Slováci sa extrémne zadlžujú, o úvery na bývanie je obrovský záujem

10.12.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


NBS: Úverovanie je na Slovensku naďalej nadmerné. Eurostat ukázal, že tretina Slovákov nevie čeliť nečakaným výdavkom.


Najdôležitejším rizikom finančného sektora je stále zadlženie domácností. Ako na nedávnej tlačovej konferencii skonštatoval k správe o finančnej stabilite k novembru 2018 výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom v Národnej banke Slovenska (NBS) Vladimír Dvořáček, úverovanie je na Slovensku nadmerné.

Podľa neho nastalo síce mierne spomalenie v rámci spotrebiteľských úverov, avšak dynamický rast zaznamenali úvery na bývanie. Slovenské domácnosti majú podľa Dvořáčka najmenej čistých finančných aktív v pomere k HDP v rámci EÚ. „Úvery sú viac koncentrované u domácností, ktoré majú nižší príjem,“ povedal Dvořáček. Podľa neho je potrebné rozvíjať trh s nájomným bývaním. Informáciu priniesla tlačová agentúra SITA.

Úvery domácnostiam sa za šesť rokov zdvojnásobili

Ako pokračoval riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Marek Ličák, objem úverov domácnostiam sa za posledných šesť rokov zdvojnásobil. Podľa neho ide zďaleka o najvyšší nárast v porovnaní s ostatnými štátmi v rámci EÚ. „Faktory, ktoré vplývajú na rast úverov domácnostiam, sú veľmi silné,“ povedal Ličák.

Ponuky bánk sú podľa neho také, aby rast úverov pokračoval. Prejavuje sa to najmä na poklese úrokových sadzieb. Hoci NBS zaviedla opatrenia od júla tohto roka, na úrokovú politiku nemá vplyv. Opatrenia NBS budú nabiehať postupne. Už v súčasnosti národná banka eviduje istú stabilizáciu, avšak plný vplyv opatrení nabehne až v budúcom roku.

Ku koncu septembra ziskovosť bankového sektora medziročne vzrástla o 7,6 % a úrokové marže v sektore retailu naďalej klesajú. „Ten príbeh sa nám pomaly blíži ku koncu,“ povedal Ličák. Podľa neho síce bankový sektor na Slovensku patrí naďalej k najziskovejším v bankovej únii, avšak trend vývoja je mierne horší v ostatných bankových sektoroch v rámci EÚ.

Aj na Slovensku ziskovosť nemá podľa centrálnej banky priestor na to, aby výraznejšie ešte rástla. Ziskovosť bánk ostáva na Slovensku podľa centrálnej banky naďalej na dostatočnej úrovni, avšak postupne strácajú pozíciu jedného z najziskovejších sektorov v rámci únie.

 

uvery na byvanie zadlzeni slovaci

Budú banky tlačené do vysokých ziskov?

Banky dokázali udržať ziskovosť podľa Ličáka len za cenu rýchleho rastu úverov v kombinácii s poklesom nákladov na kreditné riziko. V sektore podľa neho je viditeľná snaha o udržanie úrovne ziskovosti, ale aj tlak zo strany materských bánk a akcionárov. Ak budú očakávania materských spoločností vysoké, vytvorí to tlak na domáce banky, aby vytvárali vysoké zisky. Nízke úrovne strát z nesplácaných úverov nemusia byť podľa Ličáka v dlhodobom horizonte udržateľné. Ak by sa miera nákladov na kreditné riziko zvýšila na úroveň z roku 2016 (0,6 % úverov), zisk by klesol podľa neho zhruba o 20 %.

Solventnosť bánk v prvom polroku mierne klesla, a to z 18,6 % na 18,2 %. Domáce banky patria v rámci EÚ podľa národnej banky k sektorom s menšou úrovňou kapitálovej primeranosti. Skúsenosť z predkrízových rokov podľa NBS ukazuje, že bankový sektor má tendenciu v rastových a ziskových rokoch znižovať úroveň kapitálovej primeranosti a nevytvárať si rezervy na horšie časy.

Stav úverov na bývanie medziročne stúpol

Objem úverov na bývanie na Slovensku ku koncu októbra stúpol v medziročnom porovnaní o 10 %. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu desiateho mesiaca tak dosiahol 26,723 mld. eur. Z toho objem úverov stavebného sporenia bol na úrovni 2,382 mld. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 3,5 %.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,67 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 20,26 % a Tatra banka so 14,36 %. ČSOB mala podiel 12,36 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 82,65 %. Wüstenrot stavebná sporiteľňa mala podiel 12,73 % a ČSOB stavebná sporiteľňa 4,62 %.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.

Tretina Slovákov nevie čeliť nečakaným finančným výdavkom

Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat boli na tom v roku 2017 najhoršie ľudia v Litve, najlepšie boli na tom Malťania.

Vyše tretina Slovákov nevie čeliť nečakaným finančným výdavkom. V medziročnom porovnaní však počet tých, ktorí majú finančnú tieseň v prípade pokazenia auta, práčky alebo choroby či úrazu, dlhodobo klesá. Kým v roku 2016 ich bolo takmer 38 %, vlani ich počet klesol na necelých 35 %. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat boli na tom za rok 2017 najhoršie ľudia v Litve (59,9 %), Chorvátsku (56,2 %) a Bulharsku (53,2 %).

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h