Ako si založiť s.r.o. v roku 2019

16.01.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Ak má byť tento rok rokom, kedy si založíte svoju prvú vlastnú firmu, tak máme pre vás návod, ktorý vám pomôže založiť eseročku rýchlo a jednoducho.


Pripraviť sa, pozor, administratíva

Ak začnete koketovať s myšlienkou založenia eseročky, je vhodné sa už na začiatku pripraviť na značnú dávku administratívnych prekážok, ktoré budete musieť prekonať. No na druhej strane vás takýto proces pripraví na fungovanie samotnej spoločnosti, ktoré je zložitejšie, než bežné vedenie živnosti.

Pri eseročke to už tak jednoduché nebude. Na základné oboznámenie sa s fungovaním eseročky a princípmi jej založenia je vhodné si už na začiatku naštudovať príslušnú legislatívu a to najmä:

Základný proces

Založenie s.r.o. je pomerne jednoduché. Celý proces spočíva skrátene v nasledujúcich krokoch:

 • Výber činnosti, mena a miesta podnikania,
 • zakladateľské dokumenty,
 • ohlásenie živností,
 • zápis s.r.o. do Obchodného registra,
 • registrácia na daňovom úrade,
 • zriadenie elektronickej schránky.

Od 01.09.2018 odpadáva krok súhlasu správcu dane. Na druhej strane od 1. septembra 2018 môže založiť eseročku iba osoba, ktorá nie je evidovaná ako dlžník v Sociálnej poisťovni.

 

Ako si založiť s.r.o. v roku 2019

Zdroj: shutterstock

Meno, miesto, imanie

Základom je ako prvé vedieť, v čom chcete podnikať. Druhým krokom je meno eseročky. Nesmie byť totožné a pozor, ani zameniteľné s menom iného subjektu. Za zameniteľnosť sa považuje napríklad len zmena ypsilonu alebo mäkkého i, prípadne zmena diakritiky. Preto ešte pred tým, ako začnete vypracovávať ďalšie dokumenty, je vhodné si overiť voľnosť mena priamo v obchodnom registri.

Samozrejme, firma musí mať niekde svoje stabilné sídlo. Takým sídlom môže byť nebytový priestor, byt či rodinný dom alebo byt konateľa. Prekážkou nie je ani hypotéka. Nezabudnite, že minimálne základné imanie pri s.r.o. je 5000 eur. V minulosti bolo potrebné túto sumu aj reálne vložiť do banky, od 01.01.2016 však táto povinnosť nie je. Sumu stačí vložiť do pokladnice a tento úkon sa preukazuje písomným vyhlásením zakladateľa.

Zakladateľské listiny

Tie ostávajú prakticky v nezmenenej forme s predchádzajúcimi rokmi. Ak spoločnosť zakladá jedna osoba, vypracuje sa zakladateľská listina. V prípade viacerých spoločníkov ide o spoločenskú zmluvu. Jej obsah sa však nemení.

Čo musí takýto dokument obsahovať najlepšie definuje Občiansky zákonník:

 • Obchodné meno a sídlo,
 • určenie spoločníkov,
 • predmet podnikania,
 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka,
 • určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • určenie správcu vkladov,
 • výšku rezervného fondu,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.

Ohlásenie živností

Aj eseročka si bude musieť svoje podnikanie ohlásiť ako živnosť. Tu je možnosť využiť ohlásenie klasickou formou na okresnom úrade, na odbore živnostenského podnikania, kde zaplatíte 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Výhodou je však tento krok spraviť čisto elektronicky.

Nielenže si ušetríte cestu na úrady, ale pri elektronickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu slovensko.sk sa poplatky za voľné živnosti zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, teda 7,50 € . Potrebovať budete elektronický podpis.

Zápis do obchodného registra

Po získaní živnostenského oprávnenia vyplníte návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Tento formulár si môžete stiahnuť na internete. K návrhu je potrebné priložiť všetky prílohy ako zakladateľskú listinu, vyhlásenie o absencii nedoplatkov na dani a na poistení, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľa aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

V prípade osobnej registrácie do Obchodného registra sa platí poplatok 300 Eur. V prípade podania v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom sa platí poplatok 150 Eur. Novinkou od 1.11.2018 je povinný zápis takzvaných konečných užívateľov výhod do Obchodného registra. Tento zápis je povinný pre všetky podnikateľské subjekty a pri nových spoločnostiach sa zapisuje už v rámci prvozápisového návrhového formulára a neplatí sa nič navyše.

Registrácia na daňovom úrade

Posledným krokom bude registrácia na daňovom úrade na každý druh dane. Novovzniknutú spoločnosť je potrebné zaregistrovať do 30 dní, vďaka čomu oficiálne získa daňové identifikačné číslo (DIČ).

Aktivácia elektronickej schránky

Novozaloženým spoločnostiam štát automaticky do 10 dní aktivuje elektronickú schránku. Je možná aj skoršia aktivácia a to tým, že sa  konateľ spoločnosti prihlási do elektronickej schránky ešte pred uplynutím tejto lehoty. Prihlasovať sa do svojej schránky je možné cez web slovensko.sk.

Pri s.r.o. sa prihlasuje konateľ na základe elektronického občianskeho preukazu s čipom. Schránke je potrebné venovať náležitú pozornosť, pretože od aktivácie schránky sú štátne orgány povinné zasielať písomnosti pre právnickú osobu výlučne iba do elektronickej schránky. Uplynutím 15 dní od doručenia sa táto písomnosť považuje automaticky za doručenú. A to aj v prípade, ak ste si elektronickú schránku neotvorili. Preto schránke venujte dostatok pozornosti a pravidelne ju kontrolujte.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo