Prezidenta zo zahraničia voliť nemôžete

28.01.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Voliť mimo Slovenska je možné len v parlamentných voľbách. Už dlhodobo to chce zmeniť iniciatíva Srdcom doma.


Voliť môžete len na Slovensku

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva umožňuje voliť prezidenta len na území Slovenska. V deň volieb nemusíte byť ani v mieste trvalého bydliska, respektíve nemusíte voliť vo svojom volebnom okrsku, ale musíte požiadať o vydanie voličského preukazu.

Ten vám vydajú aj na obe kolá prezidentských volieb súčasne. Voľba zo zahraničia je možná len v prípade parlamentných volieb. V prípade voľby prezidenta to nie je možné ani poštou, elektronicky či na zastupiteľských úradoch.

Iniciatíva Srdcom doma

Za právo voliť aj zo zahraničia sa postavila iniciatíva Srdcom doma, ktorá spustila aj petičnú kampaň. Ich cieľom je zmeniť volebný zákon tak, aby slovenskí voliči žujúci v zahraničí mali možnosť voliť v prezidentských voľbách, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do Európskeho parlamentu.

"Na jar 2019 nás čakajú prezidentské voľby. Slovenská republika však tisícom občanov odoprie ich ústavné právo zvoliť si prezidenta, ak budú v čase volieb v zahraničí," píše sa na stránke Srdcom doma.

 

srdcomdoma.sk

Zdroj: srdcomdoma.sk

Srdcom doma upozorňuje aj na to, že Slovensko je jednou z dvoch posledných krajín EÚ, ktorá neumožňuje občanom voliť prezidenta zo zahraničia. Podľa ich vlastného odhadu sa počas volieb nachádza 10 % oprávnených slovenských voličov v zahraničí. Pritom nemusí ísť len o Slovákov, ktorí v zahraničí dlhodobo pracujú. "Tisíce našich občanov cestujú na dovolenky či návštevy svojich blízkych. V čase volieb sa tak môže nachádzať v zahraničí o niekoľko desiatok tisíc občanov viac," píše web Srdcom doma.

Voliť by sa mohlo poštou

Asi najlogickejšou možnosťou voľby zo zahraničia by mohla byť voľba poštou, ktorá už funguje pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Tento druh voľby funguje tak, že volič, ktorý má alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenska a v čase parlamentných volieb sa bude nachádzať v zahraničí, požiada písomne či elektronicky (e-mail) obec alebo mesto trvalého bydliska o voľbu poštou. Žiadosť však musí podať najneskôr 50 dní pred konaním volieb do NR SR. Ak je žiadosť doručená po stanovenej lehote, nebude sa na ňu prihliadať.

V žiadosť uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v cudzine. Obec alebo mesto na základe takejto žiadosti pošle na uvedenú adresu obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie k voľbe. Urobí tak na vlastné náklady a najneskôr 35 dní pred konaním volieb do NR SR. Volič následne označí obálku heslom "Voľba poštou", uvedie adresu Ministerstva vnútra SR ako adresáta a adresu voliča ako odosielateľa. Hlasovací lístok v návratnej obálke volič odošle na vlastné náklady.

Na takomto princípe by mohli fungovať akékoľvek voľby.

Elektronicky alebo na veľvyslanectve

Možno ešte efektívnejšie by mohli byť voľby cez internet. Elektronická možnosť hlasovania vo voľbách vo svete nie je moc rozšírená, ale z pohľadu efektívnosti, rýchlosti a komfortu môže ísť o dobrý systémový krok. V tomto prípade by sa však musela doriešiť bezpečnosť.

Do úvahy by prichádzala aj možnosť voliť na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky, respektíve na veľvyslanectvách. Tie sú však mnohokrát len v hlavných mestách, čo by mohlo byť pomerne nepraktické pre ľudí, ktorí by kvôli voľbám museli aj tak cestovať stovky kilometrov. "Tento spôsob považujeme za najhorší. Náklady na zabezpečenie volieb na veľvyslanectvách by boli pravdepodobne veľmi vysoké," uvádza k tejto možnosti Srdcom doma.

Prezidentské voľby 2019

Aj keby sa zmene začal rezort vnútra alebo parlament venovať v tejto chvíli, do blížiacich sa prezidentských volieb sa už pravidlá s veľkou pravdepodobnosťou nezmenia.

Petíciu iniciatívy podpísalo viac než 3500 ľudí a možnosť voliť zo zahraničia podporujú aj poslanci, známe osobnosti a súkromné organizácie.

Zdroje: srdcomdoma.sk, Zákon č. 180/2014 Z. z.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 30 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.