Ako si uplatniť daňový bonus na hypotéku v daňovom priznaní?

14.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Tento rok možno prvýkrát využiť daňový bonus na úroky z hypotéky. Ako na to? Uvedieme si názorný príklad.


Podávanie daňových priznaní sa nezadržateľne blíži. Bude tu prvýkrát v histórii možnosť aj pre mladých ľudí s hypotékou uplatniť si tzv. daňový bonus zo zaplatených úrokov. Okrem daňového bonusu na dieťa či manželku tak ide o ďalšiu úľavu, ktorá pozitívne ovplyvní výsledok vášho daňového priznania.

V daňovom priznaní si tento rok môžete znížiť celkovú daňovú povinnosť až do výšky 50% zo zaplatených úrokov, maximálne 400 eur. Takéto daňové zvýhodnenie môžete uplatniť v daňovom priznaní až päť rokov po sebe.

K získaniu daňového bonusu musíte splniť niekoľko podmienok. Veková hranica 35 rokov, účel hypotekárneho úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu či rodinného domu, priemerný hrubý mesačný príjem za predošlý rok nepresahujúci 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, splatnosť hypotéky od 5 do 30 rokov a posledná podmienka - čerpanie hypotéky po 1.1.2018.

 

ako si uplatniť daňový bonus k hypotéke v priznaní

Prvý krok: potvrdenie od banky

Doposiaľ ste zvýhodnenú hypotéku pre mladých dostali automaticky pri žiadaní o hypotekárny úver, ak ste spĺňali podmienky. Teraz sa budete o zvýhodnenie musieť zaujímať z vlastnej iniciatívy.

Budete potrebovať Potvrdenie o zaplatených úrokoch pre rok 2018. Ak ho nedostanete automaticky, požiadajte banku, aby vám ho vyhotovila. V prípade, že požiadate o odklad daňového priznania (najviac o tri mesiace), budete mať na odovzdanie daňového priznania viac času, rovnako aj na zaplatenie prípadného nedoplatku.

Podľa doterajších vyjadrení bánk bude mať klient potvrdenie o zaplatených úrokoch v roku 2018 k dispozícii vo svojom internetbankingu.

Druhý krok: daňové priznanie

K dnešnému dňu ešte neexistuje na webe Finančnej správy elektronický formulár na podanie daňového priznania za rok 2018 pre fyzické osoby. Možno si však už názorne ukázať, ako také uplatňovanie úrokov bude vyzerať v praxi.

Príklad: Milan požiadal v banke o hypotekárny úver v marci 2018. Bola mu poskytnutá suma vo výške 35 000 eur. Jeho príjem je nižší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2018.

Z banky obrdžal potvrdenie o výške zaplatených úrokov v sume 1 350 eur. Aká bude výška daňového bonusu na úroky z hypotéky? Milan má nárok na 50% zo zaplatených úrokov, to znamená, že sumu 1 350 eur vynásobí číslo 0,5 a vyjde mu suma 675 eur.

Maximálna hranica pre úroky z hypotéky je 400 eur za rok, Milan si môže nárokovať na daňový bonus za 10 mesiacov (plnenie hypotéky bolo v marci 2018). To znamená, že jeho výsledný daňový bonus za 10 mesiacov, resp. rok 2018 zistí tak, že hodnotu 400 vydelí číslom a vynásobí desiatimi. Daňový bonus z úrokov z hypotéky je 333,34 eur.

V prípade že by Milanovi v daňovom priznaní vyšla výsledná daňová povinnosť nižšia ako je výška daňového bonusu na úroky z hypotéky, daňový úrad mu rozdiel vráti.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5