Vienna Insurance Group predstavila výsledky za rok 2018 v oblasti poistného a zisku

22.03.2019 | Tlačová správa, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


VIG v predbežných výsledkoch avizovala stúpnutie celkového objemu poistného, zvýšený zisk či realizáciu viac ako 150 projektov digitalizácie.


Hospodársky rok 2018 bol pre VIG podľa predbežných údajov mimoriadne úspešný. Prof. Elisabeth Stadler, generálna riaditeľka VIG: "Predbežnými výsledkami za rok 2018 výrazne prekonávame naše prognózy vo všetkých dôležitých ukazovateľoch. Vnímam to ako opätovné konzekventné potvrdenie ambície byť stabilným a spoľahlivým partnerom."

Významný nárast poistného

Predpísané koncernové poistné za rok 2018 dosiahlo 9 657,3 mil. eur. To predstavuje nárast poistného o + 2,9 percenta oproti porovnávaciemu obdobiu predchádzajúceho roka. S výnimkou jednorázovo plateného životného poistenia bol vo všetkých odvetviach opäť zaznamenaný jasný rast.

Medzi mimoriadne úspešné segmenty v oblasti poistného v roku 2018 patrí Česká republika so zvýšeným poistným vo výške 81 mil. eur a päťpercentným nárastom poistného, ako aj Pobaltie s približne 48 mil. eur, a teda nárastom poistného vo výške 15 percent.

63 percent portfólia pripadá na oblasť neživotného poistenia (vrátane zdravotného poistenia) a zostávajúcich 37 percent na životné poistenie. To znamená, že jednoznačne dominuje životné poistenie, čo platí najmä pre región strednej a východnej Európy.

VIG vidí veľký potenciál aj v zdravotnom poistení, jeho podiel na celkovom objeme poistného vo výške cca šesť percent je síce nízky, prejavuje však veľmi sľubný vývoj. V oblasti životného poistenia je cieľom mierny nárast bežne plateného poistného.

Vienna Insurance Group predstavila výsledky za rok 2018 (predbežné údaje)

Zdroj: VIG/APA-Fotoservice

Zisk (pred zdanením) stúpol o približne 10 %

Zisk (pred zdanením) vo výške 485,4 mil. eur sa oproti predchádzajúcemu roku podarilo zvýšiť o cca + 10 percent. Nárast zisku vyplýva predovšetkým zo zlepšenia ukazovateľa combined ratio a dobrého vývoja finančného výsledku.

Zisk výrazne stúpol predovšetkým v segmentoch Pobaltie, Bulharsko, Česká republika a Maďarsko. Výsledok po zdanení a odpočítaní menšinových podielov predstavuje 268,9 mil. eur. Dôvodom poklesu o 9,6 percenta je v prvom rade zvýšená daňová povinnosť na základe jednorazových efektov.

Combined ratio a ukazovateľ solventnosti

Ukazovateľ combined ratio bol v roku 2018 znížený o 0,7 percentuálnych bodov a dosiahol vynikajúcu úroveň 96,0 percenta. Pozitívny vplyv na zníženie mala dôsledná realizácia opatrení v rámci programu "Agenda 2020" ako aj absencia väčších živelných pohrôm.

Ukazovateľ solventnosti dosiahol k 31. decembru 2018 239 percent, čo predstavuje aj naďalej veľmi dobrú medzinárodnú úroveň. Finančný výsledok sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o + 12,2 percenta, čo súvisí najmä s výnosmi z nehnuteľností vrátane verejnoprospešných spoločností.

Náklady na poistné udalosti

Náklady na poistné udalosti koncernu po odpočítaní podielu zaistenia v roku 2018 predstavovali približne 6,9 mld. eur a dosiahli tak približne úroveň predchádzajúceho roka vo výške 6,8 mld. eur (+ 1,1 percenta).

150 aktuálnych projektov digitalizácie

"Cielene pracujeme na našej digitálnej agilite a realizujeme kľúčové kroky v Agende 2020 aby sme boli pripravení na požiadavky pozajtrajška. Momentálne prebieha v skupine viac ako 150 projektov digitalizácie rôzneho rozsahu, pričom väčšina z nich má byť dokončená už v priebehu ďalších dvoch rokov. Do digitalizácie investujeme priemerne 50 mil. eur ročne, čo v rámci Agendy 2020 predstavuje 200 mil. eur," zdôrazňuje Prof. Stadler.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo