Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

02.01.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Zamestnanci s menším platom alebo minimálnou mzdou si aj v roku 2019 môžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, vďaka ktorej si znížia odvody a zvýšia čistý príjem.


Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Zamestnancov a zamestnávateľov ani v roku 2019 neminie platenie odvodov do zdravotnej poisťovne. Z príjmu odvádza preddavky ako zamestnávateľ, tak aj samotný poberateľ výplaty.

V roku 2019 budú zrážky nasledovné:

  • Odvody zamestnávateľa za zamestnanca budú počítané vždy z hrubej mzdy zamestnanca a sadzba je 10 % pre bežného pracovníka a 5 % pri zdravotne postihnutej osobe.
  • Odvody zamestnanca. Aj tieto odvody sa počítajú z hrubej mzdy a sadzba odvodov zamestnanca do zdravotnej poisťovne bude v roku 2019 vo výške 4 % a  2 %, ak máte zdravotné postihnutie.

V prípade zamestnávateľov žiadne úľavy z platieb odvodov za zamestnanca neplatia, no priamo zamestnanci si môžu svoju výslednú čistú mzdu zvýšiť vďaka uplatneniu odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Tá im zníži vymeriavací základ na platbu poistného a zrážka sa nebude počítať z plnej hrubej mzdy.

 

Úľava pre zamestnanca, nie zamestnávateľa

V minulosti si mohol odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatniť zamestnávateľ aj zamestnanec. To však už od roku 2018 neplatí a aj v roku 2019 bude platiť, že úľavu na odvodoch do zdravotnej poisťovne dostane len zamestnanec.

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť zamestnanci v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere v prípade, ak ich hrubý príjem nepresahuje 570 €. Teda to platí aj pre všetkých pracovníkov, ktorí sú poberateľmi minimálnej mzdy.

Nie je to však len výška hrubého príjmu, ktorý určuje nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky. Nárok na odpočítateľnú položku nemajú zamestnanci pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živnostníci, osoby dosahujúce príjmy z podnikania alebo vykonávania inej samostatne zárobkovej činnosti. Tak isto si úľavu nemôžu uplatniť ani zamestnanci s odvodovou úľavou alebo konatelia vyplácajúci si odmenu konateľa za výkon funkcie.

Odpočítateľná položka zo zdravotného poistenia

Zdroj: shutterstock

Nárok na odpočítateľnú položku nie je automatický

Keďže zamestnávatelia už nemajú žiadnu úľavu pri odpočítateľnej položke, v princípe sa o ňu prestali zaujímať. O uplatnenie odpočítateľnej položky sa tak musí zaujímať samotný zamestnanec. Nárok totiž nevzniká automaticky. Pracovník, ktorý má nárok na uplatnenie tejto položky, musí túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Ak si však zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku neuplatní, ešte nič nie je stratené. Nedostane sa síce k mesačnej úľave, ale každá zdravotná poisťovňa na túto možnosť prihliada pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V takom prípade by zamestnancovi, ktorý si zabudol uplatniť odpočítateľnú položku, mal vyjsť preplatok.

Zdravotná poisťovňa pritom vyhotoví ročné zúčtovanie automaticky a bez toho, aby bolo potrebné oň žiadať.

Koľko budete platiť?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie predstavuje aj v roku 2019 výšku 380 € mesačne a 4 560 € ročne. Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci znižuje o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorá prevyšuje 380 €. Ak je príjem zamestnanca nižší ako 380 €, položka nesmie byť vyššia ako výška samotného príjmu. Naopak, pri príjme zamestnancov nad 570 €, bude výška odpočítateľnej položky 0 €.

Vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2019 bude pri minimálnej mzde 520 € vyzerať takto:

  • Výšku odpočítateľnej položky vypočítate podľa vzorca: [(520 – 380) x 2] = 100 €,
  • vymeriavací základ zamestnanca pre odvody do zdravotnej poisťovne tak bude 520 – 100 = 420 €,
  • vymeriavací základ pre zamestnávateľa ostane na úrovni 520 €.

Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na uplatnenie odpočítateľnej položky si ju môže uplatniť dvoma spôsobmi:

  • Mesačne a to v maximálnej mesačnej výške 380 €,
  • ročne vo výške 4 560 €.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 14 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh