Kedy začína volebné moratórium v prezidentských voľbách 2019

28.02.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Od 2. marca až do skončenia prvého kola volieb už nebude možné zverejňovať najnovšie predvolebné prieskumy. Volebné moratórium, čiže koniec kampane začne plynúť 48 hodín pred prvým a druhým kolom volieb.


Cieľom volebného moratória je predísť ovplyvňovaniu

Odborný pojem moratórium sa väčšinou používa v ekonomickom a právnom prostredí. V laickej reči to znamená odklad, respektíve odloženie nejakého záväzku alebo splatnosti. Ak sa slovo moratórium použije v politike, znamená to dočasné pozastavenie alebo odloženie nejakej činnosti, prípadne plynutia dohody.

V prípade volieb to znamená dočasné pozastavenie predvolebnej kampane. Oficiálna volebná kampaň v prezidentských voľbách začala po ich vyhlásení Andrejom Dankom 10. januára 2019. Keďže sa prvé kolo prezidentských volieb bude konať 16. marca v sobotu, volebné moratórium začne plynúť 48 hodín pred týmto dátumom - od času 00:00 hod. 14. marca 2019 (štvrtok) do času 22:00 hod. 16. marca 2019 (sobota).

Ak si v prvom kole volieb nezvolíme novú hlavu štátu nadpolovičnou väčšinou hlasov, 30. marca prebehne aj druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Aj na druhé kolo sa bude vzťahovať volebné moratórium, ktoré začne plynúť tiež 48 hodín pred dátumom druhého kola - od času 00:00 hod. 28. marca 2019 (štvrtok) do času 22:00 hod. 30. marca 2019 (sobota).

 

Aké sú pravidlá volebného moratória

Ako sme už spomenuli, volebná kampaň začala 10. januára 2019 po vyhlásení prezidentských volieb. Propagácia niektorých kandidátov však odštartovala už omnoho skôr. Väčšinou ide o kandidátov, ktorí nie sú verejne známi a prostredníctvom reklamy sa predstavovali slovenským voličom.

Samozrejme, musia si dávať pozor na financovanie svojej kampane, ktoré má svoju peňažnú hranicu. Kandidát môže na svoju kampaň vynaložiť maximálne 500 000 eur vrátane DPH. Výdavky na propagáciu sa začínajú počítať už 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb. Keď začne platiť volebné moratórium, znamená to zákaz vedenia volebnej kampane až do skončenia prvého, prípadne druhého kola.

Počas plynutia moratória je zakázané šíriť a zverejňovať informácie, ktoré by boli v prospech či v neprospech jednotlivých kandidátov. Cieľom ukotvenia tohto pravidla v zákone je predísť ovplyvňovaniu a vzťahuje sa na volebné moratórium oboch kôl prezidentských volieb.

Prezidentské voľby 2019: Kedy začína volebné moratórium?

Zdroj: shutterstock

Volebné prieskumy

Zákon o volebnej kampani ohraničuje aj čas, kedy sa môžu a nemôžu zverejňovať predvolebné preferencie kandidátov z volebných prieskumov. Zákaz zverejňovať aktuálne výsledky volebných prieskumov platí v čase 14 dní predo dňom a v deň konania prvého kola prezidentských volieb až do skončenia hlasovania.

V prípade, že sa bude konať aj druhé kolo prezidentských volieb, platí zákaz zverejňovať aktuálne výsledky preferencii jednotlivých kandidátov v čase 7 dní predo dňom a v deň konania druhého kola volieb až do skončenia hlasovania. V oboch prípadoch sa za skončenie hlasovania považuje 22.00 hod. v deň konania volieb.

Za porušenie hrozia vysoké pokuty

Pokuty za porušenie vyššie uvedených zákazov môže rozdávať Štátna volebná komisia, Ministerstvo vnútra a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Štátna volebná komisia môže udeliť kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 do 50 000 eur, ak bude viesť volebnú kampaň aj po stanovenom čase alebo zverejní výsledky volebných prieskumov v čase, keď to zákon nedovoľuje.

Ak toto pravidlo poruší politická strana, hrozí jej od Štátnej komisie pokuta od 30 000 do 300 000 eur. Na vydavateľov periodickej a neperiodickej tlače, prípadne na tlačové agentúry dohliada ministerstvo kultúry, ktoré v prípade porušenia zákazu zverejňovať predvolebné prieskumy v stanovenom čase, prípadne porušenia volebného moratória, môže udeliť pokutu od 1 000 do 10 000 eur.

Pokutu od 3 000 do 10 000 eur môže od ministerstva vnútra dostať aj fyzická osoba - podnikateľ či právnická osoba, ktorá poruší zákaz činnosti na podporu alebo v neprospech kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň. Za porušenie zákazu zverejňovať výsledky volebných prieskumov v čase, keď to zákon nedovoľuje im hrozí pokuta až 100 000 eur.

Priestupku sa môže dopustiť aj bežný občan

Priestupok môže urobiť aj bežný volič, ktorý po uplynutí času volebnej kampane na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech kandidáta v prezidentských voľbách. Ide najmä o slovné prejavy, umiestňovanie volebných plagátov alebo poskytovanie vecných darov. Okresný úrad za takýto priestupok môže udeliť pokutu od 300 do 1 000 eur.

Priestupku sa dopustíte aj vtedy, ak inému voličovi prisľúbite peniaze alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevloží do volebnej urny. Prípadne nastane opačná situácia, kedy prijmete peniaze alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý ste nevložili do volebnej schránky. Za takéto konanie vám hrozí pokuta od 300 do 3 000 eur.

Zdroje: Zákon 181/2014 Z. z., Rozhodnutie 8/2019 Z. z.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 11 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.