Kedy a za akých okolností je daňové priznanie neplatné?

12.03.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Bez podpisu je daňové priznanie neplatné. Dajte si pozor aj na správne vyplnenie daňového priznania.


Odovzdanie nepodpísaného daňového priznania je jednou z najčastejších chýb. Svoj podpis tak nesmiete zabudnúť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018:

  • typ A:
    • na 6. strane, pod  X. oddielom - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou,
    • v samostatne ohraničenom rámčeku uvediete počet príloh daňového priznania (r. 87), dátum a podpis daňovníka (zástupcu).
  • typ B:
    • na 13. strane, pod  XIII. oddielom - Miesto na osobitné záznamy daňovníka, pod tabuľkou i veľkým bielym rámčekom,
    • v samostatne ohraničenom rámčeku uvediete počet príloh daňového priznania (r. 143), dátum a podpis daňovníka (zástupcu).

V prípade, že máte nárok na preplatok alebo vyplatenie daňového bonusu, musíte uviesť dátum a ďalší podpis v oddiely na to určenom:

 

V prípade, že nemáte daňový preplatok ale daňovú povinnosť, môžete 2 alebo 3 % zo svojej zaplatenej dane určiť na konkrétny dobročinný účel. Vtedy taktiež budete zaškrtávať príslušné okienko v oddiely "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" a podpíšete sa.

Kedy je daňové priznanie neplatné

Foto: Shutterstock

Posledný deň na podanie daňového priznania z príjmov za rok 2018 je pondelok 1. apríl 2019. Do tohto dátumu je potrebné daň aj zaplatiť.

Ak prinesiete daňové tlačivo osobne, obvykle úradníčka na podateľni skontroluje, či je podpísané a prípadne vás upozorní. Spoliehať sa na to však nemôžete.

Daňovníci, ktorí pošlú priznanie bez podpisu poštou, daňový úrad vyzve, aby ho prišli podpísať.

Okrem podpisu dbajte aj na to, aby na všetkých stránkach daňového priznania bolo v záhlaví vyplnené rodné číslo alebo DIČ. Pozornosť venujte aj vyplneniu všetkých identifikačných údajov.

Dôležité je, aby boli vyplnené čitateľne, jasne a nedochádzalo k zámene čísla či písmena.

Nezabudnite na prílohy

Súčasťou odovzdaného daňového priznania sú aj potvrdenia, ktoré dokazujú nárok na daňový bonus, či iné daňové zvýhodnenia. Taktiež je potrebné priložiť potvrdenie o príjmoch získaných v roku 2018 (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch). Obvykle stačí kópia potvrdení, nie je nutný originál.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5