Posielanie peňazí cez poštu (platobné metódy a ich ceny)

29.01.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nie vždy a všade viete poslať peniaze cez internetbanking, niektoré pravidelné ale aj jednorazové platby, či posielať peniaze môžete aj prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. V našom článku vám prinášame ich prehľad. 


Každý mesiac si nájdeme v schránke nejeden zelený poštový poukaz, ktorý je potrebné uhradiť výhradne na pošte. Je to štandardná forma úhrady rôznych výdavkov, najčastejšie súvisiacich s nájmom, energiami a poplatkami za verejné služby, na ktoré sme si už všetci zvykli. Zájdeme na poštu a pri okienku podáme pracovníčke pošty hotovosť. Pečiatka, dátum, podpis, vybavené. Klasická služba pošty. Slovenská pošta nám však ponúka viacero služieb súvisiacich s platbami. Poznáme ich? Je ich využívanie spoplatnené? A aké sú rýchle? 

Službu poštový poukaz na bankový účet môže využiť aj firma

Na každej pobočke Slovenskej pošty môžete vykonať úhradu na bankový účet prostredníctvom zeleného dvojdielneho alebo trojdielneho poštového poukazu v maximálnej sume 15 000 eur. Pošta garantuje, že do 2 pracovných dní od podania bude poukaz spracovaný. Peniaze je možné poukázať na účty všetkých bánk vedených na Slovensku, v prípade zahraničných platieb na banky členských krajín SEPA. Na svojom webe má poštová banka k dispozícii zoznam členských krajín. Pri zahraničnej platbe je potrebné použiť k tomu slúžiaci poštový poukaz s číslom účtu v tvare IBAN dostupný na ktorejkoľvek pošte.

Svoje odoslané peniaze si môžete sledovať pomocou služby informácie o podaní/dodaní alebo pomocou ich sledovania.

Ak ste bežný občan, takýmto typom poukazu môžete hradiť čokoľvek, napríklad poistné, nedoplatky, faktúry za poskytnuté služby a podobne. Výhodou takéhoto typu hradenia je okrem iného aj to, že nemusíte mať založený bankový účet, po zaplatení dostanete potvrdenie a môžete vykonávať úhrady až do výšky spomínaných 15 000 eur.

Cena pre vás sa pohybuje v závislosti od typu poštového poukazu a výšky realizovanej úhrady. Pri dvojdielnom poštovom poukaze je cena v rozpätí od 0,50 eur (pri úhrade do sumy 30 eur) do 8 eur (pri úhrade do sumy 15 000 eur).

Pri trojdielnom poštovom poukaze zaplatíte pri každej výške úhrady o 10 centov viac oproti dvojdielnemu poukazu.

Ceny sú oslobodené od DPH. 

 

platby na poste platobne metody kartou aj v hotovosti

Ako firma môžete týmto spôsobom úhrady prijímať platby od svojich zákazníkov za faktúry rovnako za čokoľvek, napríklad za vami poskytnuté služby, prípadné nedoplatky, poistné a podobne. Pošta vám poskytne údaje o prijatých platbách podľa vašich preferencií elektronicky, papierovo alebo aj kombinovane.

Výhod pri takomto type poukazu je viacero, napríklad prijímanie platieb v rámci celej SR, úhrada vo výške až do 15 000 eur na jednom poukaze. Pošta vás neobmedzuje podmienkou typu účtu, to znamená, že ho môžete mať založený v ktorejkoľvek banke na Slovensku alebo v členskej krajine SEPA. Pre zabezpečenie správnosti vypĺňania poukazov môžete svojim zákazníkom poskytnúť predtlačené poukazy.

Ak budete žiadať potvrdenie o platbách v papierovej podobe, pošta vám zabezpečí vytlačenie poštových poukazov, ktoré následne rozošlete svojim zákazníkom a po pripísaní úhrad vám pošta bude zasielať potvrdenia. V prípade elektronických potvrdení je potrebné vyplniť a zaslať na adresu pošty formulár „Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet“, ktorý je k dispozícii na webe Slovenskej pošty. Pošta vám pridelí referenčné číslo. Po vytlačení a zaslaní poukazov zákazníkom, vám bude po pripísaní platieb zasielané elektronické potvrdenie.

Ceny za položky spracovaných platieb sa pohybujú od 0,14 do 0,16 eur, ceny sú taktiež oslobodené od DPH.

Poštový poukaz ekonomický – jeho tlač je pre firmy lacnejšia

Poštový poukaz ekonomický je možné rovnako ako poštový poukaz na bankový účet využiť na účel platieb na bankový účet adresáta.

Od bežného poštového poukazu sa líši dokladom, ktorý je čiernobiely, dvojdielny s 2D kódom a je popísaný len na jednej strane.

Firmy tento poukaz opäť môžu využiť na prijímanie platieb od svojich zákazníkov, do výšky 15 000 eur. Výhodou je, že ich tlač je jednoduchšia a lacnejšia oproti tlači klasického zeleného poštového poukazu.

Po vyplnení a zaslaní  „Žiadosti o poskytnutie služby poštový poukaz ekonomický“ dostupnom na webe Slovenskej pošty, vám bude ako firme pridelené referenčné číslo, vytlačíte si ekonomické poštové poukazy podľa stanovených parametrov. Do pozornosti dávame, že je potrebné 50 ks týchto poukazov zaslať Slovenskej pošte na odsúhlasenie a následne ich môžete rozoslať svojim zákazníkom. Pošta vám bude na váš účet pripisovať platby a zasielať informácie o jednotlivých platbách.

Ceny za poskytnutie informácií o poskytnutých platbách sú od 0,14 do 0,15 eur.

Bežný občan môže firme uhradiť sumu až do výšky 15 000 eur za poskytnuté služby, poistné alebo nedoplatky. Ak sa vám poškodí originál čiernobiely poukaz zaslaný firmou, môžete použiť bianco zelený poukaz, na ktorý údaje jednoducho prepíšete.

Na takýto typ platby nemusíte mať založený bankový účet. Za poslanie hotovosti prostredníctvom takéhoto poukazu zaplatíte od 0,50 eur do 8 eur.

Ceny sú oslobodené od DPH.

Poštovým poukazom na adresu možno peniaze vyplatiť už v deň podania

Poštovým poukazom na adresu je možné zasielať peniaze v hotovosti, ktoré si adresát následne aj v hotovosti nechá vyplatiť. Ak sú zaslané ako zásielka 1. triedy, pošta uvádza možnosť ich vyplatenia už v deň podania. Je potrebné príjemcu peňazí o takejto zásielke informovať, aby si ich ešte v daný deň mohol nechať vyplatiť.

Štandardné lehoty na vyplatenie, ktoré pošta garantuje, sú v prípade zásielky 1.triedy nasledujúci pracovný deň po podaní, v prípade zásielky 2.triedy druhý nasledujúci pracovný deň po podaní.

Služba takéhoto posielania, ktorá je dostupná na ktorejkoľvek pobočke, je opäť ohraničená maximálnou sumou 15 000 eur, zasielať môžete na ktorúkoľvek adresu v rámci SR prostredníctvom modrého platobného dokladu.

Takýto doklad môžete zaslať do vlastných rúk, doporučenkou, môžete ho stornovať, ak ste adresátom, môžete ho odmietnuť a podobne.

Využitie je výhodné najmä v prípade, ak nepoznáte bankový účet príjemcu.

Cena za službu poštového poukazu na adresu sa pohybuje v závislosti od typu poukazu (1.trieda, 2.trieda) a od výšky zasielanej sumy.

Za poukaz 1.triedy do 30 eur zaplatíte 2,20 eur, pri najvyššej sume do 15 000 eur zaplatíte 24 eur. Pri poukaze 2.triedy sa sumy pohybujú od 1 eura (pri zasielanej sume do 30 eur) do 14 eur (pri zasielanej sume do 15 000 eur).

Ceny sú oslobodené od DPH.

Pri poštovom poukaze na výplatu musíte mať založený bankový účet

Červeným poštovým poukazom na výplatu môžete bezhotovostne zo svojho bankového účtu poslať peniaze príjemcovi, ktorý si ich následne nechá na pošte vyplatiť v hotovosti, maximálne v sume 15 000 eur. Peniaze budú adresátovi k dispozícii na vyplatenie najneskôr druhý deň po dni prijatia.

Využitie tohto typu poukazu je určené najmä firmám, ktoré môžu výhodne zasielať svojim zákazníkom napríklad preplatky za vyúčtovania, prípadne preplatky za vrátený tovar, poistné, dividendy alebo odmeny. Firmy automaticky získajú tlač poštových poukazov, ich doručenie a výplatu zákazníkom a vyúčtovanie platieb.

Môžete si vybrať či poštový poukaz na výplatu poskytnete na zozname alebo elektronicky. V každom prípade je potrebné vyplniť a zaslať Slovenskej pošte formulár "Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu", ktorý je dostupný na webe Slovenskej pošty. Pošta vám následne pridelí referenčné číslo. V prípade žiadosti o elektronickú komunikáciu vás čaká jej otestovanie a následné používanie.

Cena za túto službu v prípade poštového poukazu poskytnutom elektronicky sa hýbe od 0,80 do 7 eur v závislosti od výšky zasielanej sumy.

Pri poukaze poskytnutom na zozname sa cena pohybuje od 1 eura do 7,10 eur. Ceny sú oslobodené od DPH. 

Občan, teda zákazník firmy, ktorá mu peniaze takouto formou posiela si môže dať peniaze vyplatiť poštovým doručovateľom alebo na ktorejkoľvek pobočke pošty. 

Western Union ako bezpečná forma posielania peňazí do zahraničia

Služba Western Union umožňuje odosielateľom bez potreby bankového účtu zasielať peniaze do zahraničia. Slúži k tomu viac ako 500 000 výplatných miest vo viac ako 200 krajinách v rámci celého sveta.

Príjemca peňazí si ich môže nechať vyplatiť už niekoľko minút po tom, ako sú odoslané.

Využitie tejto služby je možné pri zasielaní/prijímaní peňazí v rámci Slovenska a zahraničia aj v prípade, ak nepoznáte bankový účet príjemcu. Slúži najmä na riešenie krízových situácií, ak peniaze musia byť prijaté naozaj rýchlo.

Na priehradke pošty vám pracovníčka poskytne príslušné tlačivo, ktoré po vyplnení predložíte spolu s dokladom totožnosti a uvedenou sumou peňazí v hotovosti, ktorú chcete poslať s poplatkom za realizovanie.

Pri príjme peňazí je taktiež potrebné vyplniť príslušné tlačivo, predložiť doklad totožnosti. Peniaze budú vyplatené v mene EUR bez ohľadu na to v akej mene boli posielané.

SIPO je možné hradiť aj kartami iných bánk, priplatíte si

Pravidelné splátky za vašu domácnosť (plyn, voda, nájom, elektrická energia) môžete na pošte hradiť pomocou SIPO služby (sústredené inkaso platieb obyvateľstva). Týmto spôsobom dokonca možno uhradiť aj splátky úverov, prípadne získať preplatky z vyúčtovania vašich platieb.

Pošta ponúka tri možnosti na úhradu. Zelený SIPO doklad uhradíte priamo pri priehradke spolu s poplatkom 0,90 eur. U poštového doručovateľa môžete uhradiť SIPO doklad fialovej farby, rovnako za poplatok 0,90 eur.

Ak si zvolíte formu úhrady bezhotovostným bankovým prevodom, obdržíte modrý SIPO doklad, ktorý je bezplatný. Banka si od vás vezme poplatok len za jeden bankový prevod.

V prípade záujmu o úhradu takýchto poplatkov cez SIPO sa stačí obrátiť so žiadosťou na vášho dodávateľa služieb, ktorý v spolupráci so Slovenskou poštou realizuje potrebné kroky. Ak je pre vás pohodlnejšia bezhotovostná úhrada inkasom cez modrý SIPO doklad, môžete požiadať o zriadenie potrebných referencií cez formulár Mandátu na inkaso v SEPA na pobočke pošty.

Ak pravidelne hradíte zelený SIPO doklad na priehradke pošty, viete, že ak nie ste klientom Poštovej banky a teda majiteľom platobnej karty tejto banky, je možné realizovať úhradu len v hotovosti. Alternatívou je taktiež tzv. Poštová karta, ktorou je možné vykonávať úhrady bezplatne.

Aktuálnou novinkou je možná úhrada SIPO aj platobnou kartou inej banky. Oproti úhrade kartou Poštovej banky, ktorá je bezplatná, však zaplatíte poplatok od 2,50 do 10 eur za transakciu.

Firmám umožňuje služba SIPO prijímať platby za faktúry, za nedoplatky alebo preplatky z vyúčtovania. Slovenská pošta uvádza až 95% úspešnosť inkasovania platieb. Taktiež ponúka firmám možnosť tlače a distribúcie SIPO dokladov,  pravidelné vyúčtovania, či reklamný priestor na SIPO dokladoch.

Poplatky pre firmy sa pohybujú v závislosti od položiek od 0,166 až do paušálneho 1 eura mesačne za SIPO v prospech jednej služby.

Riešením môže byť aj aplikácia eSIPO

Aplikácia je určená ako občanom, tak aj firmám. Táto elektronická verzia SIPO umožňuje realizovať úhradu SIPO prostredníctvom platobného portálu a taktiež získať prehľady o realizovaných platbách. Spadajú sem však len vybrané banky.

Firmy môžu prostredníctvom eSIPA zasielať doklady elektronicky a taktiež získajú podrobný prehľad o zinkasovných platbách, zoznamy a správu údajov svojich platiteľov.

Ak máte o aplikáciu záujem môžete o ňu jednoducho požiadať vyplnením registračného formulára na webe Slovenskej pošty v časti eSlužby.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh