Prezidenta môžete voliť aj mimo svojho bydliska, ale len s voličským preukazom

23.01.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


16. marca 2019 si budeme voliť novú hlavu štátu. Ak chcete voliť aj mimo svojho trvalého bydliska, potrebujete voličský preukaz. Poradíme vám, ako a kde si ho môžete vybaviť.


Voliť nemusíte len v mieste trvalého bydliska

Voliť môžete v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Potrebujete však voličský preukaz, prípadne sa nazýva aj hlasovací preukaz. O tento doklad musíte požiadať obec či mesto, v ktorom máte trvalý pobyt, a teda v ktorom by ste teoreticky mali voliť. Obecný či mestský úrad vás týmto preukazom oprávni hlasovať v prezidentských voľbách v ktoromkoľvek volebnom okrsku v rámci Slovenska.

Požiadať môžete osobne, písomne, elektronicky (prostredníctvom e-mailu) alebo splnomocnenou osobou. Ide o klasické splnomocnenie, ktoré musí obsahovať vaše osobné údaje, údaje osoby, ktorú ste na prevzatie voličského preukazu splnomocnili a, samozrejme, úradné overenie. Prevzatie voličského preukazu splnomocnená osoba aj podpíše.

Písomná a e-mailová žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu,
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú vám bude voličský preukaz doručený.

Splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko (vaše aj osoby, ktorá bude splnomocnená),
 • rodné číslo (vaše),
 • adresa trvalého pobytu (vaša),
 • štátnu príslušnosť (vašu),
 • číslo občianskeho preukazu (splnomocnenej osoby),
 • úradné overenie.
 

Prezidentské voľby 2019: Ako vybaviť voličský preukaz?

Zdroj: shutterstock

Termíny na žiadosť o voličský preukaz

O voličský preukaz môžete požiadať najskôr 30 dní pred voľbami, čiže od 15. februára 2019. Ak nebudete v mieste svojho trvalého bydliska v čase prvého aj druhého kola prezidentských volieb, môžete obec požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá súčasne. V písomnej či osobnej žiadosti musí byť táto požiadavka zrejmá.

Ak prídete žiadať o voličský preukaz osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, najneskôr tak môžete urobiť deň pred konaním prvého kola volieb, čiže 15. marca 2019 a deň pred konaním druhého kola volieb, čiže 29. marca 2019. Ešte pred návštevou obecného či mestského úradu si sledujte úradné, respektíve otváracie hodiny.

V prípade písomnej či elektronickej (e-mail) komunikácie, musí byť žiadosť o vydanie voličského preukazu obci či mestu doručená najneskôr 15 pracovných dní pred konaním prvého kola volieb, čiže do 25. februára 2019 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 11. marca 2019.

Korešpondenčnú a e-mailovú adresu, na ktorú môžete žiadosť poslať, nájdete na webovej stránke alebo úradnej tabuli obce či mesta.

Zoznam voličov

Voličský preukaz vám bude doručený na korešpondenčnú adresu, respektíve adresu, ktorú ste v žiadosti uviedli najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti. Malo by ísť o doporučenú zásielku, ktorá bude do vlastných rúk. Keď vám bude voličský preukaz vydaný, automaticky budete vyškrtnutý zo zoznamu voličov vo vašom volebnom okrsku s poznámkou, že máte voličský preukaz.

Vďaka voličskému preukazu budete zapísaný do zoznamu voličov v tej volebnej miestnosti, do ktorej sa rozhodnete ísť voliť. Ak nastane situácia, že nakoniec budete chcieť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, môžete tak urobiť, ale musíte mať pri sebe voličský preukaz. Jeho platnosť je len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.

Okrem voličského preukazu musíte mať so sebou pri voľbách aj občiansky preukaz.

Prezidenta zo zahraničia voliť nemôžete

Ak sa dlhodobo zdržujete v zahraničí, prípadne budete počas volieb mimo územia Slovenska, prezidenta voliť nemôžete. Nejde to ani poštou, elektronicky a dokonca ani cez zastupiteľské úrady. Tento problém chce vyriešiť iniciatíva Srdcom doma, ktorá spustila petičnú kampaň s cieľom zmeniť volebný zákon.

Konkrétne žiadajú o možnosť voliť zo zahraničia v prezidentských voľbách, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí a do Európskeho parlamentu. Slovenská legislatíva momentálne umožňuje voliť zo zahraničia len vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa ich odhadu môže byť v čase volieb až 10 % oprávnených voličov v zahraničí.

Zdroj: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 44 krát 5 0.5