Kedy a ako sa vracajú daňové preplatky v roku 2021

22.02.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Z daňového priznania vám vyšiel preplatok? Do kedy vám musí daňový úrad vrátiť daň, resp. vyplatiť preplatok? Sú však situácie, kedy ho vôbec nevráti.


Daňový preplatok je suma, ktorá je vyššia než splatná daň. Kedy teda vzniká?

Daňový preplatok vám môže vzniknúť vtedy, ak:

  • ste v priebehu roka zaplatili vyššiu daň,
  • alebo ste si daňový bonus na deti uplatnili až v daňovom priznaní za celý rok,
  • prípadne ste si uplatnili nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manželku či preukázateľne vynaložené výdavky na kúpeľnú starostlivosť,
  • a podobne.

Kedy a ako sa vráti daňový preplatok

Foto: Shutterstock

O vrátenie daňového preplatku žiadate prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu je súčasťou  daňového formulára. Konkrétne v daňovom priznaní k dani z príjmov - typ A sa jedná o XI. oddiel na 6. strane a v daňovom priznaní k dani z príjmov - typ B sa jedná o XIV. oddiel na 13. strane.

Aby vám daňový preplatok vrátili, musí byť jeho suma vyššia ako 5 eur. Preplatky v nižšej sume zostávajú nevyplatené.

V žiadosti si môžete zvoliť aj spôsob, akým vám bude preplatok vrátený: poštovou poukážkou, na účet alebo na účet v zahraničí. Pokiaľ chcete vyplatiť preplatok na účet, vyplníte IBAN účtu do predpísanej kolónky. Nezabudnite uviesť dátum a podpis práve v danom oddiely.

Vaše daňové priznanie tak bude obsahovať jeden váš podpis vedľa vyhlásenia o správnosti údajov v daňovom priznaní (v oddiely pred žiadosťou o vrátenie preplatku) a druhý váš podpis v oddiely s názvom "Žiadosť o vrátenie daňového preplatku".

 

Kedy sa vráti daňový preplatok

Daňový úrad vracia daňové preplatky najneskôr do 40 dní od konca lehoty na podanie daňového priznania.

Koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadá na stredu 31. marca 2021. Daňový preplatok by ste tak mali obdržať najneskôr do 10. mája 2021.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je od 1. januára do 31. marca 2021. Daňové priznanie môžete podať kedykoľvek v tejto lehote. 40 dní sa však počíta od konca lehoty a nie odo dňa dátumu podania daňového priznania. Inými slovami, ak ste daňové priznanie podali v januári alebo vo februári 2021, daňový preplatok dostanete pravdepodobne v rovnakom termíne ako ostatní, ktorí priznanie podali až 31. marca.

Aj finančná správa hovorí, že daňovník, ktorý podá daňové priznanie 28. januára 2021 aj daňovník, ktorý podá daňové priznanie 28. marca 2021 spadajú do rovnakého obdobia na vyplatenie daňového preplatku (teda najneskôr do 10. mája 2021).

Toto pochopiteľne neplatí pre daňovníkov, ktorí si uplatnia predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Im bude prípadný preplatok vyplatený po ukončení predĺženej lehoty. Správca dane má tak opäť 40 dní  odo dňa vzniku preplatku na jeho vrátenie.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 90 krát 5 0.5