Plat, právomoc, výhody a dôchodok prezidenta Slovenskej republiky

25.01.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Funkcia prezidenta má isté právomoci, výhody a povinnosti. Keď však vo svojej funkcii skončí, patrí mu aj doživotný plat.


Právomoc a povinnosť

Prezidentské právomoci sú v našich končinách pomerne symbolické. Má však aj dôležité úlohy, ktoré sú pre funkčnosť republiky dosť dôležité. Jeho prvoradou úlohou je reprezentovanie krajiny, a to ako v štáte, tak aj v zahraničí. Prezident by mal konať podľa svojho svedomia a nie je viazaný príkazmi.

V zahraničí môže ratifikovať a dojednávať medzinárodné zmluvy, prípadne ich dojednaním poveriť vládu a s jej súhlasom aj jednotlivých členov. Medzi ďalšie úlohy patrí prijímanie, poverovanie a odvolávanie vedúcich diplomatických misií, udeľovanie vyznamenaní, zmierňuje tresty uložené súdom, prípadne môže udeliť individuálnu milosť či amnestiu.

Je zároveň hlavným veliteľom ozbrojených síl, môže vypovedať vojnu, ak o tom rozhodne NR SR, alebo ak ho tým zaväzujú medzinárodné zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. Samozrejme, uzatvára aj mier. Na základe návrhu vlády SR môže vyhlásiť výnimočný a vojnový stav a ich ukončenie, alebo mobilizáciu ozbrojených síl.

Prezident vyhlasuje aj referendum.

 

Plat, právomoc, výhody a dôchodok prezidenta SR

Zdroj: shutterstock

Vymenúva a odvoláva

Dôležitejšie je postavenie prezidenta voči vláde, sudcom a vyšším štátnym funkcionárom. Po parlamentných voľbách poveruje zostavením vlády väčšinou víťaza volieb. Môže vymenovať aj odvolať predsedu a iných členov vlády, prijíma ich demisiu a poveruje ich riadením jednotlivých ministerstiev. Predsedu a členov vlády však môže odvolať iba v prípadoch, ktoré sú uvedené v článku 115 a 116 Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.)

V prípade jeho vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky platí, že môže zvolávať jej ustanovujúcu schôdzu, podáva jej pravidelné správy o stave Slovenskej republiky a závažných politických otázkach, a dokonca ju môže aj rozpustiť, ak sú splnené podmienky na rozpustenie NR SR uvedené v článku 102 ods. 1 písmeno e).

 

Odvolávať a vymenovať môže aj vyšších štatutárnych funkcionárov, vedúcich ústredných orgánov, rektorov vysokých škôl, vysokoškolských profesorov, generálov či sudcov, podpredsedov a predsedov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady SR a prijíma ich sľuby.

Zákony schválené v parlamente sú právoplatné až v momente, keď ich podpíše prezident. V tomto prípade má však ešte jednu právomoc, a síce, že zákon môže parlamentu vrátiť aj s pripomienkami. Tento krok sa nazýva aj prezidentské právo veta. Ak vrátený zákon parlament napriek pripomienkam opätovne schváli, stáva sa oficiálne právoplatným.

Platové pomery (ex)prezidentov

Za funkciu prezidenta, samozrejme, náleží aj príslušná finančná odmena. Mesačný plat prezidenta je podľa zákona vo výške 4-násobku platu poslanca, ktorý mu patrí od prvého dňa v mesiaci, v ktorom zložil prezidentský sľub. K platu mu však prináležia aj takzvané paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eur mesačne.

Ešte počas funkcie má nárok aj na bezplatné telefonovania, využívanie primerane vybaveného bytu a služobného auta. Patria mu aj cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách. Avšak, podmienkou výkonu takejto funkcie je, že prezident nemôže vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť.

Pre lepšiu predstavu o prezidentských platových pomeroch, ročné príjmy dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku za rok 2017 z výkonu funkcie boli vo výške 95 955 eur. Výška paušálnych náhrad, ktoré patria k prezidentskému platu predstavovali sumu 15 933 eur. Andrej Kiska priznal aj príjmy z dividend, ktoré spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu jeho funkcie s inou platenou funkciou.

Prezidentský dôchodok

Slovenská legislatíva umožňuje zvoliť tú istú osobu za prezidenta len v dvoch po sebe idúcich obdobiach. Avšak, každému prezidentovi po skončení výkonu funkcie patrí aj doživotný plat, ktorý je vo výške klasickej mzdy poslanca NR SR. Toto pravidlo sa bude teda vzťahovať aj na Andreja Kisku, ktorý už avizoval, že v blížiacich sa prezidentských voľbách kandidovať nebude.

Zdroje: prezident.sk, nrsr.sk, Zákon č. 120/1993 Z. z., Ústava SR (460/1992 Zb.)Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.