Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2020

11.03.2020 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Nestihnete podať daňové priznanie do konca marca? Predĺžte si lehotu podania až o tri mesiace. Tento rok už odklad podávame elektronicky, na špeciálnom tlačive a čas máme do 30. júna 2020.


Kvôli obmedzeniam spojených so zabránením šírenia nákazy COVID-19, umožnila vláda v spolupráci s finančnou správou predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až do konca júna 2020. Podrobnejšie sa o tom dočítate v našich článkoch, ktoré pre vás priebežne aktualizujeme:

Termín podania daňového priznania sa nezadržateľne blíži. Pre tých, ktorí nemajú všetky dostatočné podklady, prípadne si z akéhokoľvek iného dôvodu chcú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, sa blíži posledný termín na podanie odkladu.

Tento rok máme čas do 31. marca

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. Tak sa volá elektronický formulár, ktorý budete hľadať na web stránke Finančnej správy.  Jeho vzor nájdete aj naší stránkach (Odklad daňového priznania - tlačivo vzor), odkiaľ si ho môžete bezplatne stiahnuť.  Doručiť ho, resp. vyplniť elektronicky a odoslať ho na daňový úrad musíte najneskôr do 31. marca 2020.

Posledný marec je hraničný termín pre:

 

Ako si predĺžiť lehotu na zaplatenie daňového priznania

Zdroj: Shutterstock

Po novom už len elektronicky

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania už tento rok podávajú daňovému úradu všetky subjekty elektronicky. Minulý rok išlo len o obchodné spoločnosti, tento rok sa to už týka aj všetkých ostatných, keďže elektronická komunikácia s DÚ je od minulého roka povinnosťou.

O koľko možno odložiť daňové priznanie

Lehotu na podanie daňového priznania možno predĺžiť najviac o tri mesiace, prípadne šesť mesiacov, ak ste mali príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia. Za príjmy zo závislej činnosti sa považujú aktívne príjmy zo zamestnania – teda zo závislej činnosti v zahraničí, či príjmy z činnosti v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne. Pri pasívnych príjmoch sa napríklad za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje príjem z nakladania s nehnuteľnosťou v zahraničí.

Dokedy treba zaplatiť daň pri odklade

Daň je potrebné uhradiť do podania daňového priznania v riadnom termíne alebo do konca novej lehoty. Ak aj podáte priznanie skôr, daň musíte zaplatiť do konca mesiaca, ktorý si určíte v oznámení.

Pre koho sa vlastne oplatí odklad daňového priznania

Odložiť podanie daňového priznania dnes môže akýkoľvek podnikateľský subjekt. Jedinú výnimku tvoria firmy v konkurze, v likvidácii, či dedič za zomrelého daňovníka. Tí musia o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2019 daniarov požiadať. Urobiť tak musia najneskôr do 15. marca 2020. Správca dane rozhodne, či daňovníkovi dovolí podať daňové priznanie v predĺženej lehote, alebo to zamietne. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Posunúť lehotu sa vyplatí predovšetkým daňovníkom, ktorí neplatili žiadne preddavky, nemájú našetrené na zaplatenie dane a musia zaplatiť vysokú daň, chýbajú im niektoré potvrdenia (napr. od zamestnávateľa v zahraničí) alebo jednoducho nestíhajú podať daňové priznanie do konca marca. Podnikateľom (napríklad eseročkám) sa môže odklad daňového priznania oplatiť iba z dôvodu neskoršieho zaplatenia dane. Majú viac času na získanie podkladov, prípadne peňazí na zaplatenie dane.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 16 krát 5 0.5