Daňový bonus na dieťa bude od apríla dvojnásobný

13.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Od 1. apríla 2019 majú na Slovensku rodičia nárok na dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov.


Prvý apríl prinesie pre rodičov menších detí zaujímavú zmenu. Novela by mala pomôcť najmä mladým rodinám s dieťaťom, resp. s deťmi do šiestich rokov. Daňový bonus na dieťa do 6 rokov sa totiž zdvojnásobí. Naďalej platí, že daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov.

Čo vlastne znamená daňový bonus na dieťa

Pod pojmom daňový bonus chápeme daňové zvýhodnenie od štátu, ktorým si daňovník zvyšuje mzdu o sumu podľa počtu vyživovaných detí alebo si môže znížiť daň z príjmov, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Daňový bonus si môžete uplatniť keď ste zamestnanec, ale pokojne aj ako podnikateľ. V prípade, že ste zamestnancom, bonus si uplatňujete mesačne. Ak ide o živnostníka, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.

Nakoľko je od 1.1.2019 výška minimálnej mzdy 520 eur, nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 120 eur a viac.

 

ako vypočítať daňový bonus na dieťa

Kto má nárok na daňový bonus pre deti staršie ako 6 rokov

Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 je 22,17 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu má dosiahnuť sumu 266,04 eur na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie.

Kto má nárok na daňový bonus pre deti mladšie ako 6 rokov

Zvýšené finančné výdavky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. To je podľa zákonodarcov dôvod, prečo by mali mať rodičia takýchto deti dvojnásobný daňový bonus. Podľa Mostu-Híd je daňový bonus jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom.

Novela zákona o dani z príjmov platná od apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, čiže 44,34 eur mesačne. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

Zmena sa týka vyše 153-tisíc poberateľov

Zvýšenie daňového bonusu sa týka viac ako 153-tisíc poberateľov a približne 250-tisíc detí na Slovensku. Opozičné návrhy, aby sa zvýšenie daňového bonusu neobmedzovalo len na predškolákov, ale platilo pre deti všetkých vekových kategórií, neprešli, nakoľko vraj rozpočet nepustí.

Kto nemá nárok na daňový bonus na dieťa

Na daňový bonus nemá nárok daňovník pri dieťati, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

Zdroj fotografií: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 12 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo