Podnikáte popri zamestnaní? Potom všetky príjmy patria do jedného daňového priznania

04.02.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj vy si lámete hlavu nad tým, ako vyplniť daňové priznanie, keď ste mali okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z podnikania? Všetky príjmy patria na jedno tlačivo.


Príjmy zo zamestnania i z podnikania patria do jedného daňového priznania k dani z príjmov – typ B.

Daňovník najskôr vyplní údaje o príjmoch od zamestnávateľa. V tomto prípade zamestnávateľ nerobí zamestnancovi ročné zúčtovanie príjmov, ale vystaví mu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Údaje z potvrdenia poslúžia ako podklad na vyplnenie V. oddiela daňového priznania: Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona).

Ak ste v priebehu roka pracovali u viacerých zamestnávateľov, potrebujete potvrdenie o zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov. Ak ste boli zamestnaní v zahraničí, potrebujete ekvivalentné potvrdenie zo zahraničia. Príjmy dosiahnuté v inej mene musíte následne prepočítať na eurá.

Kópia potvrdenia príp. potvrdení o zdaniteľných príjmoch sa prikladá k daňovému priznaniu.

V potvrdení  o zdaniteľných príjmoch tak nájdete všetky potrebné údaje k vyplneniu V. oddiela:

  • úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov,
  • úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • úhrn povinného poistného.

Vyplnením týchto údajov získate čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti.

 

Príjmy zo zamestnania a podnikania v daňovom priznaní

Foto: Pixabay

Príjmy z podnikania a paušálne výdavky v daňovom priznaní

Nasleduje VI. oddiel: Výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov).

V tabuľke č. 1 vyplníte údaje o príjmoch a výdavkoch dosiahnutých v roku 2018 v prípade, že účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva alebo uplatňujete paušálne výdavky alebo vediete daňovú evidenciu.

Paušálne výdavky sa vypočítavajú ako percentá z príjmov. Pokiaľ ste dosiahli príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť výdavky vo výške 60 % z príjmov.
Výška paušálnych výdavkov môže byť maximálne 20 000 eur.

60% z príjmov si môže uplatniť aj daňovník, ktorý má príjem z použitia diela alebo umeleckého výkonu (§ 6 ods.4 zákona o dani z príjmu). Výška paušálnych výdavkov ani v tomto prípade nesmie byť vyššia ako 20 tisíc eur.

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Pri uplatnení paušálnych výdavkov už neuvádzate žiadne iné výdavky okrem zaplatených príspevkov a poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov

Zdaniteľné príjmy 15 000 € 38 000 €
Poistné a príspevky 4 973 € 12 600 €
Paušálne výdavky
(60 % z príjmov)
9 000 €
(15 000 x 0,60)
20 000 €*
(38 000 x 0,60)= 22 800
Výdavky celkom
(paušálne výdavky + poistné)
13 973 €
(9 000 + 4973)
22 600 €
(20 000 + 12 600)
Základ dane
(príjmy - výdavky)
1 207 €
(15 000 - 13 973)
5 400 €
(38 000 - 32 600)

Zdroj: Výpočet autora. Príklad má len ilustratívny charakter.

*Paušálne výdavky si daňovník môže uplatniť do výšky 20 000 eur a neprepočítavajú sa na mesiace. Maximálnu sumu si tak môže daňovník uplatniť aj keď podnikal len niekoľko mesiacov.

Základ dane sa ďalej upravuje o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane. Príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania sú považované za tzv. aktívne príjmy a je možné si z nich uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, prípadne na manželku. Na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane slúži IX. oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona.

Do tabuľky č. 1 patria aj príjmy z prenájmu. Na príjmy z prenájmu je možné uplatniť si oslobodenie od dane do výšky 500 eur. V daňovom priznaní potom uvádzate sumu z prenájmu po odpočítaní 500 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo