Kedy platí živnostník minimálne odvody a aká je ich výška v roku 2020

28.02.2020 | Redakcia, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, musíte mať prehľad o tom, koľko peňazí odvádzate do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Koľko teda môžete zarobiť, aby ste platili minimálne odvody?


Všetkým samostatne zárobkovo činným osobám, daňovým poradcom, advokátom, notárom, audítorom, autorom, umelcom, znalcom a mnohým iným podnikateľom, sa od januára menia sociálne a zdravotné odvody. Odvody do zdravotnej poisťovne musia platiť všetci, do Sociálnej poisťovne ich neplatíte len prvý rok od začiatku podnikania.

Kedy vzniká povinnosť platiť sociálne odvody

SZČO začína platiť odvody do Sociálnej poisťovne v závislosti od odovzdania daňového priznania za príslušný rok. Ak máte odklad daňového priznania, odkladáte si aj povinnosť platiť odvody. Ak daňové priznanie podáte do konca marca v danom roku, povinnosť platiť odvody vám vzniká od júla toho istého roku. Ak si daňové priznanie odložíte, odvody začínate platiť najneskôr od októbra.

Len pripomíname, že odvody do Sociálnej poisťovne budete platiť iba v prípade, že váš príjem je pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je aktuálne 6 078 eur. (Pozor, jedná sa o výšku príjmu, nie o výšku vymeriavacieho základu)

Hranica príjmu pre povinnú registráciu sa sleduje len za samostatne zárobkovú činnosť a podnikanie, resp. za príjmy z týchto činností. Príjmy zo zamestnaní a dohôd do tejto hranice nevstupujú. Ide jednoducho o iné tituly, resp. iné typy registrácie.

 

socialne odvody kolko mozno zarobit a platit minimalne odvody

Zdroj: Shutterstock

Minimálne odvody pre SZČO na rok 2020

Minimálny vymeriavaci základ pre rok 2020 už poznáme od júna 2019. Vymeriavací základ pre platenie odvodov bude vo výške 506,50 eur. To znamená, že minimálne odvody pre rok 2020 pre SZČO budú vo výške 167,89 eur pre Sociálnu poisťovňu a 70,91 pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07., resp. 01.10.2020 za podané daňové priznanie za rok 2019, je toto tá dôležitá cifra zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 6 078 eur, budete povinný tieto odvody platiť.

Výška odvodov živnostníka a SZČO

Koľko budete ako živnostník posielať na účet Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, záleží od vymeriavacieho základu. Vždy sa tak musí udiať do ôsmeho dňa v danom mesiaci. Ak čiastku nezaplatíte, Sociálna poisťovňa ju od vás bude vymáhať.

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO platí poistné na sociálne poistenie nasledovne:

 • na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu
  • ak si SZČO sporí na dôchodok v druhom piliery, rozdelí sa poistné na 5 % na povinné príspevky do starobného dôchodkového sporenia a 13 % na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne
 • na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu
  • toto poistenie neplatí poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku ak dosiahol dôchodkový vek
 • do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu
 • Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Historické čísla k odvodom

 • hranica pre rok 2013 bola 4 830 EUR
 • hranica pre rok 2014 bola 4 944 EUR
 • hranica pre rok 2015 bola 5 148 EUR
 • hranica pre rok 2016 bola 5 298 EUR
 • hranica pre rok 2017 bola 5 472 EUR
 • hranica pre rok 2018 bola 5 742 EUR
 • hranica pre rok 2019 bola 6 078 EUR

Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 13 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo