Ako voliť v prezidentských voľbách 2019 (+ doklady)

31.01.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Spôsob hlasovania v prezidentských voľbách je pomerne jednoduchý. Treba si však dať pozor na správne odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.


Kto môže voliť v prezidentských voľbách

Definícia oprávneného voliča je vždy takmer identická. Musí to byť občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 18 rokov. Ak tento vek dosiahne až medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb, v druhom kole už spĺňa podmienky a voliť môže. Právo voliť vám môže zobrať zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Kde prebiehajú voľby

Voľby sa konajú v takzvaných volebných okrskoch, respektíve vo vybraných volebných miestnostiach. Každý volič svoju volebnú miestnosť nájde podľa miesta trvalého bydliska. Ak však nechcete voliť vo svojom mieste trvalého bydliska, môžete voliť aj v inom volebnom okrsku v rámci Slovenska, ale len s voličským preukazom.

Čítajte tiež:

Aký doklad totožnosti potrebujete

Ak prídete voliť do volebnej miestnosti podľa vášho bydliska, volebnej komisii stačí predložiť váš občiansky preukaz. Môže nastať aj situácia, že ste požiadali o voličský preukaz, no nakoniec pôjdete aj tak voliť do svojho volebného okrsku. V takom prípade musíte predložiť občiansky preukaz spolu s voličským preukazom. To isté platí aj vtedy, ak budete voliť mimo svojho bydliska s voličským preukazom.

V prípade občana Slovenskej republiky, ktorý však nemá trvalý pobyt na Slovensku, to bude o niečo komplikovanejšie. Ak spĺňa podmienky práva voliť, predloží volebnej komisii doklad totožnosti, respektíve slovenský cestovný pas. Spolu s ním musí predložiť aj čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Ak budú predložené dokumenty v poriadku, volebná komisia voliča zapíše do zoznamu a záznam urobí aj do cestovného pasu.

  • Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine si môžete stiahnuť TU.
 

Ako voliť v prezidentských voľbách 2019?

Zdroj: shutterstock

Spôsob voľby

Po splnení vyššie popísaných formalít vám volebná komisia odovzdá hlasovací lístok a prázdnu obálku, na ktorej bude úradná pečiatka danej obce či mesta. Následne budete zapísaný alebo zakrúžkovaný v zozname voličov daného volebného okrsku. Prevzatie musíte potvrdiť vlastnoručným podpisom.

Keďže ide o tajné hlasovanie, voliť môžete len v určenom osobitnom priestore, ktorý sa nachádza vo volebnej miestnosti. Väčšinou sú to menšie kabínky, ktoré sú od seba oddelené stenami, prípadne plachtami, aby bol znemožnený výhľad na vami upravený volebný lístok. Ak odmietnete hlasovať vo vyhradenom priestore, volebná komisia vám voliť neumožní.

Zakrúžkovať môžete len jedného kandidáta

Nakoľko ide o prezidentské voľby, na hlasovacom lístku môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta, ktorému ste sa rozhodli dať svoj hlas. Ak aj napriek tomu zakrúžkujete viac kandidátov a vložíte ho do volebnej schránky, takýto volebný lístok sa bude považovať za neplatný. Správne upravený hlasovací lístok vložíte do obálky, zalepíte a až potom vložíte do volebnej urny.

Voliči so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami

Voľby sú prispôsobené aj voličom so zdravotným postihnutím, zdravotnými problémami, prípadne aj voličom, ktorí majú ťažkosti s čítaním alebo písaním. Ak kvôli menovaným dôvodom nemôžete sami upraviť hlasovací lístok, musíte to oznámiť ešte pred hlasovaním volebnej komisii, ktorá vám umožní vziať so sebou do osobitného hlasovacieho priestoru ďalšiu osobu.

Táto osoba však nesmie byť členom volebnej komisie a v samotnej úprave hlasovacieho lístka musí postupovať podľa vašich pokynov. Vás a danú osobu ešte pred hlasovaním volebná komisia poučí, akým spôsobom má podľa zákona takéto hlasovanie prebehnúť a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb, ktorého sa nedodržiavaním pokynov môžete dopustiť.

Ak nemôžete vložiť do volebnej urny ani samotnú obálku, tiež to za vás môže urobiť iná osoba. Aj tu však platí, že to nemôže byť člen volebnej komisie.

Voliči, ktorí sa kvôli zdravotným problémom alebo zdravotnému postihnutiu nemôžu dostaviť ani do volebnej miestnosti, môžu obec, mesto či volebnú komisiu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Volebnú komisiu o to môžu požiadať aj v deň samotných volieb.

V tomto prípade však musí volič požiadať tú obec, mesto či volebnú komisiu, ktoré sa nachádzajú vo volebnom okrsku jeho aktuálnej polohy. Ak je to mimo volebného okrsku trvalého bydliska, opäť platí, že volič musí požiadať o voličský preukaz.

Môžete dostať aj pokutu

Ako sme už spomenuli, na hlasovacom lístku môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta. Ak sa pomýlite, prípadne znehodnotíte hlasovací lístok, volebná komisia vám na požiadanie vydá nový hlasovací lístok. Vašou povinnosťou však je nesprávne vyplnený, poškodený alebo nepoužitý hlasovací lístok vložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená.

Ak to neurobíte, dopúšťate sa priestupku. Za toto konanie vám bude udelená pokuta vo výške 33 eur.

Zdroje: minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 12 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.