Ako pozastaviť živnosť v roku 2019

30.01.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Možno si v tomto roku chcete oddýchnuť od stresu, podnikania, viac cestovať alebo máte len sezónnu prácu. V takom prípade sa vám oplatí prerušenie živnosti. Uľahčíte si od odvodov a pritom nemusíte podnikanie rušiť.


Pozastavenie živnosti má presné pravidlá

Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/ 1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. V princípe platí, že pozastaviť prevádzkovanie živnosti môže fyzická aj právnická osoba. V praxi sa však týka skôr živnostníkov, ktorí majú napríklad sezónnu prácu, alebo majú napríklad chuť na prerušenie pracovného kolobehu. Živnosť tak nemusíte rušiť, iba si ju pozastavíte. Je lacnejšia a rýchlejšia cesta. Navyše aj obnovenie podnikania je podstatne jednoduchšie.

Po uplynutí doby pozastavenia totiž automaticky získavate svoje pôvodné IČO aj DIČ a môžete ďalej pokračovať v podnikaní. Preto je to cesta, ak už dopredu viete, že sa k podnikaniu vrátite. Túto dobu môžete už rovno pri prerušení označiť, ale dá sa počas prerušenia aj zmeniť.

Prerušiť živnosť je možné elektronicky aj osobne

Živnosť prerušíte tam, kde ste ju registrovali. Takže si vyberiete buď jednotné kontaktné miesto na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania alebo veci vybavíte elektronicky. Na úrade vyjde prerušenie na poplatok 4 eurá. Cez portál slovensko.sk sa musíte prihlásiť, vybrať si služby živnostenského registra, príslušný okresný úrad a následne službu „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“.

Elektronický formulár s rovnakým obsahom ako v listinnej podobe vyplníte, podpíšete elektronickým podpisom a odošlete. Správou do elektronickej schránky budete vyzvaný na zaplatenie poplatku 2 eurá.

 

Ako pozastaviť živnosť v roku 2019

Zdroj: shutterstock

Pri pozastavení živnosti je potrebné pamätať na dva dôležité dátumy. A to, že živnosť môžete obnoviť minimálne za šesť mesiacov a maximálne môže byť pozastavená na tri roky.

Práve pri prerušení môžete uviesť, od kedy sa vaša činnosť preruší. Ak pole nevyplníte,  preruší sa deň po podaní. Tak isto môžete uviesť aj dokedy bude živnosť prerušená.  Ak to neuvediete, obnoví sa automaticky po uplynutí troch rokov. Je možnosť si zvoliť, či prerušíte všetky alebo len vybrané živnosti. Ale pozor, odvodová úľava, pre ktorú sa viac menej živnosť oplatí prerušiť sa vás týka len v prípade, ak si pozastavíte úplne všetky predmety podnikania.

Zdravotné poistenie pri prerušení živnosti

Prerušením živnosti prestávate byť živnostníkom a teda aj platcom pre účely zdravotného poistenia. Keďže je však zdravotné poistenie povinné, bude potrebné, aby prišlo k zmene platiteľa. To znamená, že v prípade nezamestnanosti je platcom štát, prípadne ho bude za vás platiť zamestnávateľ alebo sa stanete samoplatiteľom.

Zmenu oznamujete na tlačive „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ alebo elektronicky v zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní.

Ak uvediete názov zdravotnej poisťovne priamo v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, zmenu namiesto vás nahlási priamo jednotné kontaktné miesto.

Ohlásenie v Sociálnej poisťovni

Sociálnej poisťovni je tiež potrebné nahlásiť pozastavenie prevádzkovania živnosti a to prostredníctvom registračného listu. Od dňa pozastavenia živnosti už nemáte povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Pripravte si aj potvrdenie o pozastavení.

Zmeny na daňovom úrade

Poslednou stanicou nahlasovania pozastavenia živnosti je daňový úrad, kde vrátite aj osvedčenie DIČ. Po obnovení vám daňový úrad vydá nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ. Hoci sa pozastavením živnosti zbavíte povinnosti platby zdravotných a sociálnych odvodov, ak plánujete v tomto roku živnosť pozastaviť, v roku 2020 budete už aj tak musieť podať daňové priznanie, ak ste dosiahli na to dostatočne vysoký príjem.

Každý podnikateľ je totiž povinný vykonať za obdobie pred pozastavením prevádzkovania živnosti všetky povinnosti. To znamená vykonať účtovnú závierku za príslušné daňové obdobie, podať daňové priznanie, zaplatiť daň a ďalšie povinnosti, ktoré mu v rámci podnikateľskej činnosti vyplynuli. Bez ohľadu na to, že podnikal len časť roka.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 18 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo