zamestnávateľ odvádza 10 %. Opäť však treba podotknúť, že v jeho prípade ide o časť superhrubej mzdy. Bohužiaľ, na Slovensku máte na výber len z troch zdravotných poisťovní.

Tip: Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu?

Výpočet čistej mzdy

Zdroj: shutterstock

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

V tomto prípade však už zmeny nastali, nakoľko sa zvýšila nezdaniteľná časť, ktorú ovplyvnila výška životného minima. Ešte v roku 2018 bola výška tejto veličiny 319,17 eur. V roku 2019 sa jej výška posunie trochu vyššie, a síce na sumu 328,12 eur. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre výpočet čistej mzdy pomerne dôležitá.

Daňový bonus na dieťa

Aj v tomto bode nastala menšia zmena. Ide o jednu z úľav na dani, respektíve bonus na dieťa, ktoré žije v jednej domácnosti s daňovníkom. V roku 2019 bude daňový bonus na dieťa vo výške 22.17 eur na jedno dieťa. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov. Je nutné podotknúť, že uplatniť si ho môžete mesačne, prípadne raz ročne v daňovom priznaní.

Daň z príjmu

V tomto prípade sa bavíme o dani z príjmu zamestnanca, ktorá sa väčšinou mesačne strháva formou zálohy na daň. Táto záloha je presne vypočítaná z hrubého mesačného príjmu, od ktorého sa najprv odpočítajú odvody zamestnanca a nezdaniteľná časť na poplatníka. Na Slovensku je sadzba dane z príjmu 19 %.

Mesačná záloha na daň z príjmu sa počíta nasledovne:

(hrubá mzda - zdravotné odvody - sociálne odvody - nezdaniteľná časť základu dane) x 19 %

Ďalšie veličiny, ktoré môžu ovplyvniť výšku čistej mzdy

  • Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.
  • Zrážky zo mzdy zamestnanca (exekúcia, stravné lístky a pod.).
  • Odvody na zdravotné poistenie osoby so zdravotným postihnutím (2 %).

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Hrubá mzda: 900 €

Daňový bonus na 1 dieťa

Výšku čistej mzdy si môžete vypočítať aj na našej kalkulačke.

Časť mzdy Výpočet a suma
Hrubá mzda 900 €
Zdravotné odvody zamestnanca

36 €

(900 x 4%)

Zdravotné odvody zamestnávateľa

90 €

(900 x 10%)

Sociálne odvody zamestnanca

84,6 €

(900 x 9,4%)

Sociálne odvody zamestnávateľa

226,8 €

(900 x 25,2%)

Superhrubá mzda*

1216,8

(900 + 90 + 226,8)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

328,12 €

Daň z príjmu

85,74 €

(900 - 36 - 84,6 - 328,12) x 19 %

Daňový bonus na dieťa 22,17 €
Záloha na daň

63,57 €

(85,74 - 22,17)

Čistá mzda

715,83 €

(900 - 36 - 84,6 - 63,57)

Poznámka: Výpočet redakcie

*superhrubá mzda je suma, ktorá určuje celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo