Prezidenta budú voliť aj za múrmi väzenia

04.03.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Organizáciu volebného dňa vo väzniciach zabezpečuje Zväz väzenskej a justičnej stráže.


Právo voliť

Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Tomuto právu nebránia ani múry slovenských väzníc. "Vo voľbách prezidenta nemajú väzni žiadne obmedzenie pri výkone aktívneho volebného práva," uviedla riaditeľka odboru volieb Ing. Eva Chmelová.

Hlasovať v prezidentských voľbách môžu odsúdení a obvinení, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov. Ak splnia vekovú hranicu až medzi druhým a prvým kolom, voliť môžu až v tom druhom kole prezidentských volieb.

Ak hovoríme o odsúdenom alebo obvinenom voličovi, musí byť vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone väzby na území Slovenska. Prekážkou možnosti voľby je len zákonom ustanovené obmedzenie na osobnej slobode z dôvodu ochrany verejného zdravia. To znamená, že väzeň by mal také ochorenie, kvôli ktorému by bol v karanténe.

 

Pravidlá sú v podstate rovnaké

Výkon volieb vo väzení prebieha v podstate rovnako. Pre odsúdených a obvinených platia aj rovnaké pravidlá, ktoré sa týkajú volebných okrskov a voličského preukazu. V praxi to znamená, že ak sa väzenie nachádza vo volebnom okrsku trvalého bydliska odsúdeného alebo obvineného, nemusí väzeň žiadať o voličský preukaz.

To platí aj v tom prípade, ak obvinený alebo odsúdený nemá trvalý pobyt na Slovensku a predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. O voličský preukaz musia požiadať odsúdení a obvinení voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku.

Prezidentské voľby 2019: Môžu prezidenta voliť aj väzni?

Zdroj: shutterstock

O vydanie voličského preukazu musia požiadať svoju obec, mesto alebo mestskú časť tak, ako bežní občania. Rozdiel je len v tom, že tlačivo žiadosti na tento účel im zabezpečí ústav, v ktorom sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe. Ak väzeň nemá peňažné prostriedky na odoslanie žiadosti, môže požiadať o vybavenie voličského preukazu daný ústav.

Ten zabezpečí vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu na svoje vlastné náklady.

Volia do prenosnej volebnej schránky

Organizáciu volebného dňa vo väzniciach zabezpečuje Zväz väzenskej a justičnej stráže. Odsúdení a obvinení budú môcť voliť do prenosnej volebnej schránky. Zabezpečuje ju okrsková volebná komisia, ktorá pripadne na adresu daného ústavu na výkon trestu alebo väzby. V priebehu volieb sa, samozrejme, prihliada aj na bezpečnosť.

"Pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným, bude osobitná pozornosť venovaná účelu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosti zúčastnených osôb," ubezpečil riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zväzu väzenskej a justičnej stráže plk. PhDr. Adrián Baláž, MBA.

Volebná účasť väzňov

Voľby prezidenta by mohli byť pre väzňov zvlášť atraktívne. Prezident má totiž moc udeliť milosť alebo amnestiu. Odsúdení preto môžu voliť takého kandidáta, ktorý sa prípadnému udeleniu amnestie alebo milosti nebráni. Prístup k informáciám, ktoré sa týkajú kandidátov a priebehu volieb opäť zabezpečuje ústav na výkon väzby alebo trestu.

"Každý ústav zabezpečí, aby boli obvinení a odsúdení v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb a poučení o spôsobe a práve voliť vo voľbách," uviedol Baláž.

Len pre zaujímavosť, v prezidentských voľbách v roku 2014 dosiahla väzenská volebná účasť 29,39 % v prvom kole, a 32,47 % v druhom kole volieb.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 6 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.