Cestná daň: ako, kedy a kto ju musí platiť

02.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak chcete náklady spojené s používaním motorového vozidla zahrnúť do svojho účtovníctva, budete musieť podať a zaplatiť tzv. daň z motorového vozidla. Výhody a kompletný návod nájdete v tomto článku.


Zákon hovorí, že podnikateľ – či už fyzická alebo právnicka osoba, ktorý využíva motorové vozidlo na svoju podnikateľskú činnosť na slovenských či zahraničných cestách, musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorového vozidla.

Kto platí cestnú daň resp. daň z motorového vozidla

Používali ste v minulom roku auto na podnikateľské účely? Viete zdokladovať túto činnosť knihou jázd a bločkami z registračnej pokladnice? Potom musíte vždy do konca januára podať daňové priznanie z motorového vozidla a zaplatiť daň.

Dôležité: To, kto daň odvádza, závisí od toho, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo využíva na svoje podnikanie.

Typy vozidiel pri dani z motorového vozidla

  • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
  • M1 – osobné automobily,
  • M2 a M3 – autobusy,
  • N1  až N3 – nákladné automobily,
  • O1 až O4 – prípojné vozidlá.

Zdaňujú sa vozidlá všetkých skupín používané na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť so slovenským evidenčným číslom. Avšak pozor, motorové vozidlo evidované v zahraničí zdaneniu nepodlieha, aj keď sa na podnikanie používa na území Slovenskej republiky.

 

dan z motoroveho vozidla cestna dan navod

Ako vypočítať ročnú sadzbu dane z motorového vozidla

  • osobné auto – podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3
  • úžitkové auto – podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav
  • elektromobil – podľa výkonu motora v kW
  • hybridné auto – 50% z ročnej sadzby

Daň vypočítate tak, že z tabuliek Ministerstva vnútra zistíte ročnú sadzbu dane pre konkrétny typ auta – tá sa následne kráti podľa veku auta, pričom platí pravidlo, že čím staršie auto, tým vyššiu daň musíte zaplatiť.

Takto vypočítaná daň sa môže aj krátiť. Všetko závisí aj od toho, aký je pomer dní v roku, počas ktorých bolo vozidlo povinné platiť daň. V tomto prípade sa vyrátava len pomerná časť sumy, ktorá sa vypočíta z mesiacov v roku, kedy sa vozidlo používalo na podnikateľské účely.

Jedno daňové priznanie za všetky autá spolu

Ak vlastníte niekoľko áut v rôznych krajoch republiky, nemusíte podávať za každý automobil zvlášť daňové priznanie. Od roku 2017 sa podáva daňové priznanie za všetky vozidlá už len v jednom dokumente podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla daňovníka. 

Ak máte ekologické auto, ušetríte na dani

Autá využívajúce hybridné pohony alebo tie, ktoré na svoju prevádzku potrebujú len elektrickú energiu majú výhodu. V prípade vozidiel na plynový a vodíkový pohon sa sadzba znížila v roku 2017 na 50 % (ak sa jedná o nový hybridný automobil, až o 75 %), v prípade vozidiel na čisto elektrický pohon je sadzba dane nulová. Sadzba s vekom vozidla narastá. 

Ako a kedy treba podať daňové priznanie za motorové vozidlo

Cestná daň, resp. daňové priznanie sa podáva 31 dní po ukončení zdaňovacieho obdobia. Zjednodušene povedané, vždy do 31. januára musíte daň za motorové vozidlo priznať a zároveň aj zaplatiť.

Ak napríklad platíte za takúto daň sumu vyššiu ako 700 eur, budete musieť platiť preddavky. Podľa výšky dane sa preddavky platia štvrťročne alebo mesačne.

Daňové priznanie za motorové vozidlo môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky – cez portál Finančnej správy SR. Na elektronické podanie je potrebné sa najprv zaregistrovať.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 11 krát 5 0.5