Daňový kalendár 2019: tieto termíny sú pre vás dôležité

14.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Podnikatelia majú starosti s množstvom administratívy, preto sme im pripravili pomôcku v podobe daňového kalendára na rok 2019. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny pokope.


Máte zmätok v dodržiavaní daňových termínov? Alebo ich jednoducho potrebujete mať na jednom prehľadnom mieste? Uložte si náš nasledujúci článok. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny pre odvádzanie daní, či už ako fyzická alebo právnická osoba.

Január 2019

15. január

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. január

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň je potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. január

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť mesačné preddavky na daň z príjmov pri fyzickej či právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň vyplývajúcu z daňového priznania za rok 2018, ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Daň z nehnuteľností - potrebné podať daňové priznanie, ak v minulom roku vznikla daňová povinnosť, čiže ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane - vtedy musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31. januára - daň budete platiť v máji

 

Február 2019

8. február

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. február

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. február

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

28. február

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť mesačné preddavky na daň z príjmov pri fyzickej či právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie - povinnosť zamestnávateľov elektronicky vykazovať preddavky na verejné zdravotné poistenie

dolezite terminy pre podnikatelov dane odvody

Marec 2019

8. marec

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. marec

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. marec

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. marec

Daň z príjmov – potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania za rok 2018, rovnako sa to týka aj právnických osôb – potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania za rok 2018

Potrebné zaplatiť mesačné preddavky na daň z príjmov pri fyzickej či právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň vyplývajúcu z daňového priznania za rok 2018, ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Hlásenie za zamestnancov – predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse a o zrazených preddavkoch na daň za rok 2018

Apríl 2019

8. apríl

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

18. apríl

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. apríl

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

Máj 2019

2. máj

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť mesačné preddavky na daň z príjmov pri fyzickej či právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

Potrebné zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb (za obdobie január - marec), ak sú zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2018

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

9. máj

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. máj

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. máj

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. máj

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť mesačné preddavky na daň z príjmov pri fyzickej či právnickej osoby, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

Potrebné zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb (za obdobie január - marec), ak sú zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2018

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Daň z nehnuteľností - správca dane vám k príslušnému obdobiu (rok) zašle do 15. mája výmer s uvedenou výškou dane. Daň je potrebné zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Jún 2019

10. jún

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. jún

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

26. jún

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

30. jún

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Potrebné zaplatiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti tých fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

To isté platí aj pre právnické osoby, kde je potrebné zaplatiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov, ak daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 1 659,70 eur

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane, prípadne štvrťročná platba

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

Júl 2019

8. júl

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

17. júl

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. júl

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. júl

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

August 2019

8. august

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. august

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

25. august

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. august

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane, prípadne štvrťročná platba

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

September 2019

9. september

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

18. september

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

26. september

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

Október 2019

2. október

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Potrebné zaplatiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti tých fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 596,96 eur

To isté platí aj pre právnické osoby, kde je potrebné zaplatiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov, ak daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 1 659,70 eur

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane, prípadne štvrťročná platba

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

8. október

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

16. október

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

26. október

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

31. október

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane, prípadne štvrťročná platba

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

November 2019

8. november

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

9. november

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. november

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

30. november

Daň z príjmov – potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

Daň z motorových vozidiel alebo tzv. cestná daň – ak predpokladaná daň u daňovníka na jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, potrebné zaplatiť 1/12 predpokladanej dane, prípadne štvrťročná platba

Prehľad dane za zamestnancov – potrebné predložiť prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

December 2019

9. december

Sociálne a zdravotné poistenie - preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

15. december

Daň z príjmov - potrebné zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane. Odvedenie dane právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

27. december

Súhrnný výkaz DPH – potrebné podať súhrnný výkaz pre daňový subjekt, ktorý má povinnosť podať takýto výkaz za kalendárny mesiac a štvrťrok. Zároveň potrebné podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac – týka sa mesačných aj kvartálnych platcov

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5