Ako uvádzať príjmy z dohody v daňovom priznaní

29.01.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Práca na dohodu je najčastejšie využívaný spôsob, ako si privyrobiť popri štúdiu či hlavnom pracovnom pomere. Študenti obvykle pracujú na základe dohody o brigádnickej činnosti. Ďalej je možné pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.


Zamestnávanie na základe dohody upravuje Zákonník práce. My si dnes povieme, aké sú tieto dohody a ako uvádzať príjmy z dohody v daňovom priznaní.

Dohoda o vykonaní práce upravuje počet hodín za rok

Táto dohoda upravuje počet hodín, ktoré môže zamestnanec v danom roku odpracovať. Zamestnanec môže odpracovať v kalendárnom roku najviac 350 hodín. Dôležité je, aby sa jednalo o kalendárny rok (od januára do decembra) a nie dvanásť po sebe idúcich mesiacov. Nie je dôležité, v ktorých mesiacoch hodiny odpracuje. Môže pracovať každý mesiac rovnaký počet, ale rovnako aj nerovnomerne, každý mesiac iný počet hodín. Súčet odpracovaných hodín však nesmie byť viac ako 350.

Dohoda o pracovnej činnosti upravuje počet hodín za týždeň

Na základe dohody o pracovnej činnosti môže zamestnanec pracovať najviac 10 hodín týždenne. Keďže má rok 52 týždňov, môže zamestnanec na základe tejto dohody ročne odpracovať až 520 hodín, avšak rovnomerne.

Preto je vhodnejšie u pravidelných činností využívať dohodu o pracovnej činnosti. Dohoda o vykonaní práce sa využíva častejšie na krátkodobú jednorazovú "akciu".

Dohoda o brigádnickej činnosti študentov

Ako už z názvu vyplýva, na základe tejto dohody môžu pracovať len študenti (strednej školy alebo denného štúdia na vysokej škole). Ďalšou podmienkou je vek študenta. Táto dohoda je určená pre študentov od dovŕšeného 15 roku veku až po dovŕšeného 26. roku veku. Pri uzatvorení tejto dohody je nutné doložiť aj potvrdenie o štúdiu a u neplnoletých študentov (do 18 rokov veku) aj súhlas rodiča. U neplnoletých študentov sa navyše môže jednať len o prácu, ktorá neohrozí jeho vývoj, bezpečnosť alebo výchovu na povolanie.

Podľa dohody o brigádnickej činnosti môže študent odpracovať najviac 20 hodín týždenne (denne najviac 12 hodín).

 

Daňové a odvodové povinnosti pri dohodách

Zamestnávanie na základe dohody prináša pre zamestnávateľa rovnaké povinnosti ako pri zamestnávaní na pracovný pomer.

Príjmy z práce na základe dohody tak predstavujú pre daňovníka príjem zo závislej činnosti, ktorý sa uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov typ A. Daňovník, ktorý mal v roku 2018 príjem z pracovného pomeru a z práce na základe dohody uvádza svoje príjmy v daňovom priznaní k dani z príjmov typ A.  Akonáhle má však ešte ďalšie príjmy (napr. z prenájmu, živnosti a pod.) musí použiť druhý formulár a to daňové priznanie k dani z príjmu typ B.

Dohodári a daňové priznanie

Foto: Shutterstock

Študenti neplatia preddavky na zdravotné poistenie, iba odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 7 % (3 % na invalidné poistenie, 4 % na starobné poistenie). Študenti si môžu uplatniť odvodové oslobodenie do príjmovej hranice 200 eur.  Z týchto 200 eur sa neplatia žiadne odvody na poistné do Sociálnej poisťovne.

Študentovi sa však zráža preddavok na daň z príjmu. Už počas roka je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane podpísaním tzv. prehlásenia u zamestnávateľa. Za rok 2018 predstavovala výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sumu 319,17 eur. Daň z príjmu sa vypočítava zo sumy presahujúcej 319,17 eur, ak má študent podpísané prehlásenie.

V prípade, že si študent cez rok neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, môže byť pre neho výhodné podať daňové priznanie a uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tak v daňovom priznaní získa preplatok (tzv. vrátenie dane).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa uplatňuje za celý rok, neprepočítava sa na jednotlivé mesiace.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.