Kde všade platí zákaz používať pyrotechniku a čo všetko hrozí za porušenie

31.12.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Koncoročné oslavy sa na Slovensku odjakživa spájajú s ohňostrojmi a delobuchmi, i keď v mnohých mestách za to hrozia pokuty. Na druhej strane, ich vymáhanie je veľmi komplikované.


Zábavnú pyrotechniku, akou sú petardy či svetlice, je s výnimkou Silvestra zakázané používať. To však neplatí pre Bratislavu, kde mestskí poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré vstúpilo do platnosti ešte v novembri 2016. V ňom zakázali používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 aj na Silvestra.

Kategórie zábavnej pyrotechniky a ich sila

  • F1 – vo všeobecnosti tento typ predstavuje pre ľudí a okolie veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku. Aj preto možno tento typ pyrotechniky používať v obmedzených priestoroch aj vnútri obytných budov. Nesmie sa však predávať osobám mladším ako 15 rokov. Patria sem najmä prskavky, motýliky, fontánky a pod..
  • F2 – ešte stále predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku. Možno ju používať vonku v obmedzených priestoroch avšak, jej predaj je možný len osobám starším ako 18 rokov. Patria sem napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom a niektoré druhy rakiet či delobuchov.
  • F3 – do tejto kategórie patria rakety, delobuchy a kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo, a sú určené len na použitie na veľkých otvorených priestranstvách. Hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie, tento typ pyrotechniky možno predať iba osobám starším ako 21 rokov.
  • F4 –  pyrotechnika označená F4 predstavuje najvyššie nebezpečenstvo a používať ju môžu len profesionáli. Hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Výrobca, dovozca či distribútor môžu takúto pyrotechniku sprístupniť na trhu iba odborne spôsobilej osobe. Ide o bežne nepredajnú pyrotechniku, ktorá sa používa napríklad na oficiálne mestské ohňostroje a pracujú s ňou zaškolený personál.
 

ohnostroj pokuty za pyrotechniku

Aká pokuta hrozí za použitie pyrotechniky na zakázanom mieste či mimo uvedených hodín

Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta od 33 eur až do 500 eur, v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť pokuta až viac než 12-násobne vyššia.

Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré prijali mnohé mestá na Slovensku hovorí o tom, že pyrotechnika môže byť používaná počas Silvestra, t. j. 31. decembra od 22.00 hod. do 1. januára do 2.00 hod. Najneskôr do 3.00 hod. Pokiaľ ide o používanie pyrotechniky mimo sviatkov, resp. Silvestra, môže sa používať počas konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných podujatí celoštátneho, regionálneho a mestského významu, pri konaní verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych podujatí, verejných športových podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho mestských častí a počas konania príležitostných trhov.

Kedy možno používať zábavnú pyrotechniku (najväčšie mestá)

Bratislava

celoročný zákaz bez výnimky

Košice

31. 12., 15.00 hod. – 1. 1., 2.00 hod.

Banská Bystrica

31. 12., 15.00 hod. – 1. 1., 1.00 hod.; 1. 1., 15.00 – 20.00 hod.

Žilina

Silvester a Nový rok

Trnava

31. 12., 12.00 hod. – 1. 1., 1.00 hod.

Trenčín

31. 12., 6.00 hod. – 1. 1., 22.00 hod.

Nitra

31. 12., 22.00 hod. – 1. 1., 2.00 hod.

Prešov

31. 12., 22.00 hod. – 1. 1., 3.00 hod.

Ohňostroj v národnom parku je zakázaný

Používanie zábavnej pyrotechniky je na území slovenských národných parkov zakázané zákonom, a národné parky každoročne vyzývajú návštevníkov obcí, rekreačných zariadení, významných turistických lokalít a stredísk cestovného ruchu, aby túto skutočnosť rešpektovali. 

Vinníkov nepovoleného ohňostroja je ťažké dolapiť

Policajti hovoria, že osoby páchajúce nepovolené ohňostroje je veľmi ťažké identifikovať a usvedčiť. Skôr než strážca zákona dobehne na miesto, je po ohňostroji a nikto v histórii sa ešte nepriznal.

Problém to môže byť najmä ak dôjde k poškodeniu majetku, alebo ak sa pyrotechnika používa v národnom parku a škodí zvieratám. Pre divo žijúce zvieratá s vyvinutým veľmi citlivým sluchom je pyrotechnika stresovým zážitkom. Počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom zrakovom poli než človek. Pri úteku pred silnými zvukmi často padajú zo skál, či skončia v lavíne.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo