Príplatky za prácu v roku 2019: viac peňazí za prácu v noci a cez víkend

28.02.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Národná rada SR minulý rok schválila zvyšovanie príplatkov za prácu. Po minuloročnom zvyšovaní dostanú pracovníci, ktorých sa to týka viac peňazí aj od 1. mája 2019.


Nové príplatky za prácu v noci a cez víkend. To je dobrá správa pre zamestnancov, pre zamestnávateľov je to novinka s tak trochu horkejšou príchuťou. Prvá fáza nových príplatkov za prácu začala v máji 2018, v tomto roku vstupuje do platnosti druhá fáza zvyšovania príplatkov. Polepšia si všetci tí, ktorí pracujú v sobotu, nedeľu i v noci.

Vyššie príplatky za prácu cez víkend (2019)

Podľa novely zákona je príplatok za každú hodinu práce cez víkend rozdelený aj podľa toho, či pracujete v sobotu alebo v nedeľu. Novinka sa týka zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer, ale aj tzv. dohodárov.

Príplatok za prácu v sobotu:

  • od 1.1.2019: 25 % minimálnej mzdy za hodinu
  • od 1.5.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu

Príplatok za prácu v nedeľu:

  • od 1.1.2019: 50 % minimálnej mzdy za hodinu
  • od 1.5.2019: 100 % minimálnej mzdy za hodinu
 

práca v noci a cez sviatok príplatok

Vyššie príplatky za prácu počas sviatkov (2019)

Zákon hovorí, že po novom je príplatok za prácu počas sviatku ohodnotený najmenej vo výške 100% priemerného zárobku zamestnanca. Ak zamestnávateľ vypláca zamestnancovi minimálnu mzdu, bude jeho hodinová sadzba za prácu cez sviatok vo výške 2,989 eur na hodinu.

Vyššie príplatky za prácu v noci (2019)

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Za prácu v tomto časovom intervale patrí zamestnancovi s účinnosťou od 1. mája 2019 okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Ak však zamestnanec vykonáva tzv. rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 50% minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Menšie firmy to za určitých okolností môžu mať jednoduchšie. V kolektívnej zmluve sa totiž môžu dohodnúť aj na nižšej mzde za prácu v noci. Ide o tzv. výnimku, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť, ak sa prevažná časť práce pravidelne vykonáva v noci a ak nejde o zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu.

V pracovnej zmluve však možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V prípade takejto výnimky je sadzba za nočnú prácu vo výške najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (§ 123 ods. 2 Zákonníka práce). Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Minimálna mzda na hodinu v roku 2019

Sumu minimálnej mzdy na príslušný rok ustanovuje vláda nariadením. Pre rok 2019 ustanovila vláda nariadením minimálnu mzdu v eurách na hodinu sumou 2,989 eur.

To znamená, že od 1. mája 2019 patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,1956 eur za hodinu (pri uplatnení výnimky patrí zamestnancovi za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,04615 eur za hodinu). Pri rizikovej práci patrí od 1. mája 2019 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,4945 eur za hodinu.

Čo v prípade, že sviatok a víkend sú v rovnaký deň

Ak sviatok pripadne na sobotu či nedeľu, dochádza k súbehu príplatkov. Rovnako je tomu aj v prípade nočnej práce počas víkendu či sviatku. Čo to znamená v praxi? To, že okrem príplatku za prácu v nedeľu majú zamestnanci nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok a môžu si tak zarobiť v daný deň niekoľkonásobok svojej mzdy.

V roku 2019 sa to týka štyroch konkrétnych dní. Štátne sviatky v roku 2019 totiž pripadli na dni 6. januára, 1. a 15. septembra a 17. novembra.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 36 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo