Ako dostať firmu na burzu cenných papierov

07.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Investovanie - spravodajstvo


 Vstup spoločnosti na burzu je významná udalosť, na ktorú je potrebné sa patrične pripraviť.


Hovorí vám niečo skratka IPO? V takom prípade už asi tento článok potrebovať nebudete. No pre všetkých, ktorý sa rozhodnú dostať svoju spoločnosť na burzu sú to najdôležitejšie tri písmená.

Tri slová: Initial Public Offering

Poučky hovoria, že IPO je prvá verejná ponuka akcií vašej spoločnosti. IPO je v podstate proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovať IPO, je niekoľko, medzi najvýznamnejšie však patrí potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje.

Peniaze z akcii vs. firemný úver

Tak ako sme spomenuli vyššie, najväčšou motiváciou firiem pre vstup na burzu cenných papierov je navýšenie finančných zdrojov. Ak totiž nemáte investora, ale máte super obchodný nápad, vstup na burzu vám môže pomôcť.

Menšia firma s ročným obratom pár desiatok tisíc eur asi nie je úplne vhodný kandidát na vstup na burzu. Nikto však netvrdí, že sa tam raz nemôže ocitnúť. Práve spoločnosť, ktorá dokáže zúžitkovať svoje know-how a posilňovať svoju pozíciu na trhu aj bez obrovských investícií, môže byť ideálny kandidát na vstup na burzu s cennými papiermi.

Naopak, pre ďalší rast firmy odborníci odporúčajú najmä predať časť firmy na burze. Je to omnoho výhodnejšie, ako napríklad vziať úver v banke. Kapitál, ktorý získate emisiou akcii totiž môžete využiť na čokoľvek spojené s rastom firmy, naopak pri bankovom úvere sa musíte držať striktných pravidiel.

Investor, ktorý kúpil vaše akcie nemôže požadovať vrátenie svojich peňazí, ak sa vám nebude dariť, jednoducho klesne hodnota vašich akcií. To sa s peniazmi od banky nedá ani porovnať.

 

vstup spolocnosti na burzu cennych papierov navod

Výhody a nevýhody vstupu na burzu cenných papierov

Ak sa spoločnosť rozhodne vstúpiť na burzu, bude to pre ňu znamenať aj určitú formu prestíže a publicity. To sa môže veľmi priaznivo odraziť na vašom dobrom mene a celkovej dôveryhodnosti.

Vstupom na trh sa spoločnosť stáva verejne obchodovateľnou. Na druhej strane je to nepríjemná správa pre vedenie firmy, ktoré bude od chvíle vstupu na trh starostlivo sledované. Svoje rozhodnutia budú musieť zdôvodňovať investorom. Podľa pravidiel burzy bude musieť firma informovať o svojom chode – všetko totiž môže ovplyvňovať jej hodnotu. Čím viac informácií poskytnete, tým väčšiu dôveru investorov si získate.

Ani to vám však niekedy nemusí stačiť. Stačí, že nálada na trhoch je v dôsledku nejakej krízy negatívna a vaše akcie poputujú nadol spolu s ostatnými. To však platí aj naopak.

Ako vstúpiť na burzu

Na vstup na burzu budete potrebovať plán. Budete musieť mať jasne stanovenú stratégiu spoločnosti, transparentnú organizačnú štruktúru a vlastnícke pomery, ktoré budú pre investorov zaujímavé a ktoré budú zároveň konkurencieschopné. Spoločnosť by mala byť schopná generovať získy a musí disponovať dobrou platobnou bilanciou.

Celková príprava na vstup na burzu trvá niekoľko mesiacov. Musíte byť totiž pripravení odkryť celú svoju štruktúru a vedieť dať odpoveď na akúkoľvek otázku investora.

Náklady na emisiu akcií vrátane ich uvedenia na trh dosahujú niekoľko percent z objemu emisie. Najpodstatnejšia časť poplatku tvorí poplatok manažérovi emisie, ďalšou neoddeliteľnou súčasťou sú výdavky na právnych poradcov. Potom sú tu v prípade vstupu na bratislavskú burzu poplatky, tieto však predstavujú len zanedbateľnú časť nákladov.

Prospekt cenných papierov

Aby ste mohli ponúknuť svoje akcie na obchodovanie, budete musieť pripraviť tzv. prospekt cenného papieru.

Dokument, ktorý je súčasťou emisie cenného papiera. Pri cenných papieroch platí pravidlo, že pokiaľ je akýkoľvek cenný papier (dlhopis, akcia) verejne ponúkaný investorom, musí byť zverejnený prospekt schválený príslušným orgánom (v SR schválený NBS).

Prospekt poskytuje investorovi informácie o emitentovi cenného papiera, na základe ktorých sa investor rozhodne, či cenný papier kúpi alebo nie. Emitent musí v prospekte zverejniť všetky relevantné informácie. V krajinách, v ktorých sa prospekt nezverejňuje sa nesmú cenné papiere verejne ponúkať. To je aj dôvod, prečo je v každej emisii cenných papierov uvedené, pre ktoré krajiny je určená a kde sa nesmie verejne ponúkať.

Nasleduje bookbuilding

V procese nazvanom "bookbuildingu" zasielajú investori nákupné príkazy, z ktorých manažér emisie po spracovaní určí emisný kurz a objem emisie. Na základe verejnej ponuky prebehne úpis a to tzv. zápisom do listiny upisovateľov. Posledným z krokov je prijatie cenného papiera na trh. Na základe žiadosti firmy o ňom rozhoduje burza.

Slovenské a české firmy na burze? Veľa ich nie je

Svoju burzu cenných papierov síce má aj Bratislava, Praha, no lokálnych firiem je tam ako šafranu. Tých investične úspešných je ešte menej. Európske a svetové burzy ale hovoria niečo. Na burzu totiž vstúpilo za posledné dva roky najviac firiem od začiatku finančnej krízy. A odhaduje sa, že trend bude nasledovať aj v roku 2019.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Investovanie - spravodajstvo