Nevyliečiteľné a kritické ochorenia. Ako ich poistiť?

13.03.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Predstavujú nielen veľmi nepríjemného životného partnera, ale aj nemalú finančnú záťaž. Napriek tomu výber správneho poistenia dokáže eliminovať aspoň finančné škody, ktoré nevyliečiteľné ochorenia napáchajú.


Úraz neohrozuje toľko ľudí ako choroby

Úraz nie je hlavnou príčinou úmrtí na Slovensku a rovnako často nepredstavuje ani tak fatálne dôsledky na finančnú situáciu človeka, ako ťažká a nevyliečiteľná choroba. To si uvedomujú aj poisťovne a snažia sa vychádzať v ústrety klientom, ktorí považujú za zodpovedné pripraviť sa na dôsledky nevyliečiteľnej choroby.

Strašiakom číslo jeden pri nevyliečiteľných ochoreniach je rozhodne rakovina. Podľa Štatistického úradu zomrelo v roku 2017 na Slovensku 53 914 osôb. Navyše, Slovensko patrí medzi tri štáty na svete s najväčším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka u mužov aj u žien. To je rozhodne dôvod, prečo je potrebné sa zamyslieť nad tým, že poistenie vážnych a nevyliečiteľných chorôb, ktoré sa nazývajú ako kritické, je na mieste.

Náklady na liečbu nie sú malé. A nie je to len liečba, ale aj mnoho ďalších výdavkov, spolu s obmedzením príjmu jedného alebo viacerých členov rodiny.

 

Nie je to len rakovina

Samotná rakovina je strašiakom, ale nie je to jediná nevyliečiteľná choroba, ktorá dokáže ľuďom spraviť škrt cez rozpočet. Na zoznam kritických diagnóz patria najznámejšie nevyliečiteľné ochorenia ako Alzheimerova, Parkinsonova a Crohnova choroba, AIDS, epilepsia či tuberkulóza. „Parkinsonom trpí na Slovensku 15 000 až 18 000 ľudí,“ povedala Katarína Félixová, ktorá vedie pacientsku organizáciu Spoločnosť Parkinson Slovensko.

Sú tu však aj ischemické ochorenie srdca alebo ochorenia koronárnych artérií, mŕtvica, infekcie dolných dýchacích ciest, chronická obštrukčná choroba pľúc či cukrovka, ktoré si vyžadujú dlhodobú a nákladnú liečbu. Proti všetkým týmto chorobám sa dá už dnes poistiť a správne nastavené poistenie zmierni aspoň finančné komplikácie.

S pacientom trpí celá rodina

Problémom nevyliečiteľných ochorení je, že pacient prestáva byť často sebestačný. Vyžaduje pravidelnú starostlivosť, ústavnú alebo ambulantnú. Môže sa vykonávať v nemocničnom alebo domácom prostredí. A s tým stúpajú rodinné náklady. Dochádzanie za pacientom niečo stojí. Nehovoriac o prípadoch, ktoré si vyžadujú domácu starostlivosť člena rodina, čo si vyžiada obvykle ďalšie zníženie financií, keďže niekto z rodiny sa musí o chorého starať a často skončiť so zamestnaním.

Ako sa poistiť proti rizikovým a onkologickým chorobám?

Zdroj: shutterstock

Preto sa rodiny, v ktorých jeden člen trpí nevyliečiteľným ochorením, často dostávajú do finančnej núdze. Ak mal však chorý správne nastavené životné poistenie, finančné dopady budú podstatne miernejšie. Pri uzatváraní životnej poistky určite nezabudnite uzatvoriť aj pripoistenie kritických chorôb. „Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých, ktoré kryje až 69 rôznych diagnóz, vrátane lymskej boreliózy, operácie aorty či roztrúsenej sklerózy alebo pripoistenie invalidity z dôvodu choroby či úrazu. Takisto je možné k životnému poisteniu jedného z rodičov pripoistiť aj deti formou pripoistenia pre prípad kritických chorôb detí,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.

Financie, ktoré vyplatí poisťovňa, samozrejme, nevykompenzujú emocionálnu náročnosť takejto životnej okolnosti. No odťažia rodinu chorého aspoň od finančných problémov, ktoré dlhodobé ochorenia veľmi často sprevádzajú.

Vhodný doplnok k zdravotnému poisteniu

Pripoistenie kritických chorôb možno chápať ako plnohodnotný doplnok k štátnemu zdravotnému poisteniu. Pretože zdravotné poistenie kryje základnú liečbu, ale tá často nestačí.

V rámci pripoistení je tak vhodné myslieť na to, že môžete dostať aj nadštandardnú lekársku starostlivosť, ktorú zabezpečia napríklad zdravotné asistenčné služby. Tie zahŕňajú napríklad aj prepravu do nemocnice, nákup liekov a podobne, alebo aj druhý lekársky názor pri niektorých typoch diagnóz.

Klientovi takéto komerčné poistenie slúži na pokrytie bežných nákladov na liečenie, nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu alebo náhradu za výpadok príjmu.

Pripoistenie pobytu v nemocnici uhradí poplatky spojené s pobytom v nemocnici, či zabezpečenie lepšej nemocničnej starostlivosti, prenájom výpomoci v domácnosti v dobe neprítomnosti a podobne.

Pozor na poistnú sumu a včasné rozhodnutie

Tak ako pri každom inom type poistenia, aj pri poisťovaní nevyliečiteľných chorôb je dobré vedieť vhodne odhadnúť poistnú sumu. Pretože od nej sa odvíja, ako veľmi vám poistenie bude schopné finančne asistovať. A hoci klienti si čoraz viac uvedomujú potrebu takéhoto typu poistenia, často nevedia správne vyhodnotiť náklady spojené s ochorením.

To potvrdzuje aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá uvádza,  že kritické choroby si od roku 2002, odkedy je toto pripoistenie v ponuke, zvolila takmer štvrtina klientov a ich počet každý rok stúpa, no priemerná suma, na ktorú sa klienti poisťujú, je nízka. „Zo skúseností našich klientov vieme, že pri vzniku rakoviny sa priemerné náklady na doplnkovú liečbu vyšplhajú na približne 12-tisíc eur. Ide o všetky výdavky na liečbu nad rámec verejného zdravotného systému ako výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či zdravotnícke pomôcky,“ objasňuje riaditeľka odboru manažmentu produktov Allianz – SP Andrea Leskovská.

Je preto vhodné voliť dostatočné krytie a obzvlášť, ak živiteľ rodiny musí splácať aj záväzky. V neposlednom rade je na poistenie ochorení nutné myslieť včas. Teda v dobe, ak nie je ani najmenšie podozrenie na vznik ochorenia. Ak sa totiž už raz ocitnete u lekára, ktorý skonštatuje nevyliečiteľné ochorenie, na poistenie je neskoro.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo