Ak nemôžete prísť voliť prezidenta osobne, požiadajte o prenosnú volebnú schránku

20.02.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Občania, ktorí nemôžu prísť voliť prezidenta osobne, môžu požiadať o voľbu z domu do prenosnej volebnej schránky.


Prezidentské voľby 2019

Voľba prezidenta prebehne 16. a 30. marca 2019, obe kolá pripadnú na sobotu. Ak si prezidenta nezvolíme v prvom kole nadpolovičnou väčšinou hlasov, prebehne aj druhé spomínané kolo. Je veľmi pravdepodobné, že tento scenár nastane, pretože v histórii prezidentských volieb na Slovensku sa ešte nestalo, že by bol prezident zvolený hneď v prvom kole.

Podmienky volebného práva sú pomerne jednoduché. Musíte byť občanom Slovenskej republiky a mať viac ako 18 rokov. Ak človek dovŕši vekový limit až medzi prvým a druhým kolom, voliť môže až v druhom kole. Voľby prezidenta prebehnú vo volebnej miestnosti, ktorá je príslušná k trvalému bydlisku.

Ak sa rozhodnete voliť mimo svojho trvalého bydliska, čiže v inom volebnom okrsku v rámci Slovenska, musíte požiadať o voličský preukaz.

Voľba do prenosnej volebnej schránky

V rámci volieb sa väčšinou vyskytnú aj prípady, kedy oprávnený volič nemôže prísť do volebnej miestnosti osobne. Musí však ísť o závažný dôvod. Medzi inými aj zdravotné ťažkosti, imobilita, prípadne sa môže jednať aj o dôchodcov, ktorým zdravie alebo okolnosti neumožňujú prísť do volebnej miestnosti.

Ak teda zo závažných zdravotných, respektíve relevantných dôvodov nemôžete ísť voliť priamo do volebnej miestnosti, môžete ešte pred voľbami požiadať obec či mesto o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Zákon ani žiadne pravidlá nedefinujú, ako má takáto žiadosť vyzerať.

 

Ako voliť z domu do prenosnej volebnej schránky?

Zdroj: shutterstock

Bude teda stačiť písomná alebo e-mailová žiadosť na adresu alebo webové sídlo obce, prípadne mesta, kde požiadate o voľbu do prenosnej urny a uvediete dôvod takejto žiadosti. Ak už dnes viete, že nebudete môcť ísť voliť osobne, požiadajte o voľbu do prenosnej urny ešte pred voľbami. V deň konania volieb môžete požiadať o voľbu z domu už len okrskovú volebnú komisiu.

Pre úplnosť musíme dodať, že musíte požiadať tú obec, mesto alebo okrskovú volebnú komisiu, pod ktorú spadáte v rámci trvalého bydliska. Môže nastať aj situácia, že sa budete nachádzať mimo volebného okrsku svojho trvalého bydliska, v tom prípade môžete o voľbu z domu požiadať tú obec, mesto či volebnú komisiu, ktorá pripadá na miesto vášho pobytu, ale musíte mať aj voličský preukaz.

Zdravotné postihnutie a znemožnené čítanie alebo písanie

Voliči, ktorí aj napriek zlému zdravotnému stavu alebo postihnutiu prídu voliť osobne, môžu požiadať o pomoc ďalšiu osobu, ktorá môže asistovať pri úprave volebného lístka, vkladaní lístka do obálky alebo s jej vhodením priamo do volebnej urny. O takúto pomoc môžu požiadať aj voliči, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu alebo nevedia čítať či písať.

To, že budete potrebovať pomoc ďalšej osoby musíte ešte pred hlasovaním oznámiť okrskovej volebnej komisii. Jeden z jej členov vás aj poverenú osobu pred voľbou poučí o spôsobe hlasovania. Ak jeden z vás nedodrží tieto pokyny, vystavujete sa riziku obvinenia z trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Osoba, ktorú si k takejto asistencii vyberiete nemôže byť člen volebnej komisie. Zároveň táto osoba musí postupovať podľa vašich pokynov, ktoré sa týkajú úpravy hlasovacieho lístka a jeho vloženia do obálky. Člen volebnej komisie za vás nemôže ani vkladať obálku do volebnej schránky. Aj to musí urobiť vami poverená osoba, o ktorej je volebná komisia informovaná.

Zdroj: Zákon 180/2014 Z. z., minv.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 10 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.