Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2019

27.12.2018 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Tento dôležitý údaj je povinná zverejňovať od roku 2015.


 

Dôchodková hodnota 2019

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, dôchodková hodnota platná od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, je stanovená vo výške 12,6657 eur. Táto hodnota sa počíta súčinom dôchodkovej hodnoty za rok 2018 a hodnoty, ktorú dostaneme vydelením priemernej mzdy za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy za 3. štvrťrok 2017.

Vzorec teda vyzerá nasledovne:

Dôchodková hodnota 2019 = Dôchodková hodnota 2018 x (priemerná mzda za 3. štvrťrok 2018 / priemerná mzda za 3. štvrťrok 2017) = 11,9379 x (992 / 935) = 11,9379  x 1,0609625668 = 12,6657 eur

Veličina na výpočet dôchodku

Dôchodková hodnota je jednou zo základných parametrov na výpočet niektorých dôchodkových dávok, respektíve sumy dôchodku v danom roku. Nakoľko sa priemerná mzda stále mení, je dôchodková hodnota platná vždy na jeden rok. Okrem nej sú pre výpočet dôležité aj odpracovaná doba, respektíve počet rokov dôchodkového poistenia a osobný mzdový bod.

Dôchodkyňa

Zdroj: shutterstock

Dôchodková hodnota 2005 až 2019

Rok

Dôchodková hodnota

2005

195,31 Sk* = 5,1603 EUR

2006

214,65 Sk* = 6,2086 EUR

2007

232,51 Sk* = 6,9168 EUR

2008

249,15 SK* = 8,2576 EUR

2009

8,9955 EUR

2010

9,2246 EUR

2011

9,5756 EUR

2012

9,8182 EUR

2013

10,0098 EUR

2014

10,2524 EUR

2015

10,6865 EUR

2016

10,9930 EUR

2017

11,3505 EUR

2018

11,9379 EUR

2019

12,6657 EUR

 *prepočítané kurzom (NBS) platným pre dané roky

Priemerná výška dôchodkov (k 30.6.2018)

Druh dôchodku

Priemerná suma dôchodku

Nekrátené:

 

Starobný

432,7650665 €

Predčasný (starobný)

413,4832766 €

Invalidný (do 70 %)

205,1546380 €

Invalidný (nad 70 %)

366,6771689 €

Vdovský a vdovecký

275,2868224 €

Sirotský

130,5557742 €

Krátené (z dôvodu súbehu):

 

Starobný

130,6858924 €

Predčasný (starobný)

149,7323529 €

Invalidný (do 70 %)

85,0790970 €

Invalidný (nad 70 %)

135,3993790 €

Vdovský a vdovecký

120,3304439 €

Sirotský

65,4906780 €

Zdroj: Sociálna poisťovňaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 20 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo