Prezidentské voľby 2019: Ako nájsť volebnú miestnosť?

15.02.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Existuje niekoľko možností, ako nájsť volebnú miestnosť v danom meste alebo v obci.


Kedy budú prezidentské voľby 2019

Termín prezidentských volieb, respektíve prvého kola bol vyhlásený na 16. marca 2019. Ak sa v prvom kole nerozhodne o novom prezidentovi nadpolovičnou väčšinou hlasov, 30. marca prebehne aj druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Z výsledkov hlasovania v tomto kole sa dozvieme meno nového prezidenta Slovenskej republiky.

Oba dátumy pripadnú na víkend, respektíve na sobotu. Volebné miestnosti budú podľa zákona otvorené od 7.00 až do 22.00 hodiny. Ak budete počas volieb mimo svojho trvalého bydliska, môžete voliť aj v inom volebnom okrsku, ale len s voličským preukazom, o ktorý musíte požiadať vašu obec či mesto.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Základným a prvým informačným kanálom bude samotná obec, prípadne mesto. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta, ktorý schválila vláda uznesením zabezpečuje, že obec alebo mesto musí najneskôr do 19. februára 2019 doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Každá domácnosť tak dostane jedno oznámenie, kde bude uvedený čas a adresa volebnej miestnosti, ktorá bude v danej obci, v meste alebo mestskej časti.

Väčšinou bude stačiť, ak sa budete riadiť zdravím rozumom. Volebné miestnosti totiž bývajú často na tom istom mieste. Takže v tej budove obce či mesta, kde sa vždy konajú voľby do parlamentu, do samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov a do Európskeho parlamentu, bude pravdepodobne prebiehať aj voľba prezidenta. Nie je to však pravidlo a volebná miestnosť môže byť aj v inej budove.

Zákon 180/2014 Z. z. neumožňuje voliť prezidenta zo zahraničia. Tejto problematike sme sa venovali aj v článku o voľbe zo zahraničia.

 

Prezidentské voľby 2019: Volebné miestnosti otvorené

Zdroj: shutterstock

Webové sídlo a úradná tabuľa

Ďalším informačným zdrojom sú úradné tabule a webové sídlo obce alebo mesta. Vedenie obce musí na týchto miestach zverejniť miesto a čas konania prezidentských volieb.

Zároveň musí obec najneskôr do 25. februára 2019 zverejniť aj kompletný zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.

V prípade, že si nie ste istý, kde bude volebná miestnosť počas prezidentských volieb, môžete navštíviť webové sídlo alebo obecný, či mestský úrad. Webová doména býva vo väčšine prípadov slovenská, takže v tvare: www.NázovVášhoMestaAleboObce.sk

Úradná tabuľa sa nachádza pred obecným či mestským úradom, v budove úradu, na námestiach, prípadne na iných verejne dostupných informačných tabuliach v danej obci alebo meste.

Rovnaký postup hľadania adresy volebnej miestnosti platí aj v prípade, že nebudete voliť v mieste trvalého bydliska. Budete teda hľadať na webovom sídle alebo úradnej tabuli toho mesta či obce, v ktorej chcete voliť s voličským preukazom.

Pre úplnosť je nutné dodať, že na mieste konania prezidentských volieb by mala byť volebná miestnosť riadne označená.

Volebná miestnosť

Ako sme si už spomenuli, volebná miestnosť bude pri vchode označená nápisom "Volebná miestnosť" a číslom volebného okrsku. Štandardnou výbavou je štátna vlajka a znak Slovenskej republiky. Pred vstupom alebo priamo vo volebnej miestnosti by mali byť vystavené aj vzorové hlasovacie lístky a informácia o spôsobe hlasovania.

V miestnosti nesmie chýbať volebná schránka, respektíve urna, prenosná volebná schránka a schránka na odkladanie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volebná komisia musí mať zároveň k dispozícii zoznam voličov, čisté tlačivá na zápis voličov s voličským preukazom, dostatočný počet hlasovacích lístkov a nepriehľadné obálky.

Vo výbave nesmie chýbať ani osobitný priestor na priebeh tajného hlasovania. Vo väčšine prípadov je to kabínka oddelená stenami alebo plachtou. Ich počet v danej volebnej miestnosti závisí od obce, ktorá prihliada na pravdepodobný počet voličov vo volebnom okrsku. Ak nebudete dodržiavať pravidlá priebehu volieb, volebná komisia alebo jej člen vás z volebnej miestnosti môžu vykázať.

Za dôstojný priebeh a zachovanie poriadku zodpovedá predseda, prípadne podpredseda okrskovej komisie.

Ako voliť?

  • Volič hlasuje v tom poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti.
  • Členovi alebo členom volebnej komisie sa musí preukázať dokladom totožnosti, t.j. občianskym preukazom alebo iným dokladom, ktorý obsahuje fotografiu voliča a všetky potrebné údaje.
  • Ak príde volič hlasovať do volebného okrsku mimo svojho trvalého bydliska, musí sa preukázať aj voličským preukazom.
  • Volič dostane hlasovací lístok a obálku, ich prevzatie musí potvrdiť aj vlastnoručným podpisom.
  • Po prevzatí volič vstupuje do osobitného priestoru na tajné hlasovanie, respektíve na úpravu hlasovacieho lístka.
  • Ak volič nesprávne vyplní hlasovací lístok, na požiadanie dostane ďalší neupravený hlasovací lístok.
  • Nesprávne upravený alebo nepoužitý hlasovací lístok musí volič vložiť do schránky, ktorá je na to určená.
  • Upravený hlasovací lístok volič vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Zdroje: Zákon 180/2014 Z. z., minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 13 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.