Vyhrali ste dovolenku, počítač či auto? Nezabudnite ich zdaniť

12.02.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj nepeňažné výhry sa musia zdaniť. Nezdanenie výhry vás vyjde pekne draho. Obzvlášť tie hodnotnejšie. Nezabudnite ani na zdravotné poistenie.


Vyhrali ste? Najskôr vás zaplaví vlna šťastia, no potom sa človek zamyslí a položí si otázku: "Musím platiť daň?" Odpoveď znie: Väčšinou áno. Málokoho však napadne, že z výhry sa platí aj zdravotné poistenie.

To všetko sa nemusí udiať, pokiaľ podlieha vaša výhra oslobodeniu od dane.

Sú dva prípady, kedy nemusíte platiť daň z výhry:

  • V situácii, kedy bola z výhry zaplatená daň zrážkou. Túto daň zaplatil organizátor súťaže.
  • Ak sa jednalo o výhru z hazardnej hry alebo v lotérii ako Keno, Loto a podobne. Tieto hry sú prevádzkované na základe osobitného predpisu.

Oslobodenie od dane 350 eur

Z ostatných výhier daň platiť musíte. I keď aj tu sa jej dá čiastočne vyhnúť.

V prvom rade sa dá uplatniť oslobodenie vo výške 350 eur. Ak vaša výhra predstavuje odmenu v hodnote napríklad 500 eur, v daňovom priznaní uvádzate ako príjmy sumu 150 eur (500 - 350).

V druhom rade, pokiaľ by vaše príjmy spolu s výhrou za rok 2018 neboli vyššie ako 1 915,01 eur, nemusíte podávať daňové priznanie (napr. študent, ktorý vyhrá tablet).

Každá výhra sa posudzuje jednotlivo a tak, pokiaľ ste vyhrali v danom roku dvakrát, posudzujete oslobodenie na každú výhru zvlášť. Ak ste napríklad v prvej súťaži vyhrali tablet v hodnote 250 eur a v druhej bicykel v hodnote 400 eur, patrí do daňového priznania príjem vo výške 50 eur.

Spolu s výhrou je však nutné pamätať aj na zdravotné poistenie.

Zdravotné poistenie sa neplatí u výhier, na ktoré bola uplatnená zrážková daň, alebo boli od dane oslobodené (lotérie).

 

Výhra v daňovom priznaní

Foto: Shutterstock

Ako zdaniť výhru

Keď si uplatňujete výhru v daňovom priznaní, musíte si podať priznanie samostatne. Zamestnávateľ vám nebude robiť ročné zúčtovanie, ale vystaví vám prehľad o zdaniteľných príjmoch. Na základe prehľadu vyplníte daňové priznanie v oddiely pre príjmy zo závislej činnosti.

Kópiu prehľadu potom prikladáte k priznaniu ako prílohu.

Príjmy z výhry sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov - typ B. Ide o ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

V tlačive daňového priznania za rok 2018 sa príjmy z výhry uvádzajú v VIII. oddiely v tabuľke č. 3 riadok 9 na siedmej strane.

Výhra automobilu v daňovom priznaní

Výhra automobilu môže pekne "zamávať" s vašimi daňami. Oslobodenie 350 eur uplatníte aj keď vyhráte automobil v hodnote 20 tisíc eur. V daňovom priznaní potom uvediete sumu 19 650 eur.

Príjmy z výhry patria medzi tzv. pasívne príjmy, teda si na ne nemôžete uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Následne sa pripočítajú k daňovému základu z vašich "aktívnych" príjmov (zo závislej činnosti alebo z podnikania).

V prípade, že váš základ dane bude za rok 2018 vyšší ako 35 268,06 eur, dostanete sa i na úroveň, kde sa používa vyššia sadzba dane. Na všetky príjmy nad 35 268,06 eur je uplatnená sadzba dane 25 %.

Po podaní daňového priznania poskytne daňový úrad informáciu zdravotnej poisťovni a tá vám následne vyrubí nedoplatok zo zdravotného poistenia a týmto spôsobom zaplatíte zdravotné poistenie aj z hodnoty automobilu (čo je mimochodom 14 %).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 10 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh