Návod, ako poukázať 2 % z dane v daňovom priznaní

26.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj tento rok si môžete vybrať, ktorej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu venujete dve percentá zo svojich daní. Pripravili sme návod ako na to, ak ste zamestnanec, fyzická osoba či právnická osoba.


Podiel zaplatenej dane môžete poukázať len verejnoprávnej neziskovej organizácii, resp. občianskemu združeniu, čo znamená, že prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia.

Ako poukázať 2 %, keď som zamestnanec

Do 15. februára musíte požiadať svojho zamestnávateľa, aby za vás vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Zamestnávateľ vám podľa zákona musí vyhovieť a vy tak obdržíte tlačivo s názvom "Potvrdenie o zaplatení dane".

Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a viete si z neho vypočítať aj 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne v hodnote 3 eur. Ak ste však napríklad v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete venovať až 3 % zo svojich zaplatených daní.

Následne vypíšte vyhlásenie, v ktorom uvediete vybraného prijímateľa dane. Uvádzate tam aj sumu, ktorú z vašich daní obdrží. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2, resp. 3 percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. apríla 2019. Daňový úrad prevedie sumu v prospech prijímateľa do 90 dní.

 

ako a komu poukázať dve percentá z dane

Ako poukázať 2 %, keď som živnostník (fyzická osoba)

Fyzická osoba, resp. podnikateľ nemusí vypisovať vyhlásenie, ale všetky údaje o poukázaní dvoch, resp. troch percent zo zaplatených daní uvádza vo svojom daňovom priznaní.

Dve percentá dane musia byť aj v prípade živnostníka aspoň v hodnote 3 eur. Ak ste však napríklad v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete venovať až 3 % zo svojich zaplatených daní, stačí v daňovom priznaní zaškrtnúť príslušné políčko.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje dve resp. tri percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Daňové priznanie je potrebné odovzdať v riadnom termíne, teda do 1. apríla 2019.

Ako poukázať 2 %, keď som právnická osoba (eseročka)

Pri právnických osobách je to trochu inak. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 eur.

Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019, neposkytla finančný dar vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba poskytla vyššie uvedený finančný dar, môže poukázať 2 % z dane.

Rovnako ako v prípade podnikateľov, resp. fyzických osôb, aj právnické osoby poukazujú dve percentá priamo v daňovom priznaní. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Ak ste si vybrali viacerých prijímateľov, je potrebné, aby ste vložili do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uviedli tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5