Srdcom doma: Niektorí poslanci boli presvedčení, že občania SR majú možnosť voliť na ambasádach v zahraničí

15.03.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Voľby


Pravdepodobne si to mýlia s ČR, ktorá umožňuje voľbu prezidenta zo zahraničia. V každom prípade je to veľká hanba, keď zástupcovia ľudu netušia, ako boli zvolení a koho vlastne zastupujú, hovorí spoluautor iniciatívy Srdcom doma Samuel Zubo.


Len do NR SR

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva umožňuje voliť zo zahraničia len vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Už dlhodobo to chce zmeniť iniciatíva Srdcom doma, ktorá zároveň upozorňuje na fakt, že Slovensko je jednou z dvoch posledných krajín EÚ, ktoré neumožňujú voliť prezidenta zo zahraničia.

 

Zároveň sa podľa ich odhadu v čase volieb nachádza v zahraničí až 10 % oprávnených voličov. V marci tohto roka sa im už podarilo získať aj dostatok podpisov na návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov na Ústavný súd Slovenskej republiky. Na niekoľko otázok od Finance.sk odpovedal spoluautor iniciatívy Samuel Zubo.

Odpovede na otázky sme dostali 3. marca 2019.

Srdcomdoma.sk

Zdroj: srdcomdoma.sk

Kto prišiel s myšlienkou projektu Srdcom doma?

Srdcom doma je iniciatíva občanov SR, ktorí žijú v SR i v zahraničí. Od decembra 2018 je Srdcom doma registrovaným občianskym združením v SR. 

Od januára 2018 sa vám podaril už obdivuhodný posun. Pani ministerka vnútra Denisa Saková sa s vami aj napriek tomu nestretla. Prečo?

To je otázka na ňu. Generálna riaditeľka sekretariátu ministerky vnútra pani Bíróová nám na stretnutí v septembri 2018 prisľúbila, že nám zašle jej stanovisko. Dodnes sme ho ani po urgenciách nedostali.

Z popisu vašich aktivít mi vychádza, že ministerstvo vnútra sa ku veci nestavia moc aktívne. Alebo sa mýlim?

Na MV SR sme absolvovali doteraz dve rokovania: 

23.5.2018 
Rokovanie na MV SR s: Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán, ktorá podporuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia pre voľby prezidenta i do Európskeho parlamentu, prípadne aj do orgánov samosprávnych krajov.

27.9.2018
Stretnutie s pani JUDr. Janinou Bíróovou, generálnou riaditeľkou kancelárie ministra vnútra SR. Vyjadrila podporu nášmu návrhu, požiadala nás o naše návrhy v písomnej forme a prisľúbila, že sa stretne s pánom Adriánom Jenčom, gen. riaditeľom Sekcie verejnej správy MV SR, pod ktorý patrí Odbor volieb, referenda a politických strán. Pani generálna riaditeľka Janina Bíróová na záver prisľúbila, že naše požiadavky bude tlmočiť pani ministerke vnútra Denise Sakovej a dá nám spätnú väzbu. Stanovisko pani ministerky nám do konca februára 2019 neposlala a na naše urgencie nereaguje.

Na otázky novinárov pani ministerka odpovedá vyhýbavo a nemožnosť voliť zo zahraničia ospravedlňuje lehotami v legislatíve. Neurobila nič preto, aby sa tieto lehoty zmenili tak, aby sme mohli voliť tak, ako v prípade volieb do NR SR.

Aký bol časový predpoklad zmeny tohto zákona, keď ste sa do projektu púšťali?

To už dnes nie je podstatné. Dôležité je, že poslanci už budúci rok končia, ale občania zostávajú. Občania si iste spomenú pri parlamentných voľbách na to, ktorí poslanci odmietli dať občanom možnosť voliť prezidenta, či zástupcov do Európskeho parlamentu. Musia si vybrať takých zástupcov do NR SR, ktorí pochopia, že majú vychádzať občanom v ústrety a nie obmedzovať ich slobodu pohybu, či zapájanie sa do vecí verejných.

Nebolo by bývalo rozumnejšie, začať podnetom na protiústavnosť práve na Ústavnom súde?

Mnoho vecí riešime paralelne. Všetko robíme vo voľnom čase, bez sponzorských darov, bez čo i len jediného plateného koordinátora, ktorý by sa mohol venovať týmto veciam naplno. Niektoré veci sú časovo náročnejšie ako iné. Podanie na Ústavný súd predstavuje 11 stranovú právnu analýzu. Najväčší diel práce odviedla advokátska kancelária Stentors, ktorá nás bude aj bezplatne v tejto veci zastupovať na Ústavnom súde.

Podľa vášho webu niektorí poslanci ani nevedeli, že sa prezident nedá voliť zo zahraničia. Je to pravda?

Áno, je to žiaľ tak. Niektorí poslanci NR SR a Európskeho parlamentu boli pred stretnutím s nami presvedčení, že občania SR majú možnosť voliť na ambasádach v zahraničí. Trpezlivo vysvetľujeme, že to nie je tak. Pravdepodobne si to mýlia s ČR, ktorá umožňuje voľbu prezidenta zo zahraničia. V každom prípade je to veľká hanba, keď zástupcovia ľudu netušia, ako boli zvolení a koho vlastne zastupujú.

Koľko hlasov chcete pod petíciu vyzbierať, respektíve s koľkými hlasmi ju chcete odovzdať, aby to malo potrebnú silu?

Nestanovili sme si termín ukončenia petície. Každým dňom a s každým podpisom máme väčšiu legitimitu požadovať zmenu volebnej legislatívy. Dúfame však, že sa nám podarí poslancov presvedčiť - buď tých v súčasnom parlamente, alebo tých v nasledujúcom parlamente.

Návrh novely zákona by mohla predložiť aj politická strana v NR SR. Nerozmýšľali ste nad takouto cestou?

Snažili sme sa presvedčiť vedenie MV SR, do ktorého gescie táto problematika spadá, aby sami predložili rezortný návrh (z MV SR). Na to však musí byť politická objednávka od strany, ktorá má rezort na starosti - SMER-SD. Poslanci tejto strany najtvrdohlavejšie odmietajú naše požiadavky. Neuvedomujú si, že tým vlastne odmietajú voličské hlasy občanov, ktorí často cestujú z rôznych príčin do zahraničia. Akoby im nezáležalo na právach tisícov občanov, ktorí nás reprezentujú v zahraničí - sú medzi nimi diplomati, športovci, vojaci v misiách. 

Jeden návrh na zmenu Zákona 180 / 2014 Z.z., o voľbe poštou pre všetkých občanov, ktorý sa inšpiroval našimi požiadavkami bol predložený NR SR a tá o ňom hlasovala 1.2.2019. Výsledok hlasovania bol pre nás veľkým prekvapením. Mnohí poslanci, ktorí nás uisťovali o podpore možnosti voliť zo zahraničia boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Morálne sme vyhrali, pretože za hlasovalo o jedného poslanca viac ako proti, ale 42% poslancov sa zdržalo hlasovania a tak tento návrh neprešiel.

Výsledky hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní (1.2.2019)

Graf: Výsledky hlasovania poslancov NR SR (zákon č. 180/2014, 1.2.2019)

Zdroj: NR SR

Čo plánujete v roku 2019?

13. marca 2019 organizujeme v spolupráci s ImpactHUB Praha verejnú diskusiu na tému: „Voľby – rázcestie moci?“, so sociológmi Michalom Vašečkom a Pavlom Fričom.

16. marca 2019 sa zúčastníme volebnej noci v Novej Cvernovke, kam pozývame verejnosť a špeciálne občanov, ktorí kvôli voľbám prezidenta pricestujú z iných krajín, aby si mohli splniť svoju občiansku povinnosť.

9. apríla 2019 pripravujeme diskusiu o voľbách do Európskeho parlamentu – v Prahe.

V ďalšom období chceme aktivizovať občanov v zahraničí, aby sa zaujímali o dianie v SR a aby sa zúčastnili volieb do NR SR. Parlamentných volieb sa totiž môžu zúčastniť aj občania zo zahraničia a to poštou. Stačí emailom požiadať o zaslanie hlasovacích lístkov a poštou ich poslať na Slovensko. Podrobné informácie zverejníme na našom webe, resp. na facebook stránke.

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorí podpísali on-line petíciu na našom webe a hlavne tým, ktorí svoju podporu zdieľajú medzi svojimi priateľmi. Len tak sa o našom boji za základné občianske právo dozvie široká verejnosť. Ďakujem aj poslancom, ktorí stále vo väčšom počte podporujú možnosť voliť zo zahraničia. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5