Prechod z invalidného do starobného dôchodku

06.02.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak ste poberateľom invalidného dôchodku a dosiahli ste dôchodkový vek, je vhodné pobrať sa na Sociálnu poisťovňu. Môžete si výrazne prilepšiť.


Invalidný dôchodok nemusí byť nastálo

Zjednodušene by sa dalo povedať, že nárok na invalidný dôchodok nie je závislý na ničom inom, než na miere neschopnosti človeka pracovať. Teda, ak vám Sociálna poisťovňa priklepne invalidný dôchodok, nemá to vplyv na váš zárobok. Dokonca ide o typ dôchodku, ktorý nie je krátený pri žiadnej výške príjmu. Ak si teda nájdete prácu alebo budete podnikať, na váš invalidný dôchodok to vplyv nemá.

Na druhej strane práve zamestnaním popri invalidnom dôchodku si vytvárate predpoklady na vznik dostatočne vysokého starobného dôchodku. To znamená, že po dovŕšení dôchodkového veku môžete sociálnu poisťovňu požiadať o výpočet vášho starobného dôchodku. Urobiť tak môže každý. Môžete si tým jedine prilepšiť.

O starobný dôchodok musíte požiadať

O starobný dôchodok môže Sociálnu poisťovňu každý invalidný dôchodca po dovŕšení jeho dôchodkového veku. Ideálny postup, ak si chcete uplatniť starobný dôchodok, je ešte pred týmto termínom navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu a požiadať o informácie, aké doklady budete potrebovať k spísaniu žiadosti o dôchodok. Tu sa dozviete aj ďalšie informácie a presný termín, kedy je vhodné žiadosť podať.

Požiadať o starobný dôchodok je potrebné písomne, no je to len možnosť, nie povinnosť. Urobiť tak nemusíte, no môže sa vám to oplatiť.

 

Prechod z invalidného do starobného dôchodku

Zdroj: shutterstock

Dôchodok môžete mať len vyšší

Invalidný dôchodca môže požiadať o výplatu starobného dôchodku kedykoľvek po dovŕšení dôchodkového veku aj spätne, vyplatený mu však môže byť najviac tri roky od priznania starobného dôchodku. Ak vám Sociálna poisťovňa vypočíta výšku starobného dôchodku, môžu nastať dve situácie:

  • Starobný dôchodok je vyšší ako dôchodok invalidný a môžete začať byť poberateľom starobného dôchodku.
  • Starobný dôchodok je nižší ako máte invalidný. V takom prípade vám nebude vyplácaný starobný dôchodok, ale ostanete na invalidnom.

Nemôže teda nastať situácia, že po požiadaní o starobný dôchodok a po jeho vypočítaní by vám bol vyplácaný dôchodok starobný, aj keby bol nižší ako je invalidný. Jednoducho vypláca sa tá dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia, alebo pre ktorú sa rozhodnete. Takýto invalidný dôchodca bude potom dostávať ten dôchodok, ktorý bude preňho výhodnejší.

Ak o starobný dôchodok poberateľ invalidného dôchodku nepožiada, poisťovňa mu bude naďalej po dovŕšení dôchodkového veku vyplácať invalidný dôchodok v rovnakej sume ako pred dovŕšením dôchodkového veku. Ak výška oboch dôchodkových dávok bude rovnaká, dôchodca dostane tú penziu, ktorú si sám zvolí.

Súbeh dôchodkov možný nie je

Po podaní žiadosti ústredie Sociálnej poisťovne prepočíta sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Potom sa môžete rozhodnúť, ktorý dôchodok je výhodnejší. Nie je totiž možný súbeh invalidného a starobného dôchodku. Bude potrebné si vybrať.

Ak si však vyberiete starobný dôchodok, pracovať naďalej môžete a tak isto si ako ostatní starodôchodcovia môžete vylepšovať penziu. Možný je teda súbeh zamestnania aj invalidného dôchodku, ako aj súbeh zamestnania a starobného dôchodku, no nemôžete dostávať súbežne invalidný a starobný dôchodok.

Malý rozdiel si premyslite

Treba však aj poznamenať, že nie vždy musí byť voľba vyššieho dôchodku lepšou alternatívou. V ostatných rokoch totiž dochádza pri zvyšovaní dôchodkov k nižšiemu zhodnocovaniu invalidných dôchodkov ako pri starobných. Čo to v praxi znamená?

Že ak si necháte vyšší invalidný dôchodok a zvyšovanie tohto dôchodku je o nižšie sumy, a ak nemáte veľký rozdiel medzi sumou invalidného a starobného dôchodku vypočítaného Sociálnou poisťovňou, po čase sa výber mierne vyššieho invalidného dôchodku nemusí vždy oplatiť.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 46 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh