Uplatnili ste si minulé roky daňový bonus na dieťa? Finančná správa to skontroluje

04.02.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Finančná správa upozorňuje, že bude kontrolovať uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Zistilo sa totiž, že za rok 2018 si vyšší daňový bonus na dieťa uplatnilo 7 320 rodičov a štát ukrátili o 1,6 milióna eur.


Daňový bonus na dieťa sa za posledné roky zvyšoval, jeho uplatnenie najnovšie skontroluje Finančná správa. Bude tak robiť spätne za posledné roky, odhalila totiž prípady, keď si daňový bonus na dieťa uplatnili obaja rodičia, alebo jeden z nich si ho nárokoval u viacerých zamestnávateľov.

Najčastejšie si podľa Finančnej správy daňový bonus na dieťa neoprávnene uplatnia obaja rodičia. Stalo sa to v 3 826 prípadoch a štát na daňovom bonuse na dieťa prišiel o viac ako 821-tisíc eur.

Ďalších približne 760-tisíc eur bolo neoprávnene uplatnených v prípadoch, keď si daňový bonus na dieťa uplatnil iba jeden rodič, avšak viacnásobne alebo vo vyššej výške (3 494 prípadov).

Posledné zmeny zákona prineslo pre rodičov menších detí zaujímavé zmeny. Pomôcť majú najmä mladým rodinám s dieťaťom, resp. s deťmi do šiestich rokov. Daňový bonus na dieťa do 6 rokov je v porovnaní s minulými rokmi opäť o čosi vyšší. Naďalej platí, že daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov a na prípadné nezrovnalosti v daňových priznaniach bude Finančná správa upozorňovať v nasledujúcom období.

Čo vlastne znamená daňový bonus na dieťa

Pod pojmom daňový bonus chápeme daňové zvýhodnenie od štátu, ktorým si daňovník zvyšuje mzdu o sumu podľa počtu vyživovaných detí alebo si môže znížiť daň z príjmov, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Daňový bonus si môžete uplatniť keď ste zamestnanec, ale pokojne aj ako podnikateľ. V prípade, že ste zamestnancom, bonus si uplatňujete mesačne. Ak ide o živnostníka, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.

Nakoľko 2.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorej predmetom bolo aj zvýšenie sumy daňového bonusu, a to pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, sumy daňového bonusu na dieťa sa v roku 2021 výrazne menia, ale až s účinnosťou od 1.7.2021.

Minimána mzda bola schválená vo výške 623 eur, čo znamená, že nárok na daňový bonus na dieťa bude mať v roku 2021 ten daňovník, ktorého ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 738 eur a viac.

 

ako vypočítať daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus pre deti staršie či mladšie ako 6 rokov

Daňový bonus na dieťa od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

  • 46,44 eura na dieťa do 6 rokov
  • 23,22 eura na dieťa od 6 rokov

Daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

  • 46,44 eura na dieťa do 6 rokov
  • 39,47 eura na dieťa od 6 rokov do 15 rokov
  • 23,22 eura na dieťa od 15 rokov

Zvýšené finančné výdavky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. To je podľa zákonodarcov dôvod, prečo by mali mať rodičia takýchto deti väčší daňový bonus. Podľa predstaviteľov vlády je daňový bonus jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom.

Novela zákona o dani z príjmov zvyšovala daňový bonus okrem toho aj v roku 2019.

Kto nemá nárok na daňový bonus na dieťa

Na daňový bonus nemá nárok daňovník pri dieťati, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku.

Zdroj fotografií: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 15 krát 5 0.5