Poškodené alebo nečitateľné VIN číslo? Pridelia vám náhradné

19.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN vám pridelí ministerstvo dopravy. Budete však musieť podať žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.


Nie je to bežná vec, no napríklad po havárii alebo pôsobením času môže dôjsť k poškodeniu identifikačného čísla vozidla na karosérii. Čo s tým? Žiadnu paniku. Príslušný dopravný úrad vám pridelí náhradné číslo VIN.

V akom prípade vám pridelia nové VIN číslo

Zákon pozná tri situácie. Ak príde pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, máte nárok na náhradné číslo VIN.

Ak ste pri oprave vozidla museli vymeniť tú časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, opäť máte nárok na náhradné číslo VIN.

Ak identifikačné číslo vozidla VIN, nie je čitateľné alebo je neúplné, prípadne ho nemožno určiť, máte nárok na získanie nového VIN čísla.

 

čo robiť v prípade poškodeného vin čísla

V akom prípade vám nepridelia nové VIN číslo

Prípadov, kedy vám nepridelia nové VIN číslo je viacero. Ak napríklad pri prestavbe vozidla odstránite časť, na ktorej sa nachádzalo VIN číslo, nemáte nárok na pridelenie nového VIN kódu.

Nové VIN číslo nezískate ani v prípade, že na vašom vozidle počas kontroly originality alebo technickej kontroly zistia, že vozidlo má viac VIN kódov, a tie nie sú ohlásené.

Nezískate ho ani vtedy, ak máte auto z dovozu, ktoré neobsahuje VIN číslo, alebo bolo takéto auto už vyradené z prevádzky (z dôvodu recyklovania) alebo sa na vozidle nachádza VIN kód, ktorý nebol nikdy vyrobený, prípadne je evidentné, že s VIN kódom na vozidle bolo manipulované. V takom prípade budete mať problém a hrozí vám odobratie technického preukazu.

Kde vybavíte nové VIN číslo

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN pripevní na vozidle pracovisko kontroly originality.

Zoznam pracovísk kontroly originality oprávnených na jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné číslo vozidla VIN a identifikačné číslo vozidla VIN.

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je možné podať:

  • písomnou formou,
  • osobne v podateľni ministerstva dopravy,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava),
  • elektronickou formou prostredníctvom formulára.

V prípade podania cez elektronický formulár je potrebné podanie podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Na tento účel slúži občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).

Koľko stojí pridelenie nového VIN čísla

Podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN stojí 20 eur.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 11 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.