Daňové priznanie a dobrovoľne nezamestnaná osoba

14.03.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Dobrovoľne nezamestnaní sú povinní podať daňové priznanie, ak ich príjmy za minulý rok presiahnu určitú hranicu. Existujú však aj situácie, kedy sa daňové priznanie oplatí podať aj v prípade nepresiahnutia stanovenej sumy.


Boli ste v priebehu minulého roka nezamestnaný? Boli ste v evidencii nezamestnaných, resp. poberali ste dávky v hmotnej núdzi? Počas roka 2018 ste okrem dávok mohli poberať aj príjem zo závislej činnosti, podnikania, prenájmu nehnuteľnosti a pod. Ak váš príjem za takéto činnosti presiahol hranicu 1 915,01 eur, ste povinný podať daňové priznanie.

Podať daňové priznanie môže byť výhodné

Ak ste nedosiahli uvedenú hranicu 1 915,01 eur, to ešte neznamená, že by ste nemali podať daňové priznanie. Naopak. Je to výhodné vo chvíli, keď ste časť minulého roka pracovali ako zamestnanec a zamestnávateľ vám strhával z príjmu preddavky na daň. Upozorňuje na to samotná finančná správa na svojej webstránke.

Táto situácia vzniká aj vtedy, ak bol daňovník časť roka na materskej, resp. rodičovskej dovolenke a určitý úsek roka poberal príjem zo závislej činnosti, z ktorej mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň. Rovnako je tomu tak aj v prípade, ak takýto príjem dosiahol študent alebo daňovník poberajúci dôchodok.

V týchto prípadoch vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň. Daňový úrad mu vráti daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Preplatok vráti iba v prípade, že je vyšší ako 5 eur. Ak je menší, nárok na jeho vrátenie nevzniká.

 

ako podáva daňové priznanie dobrovoľne nezamestnaná osoba

Ktoré daňové priznanie musí podať nezamestnaný

Všetko závisí od toho, či ste počas minulého roka mali aj iné príjmy, ako tie zo závislej činnosti, resp. zamestnania. Ak áno, podávate daňové priznanie typu B. Ak nie, teda mali ste len príjem ako zamestnanec, podávate daňové priznanie typu A. V prípade typu A o to môžete požiadať zamestnávateľa, a to aj v prípade, že už preňho nepracujete. Najneskôr však do 15. februára.

Ak daňovník poberal aj príjmy zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) v zahraničí, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a v prípade dosiahnutia príjmov nad sumu 1 915,01 eur mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Ako nezamestnaná osoba neuvádzate do daňového priznania dávky a podpory vyplácané z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky a štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Konkrétne príklady, ktoré príjmy neuvádzate v daňovom priznaní:

  • dávka v nezamestnanosti,
  • dávka garančného poistenia,
  • dávka a príspevok v hmotnej núdzi,
  • príspevok na zdravotnú starostlivosť,
  • aktivačný príspevok,
  • príspevok na bývanie,
  • ochranný príspevok,
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

Uplatniť si môžete nezdaniteľnú časť základu dane

Finančná správa hovorí o tom, že daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Ak je teda základ dane daňovníka v roku 2018 rovný alebo je nižší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je 3 830,02 eura.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5