Čo pri poistení nerobiť, aby ste sa nestali podvodníkom?

03.04.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Poistenie je vnímané ako krytie v prípade nepredvídateľných okolností. V niektorých prípadoch však ľudia skúšajú získať  plnenie aj keď naň nemajú nárok. Dopúšťajú sa tak poistného podvodu, ktorý môže skončiť zamietnutím plnenia aj väzením.


Pozor na priebeh udalostí

Jedným z najčastejších pokušení, ktoré zvádzajú k podvodom na poistení, je prifarbenie skutočnosti. Toho sa dopúšťajú nielen podvodníci, ktorí majú poistné podvody v portfóliu svojho „biznisu“, ale aj bežní ľudia. Pretože za poistný podvod sa považuje aj to, ak budete tvrdiť, že sa škoda udiala inak ako sa stala.

Príkladom môže byť poškodená elektronika v byte alebo pri cestovnom poistení. Teda ak chcete uplatniť plnenie na vec, ktorá bola poškodená ešte pred uzatvorením poistky alebo prišlo k poškodeniu, či krádeži vlastnou nedbanlivosťou, ktorá je v poistných výlukách. Aj takýmto previnením človek už pácha poistný podvod. Preto je potrebné vysvetľovať vzniknuté situácie naozaj pravdivo. O tom, že takýto scenár prifarbovania udalostí nie je zriedkavý, hovorí aj vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík:

„V zime sme mali niekoľko prípadov, keď si klienti chceli uplatniť škodu spôsobenú ťarchou snehu aj na starých nehnuteľnostiach, ktoré mali prehnité trámy a navyše na fotkách z dátumu vzniku škody bolo v okolí do 5 cm snehu. V inom prípade si majiteľ stavby po rozsiahlejších škodách spôsobených požiarom či vodou chcel uplatniť náklady na zväčšenie domu, napríklad zhotovením prístavby domu a pri predkladaní faktúr tvrdil, že uvádza nehnuteľnosť do pôvodného stavu.“ Toto skutočne nie je cesta k poistnému krytiu, skôr k porušeniu zákona.

 

Výmena rolí je podvodom

Pri poistení je dôležité, aby vinu niesol vždy vinník. Hoci sa môže zdať, napríklad pri nehode na aute, ak majú obaja účastníci uzatvorené PZP, že je jedno ako sa dohodnú na vine a z koho poistenia plnenie pôjde. Aj to je však poistný podvod.

„Vyskytujú sa prípady, v ktorých si poškodení a vinníci vymenia role v hláseniach škodových udalostí, či deklarujú vznik škody iným spôsobom, ako sa reálne stala. Pomerne často sa stretávame aj so zámerným navýšením škody v snahe dostať kompenzáciu za škodu vo vyššej miere, aká pri havárii reálne vznikla,“ hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne o poistných podvodoch, o ktoré sa často ľudia pokúšajú pri autonehodách.

Nefunkčnosť nie je poistná udalosť

Ak niečo prestane fungovať a pokazí sa, neoplatí sa pripisovať vinu udalosti, ktorá by mala za následok poistné krytie. Poisťovne dnes veľmi dobre dokážu odhaliť, ako prišlo či už k poškodeniu zdravia alebo materiálnych objektov.

Čo pri poistení nerobiť, aby ste sa nestali podvodníkom?

Zdroj: shutterstock

„Riešili sme prípad, keď podnikateľ v poľnohospodárstve nahlásil poškodenie zdvíhacieho ramena na traktore, ktoré malo vzniknúť preťažením. Pri podrobnej obhliadke sme zistili, že poškodené rameno malo typické znaky opotrebovania po dlhodobom, 11-ročnom užívaní stroja, ktorý majiteľ kúpil minulý rok a v rovnakom roku nahlásil aj poškodenie. Preverením histórie stroja sme zistili, že poškodenie vzniklo ešte u pôvodného majiteľa, ktorý neodbornú opravu aj vykonal. Traktor následne predal a poškodenie zohľadnil aj v predajnej cene. Požadované poistné plnenie sme preto zamietli,” opisuje konkrétny prípad vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík.

Pri zdraví sa rozmohlo posunutie časového sledu

Dnes je veľmi drahé neuzatvoriť poistenie do hôr a následne si čo i len vykĺbiť nohu. Volať si na prevoz do nemocnice helikoptéru, pretože ani s malým poranením neprejdete, stojí niekoľko tisíce eur. Mnoho ľudí sa však spolieha, že v prípade nehody sa dajú udalosti skresliť a poistenie uzatvoria napríklad cez mobil až po zranení. Tak ako pri postení na hory, tak aj v životnom poistení sa najčastejšie vyskytujú prípady, kedy sú poistné zmluvy uzatvorené po poistnej udalosti. Ide o poistný podvod, ktorý sa vďaka priebehu zranení dá veľmi ľahko odhaliť.

„Výnimkou nie sú ani prípady, kedy sa nás klienti snažia presvedčiť, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a až rozsiahlym šetrením a znaleckým skúmaním sa nám podarí preukázať, že klienti utrpeli túto ujmu dávno pred úrazom a len chceli využiť príležitosť,“ dodáva S. Vlasková.

Cielená škoda nie je poistná udalosť

Poistenie sa vždy vzťahuje na nepredvídané a cielene nezavinené udalosti. Preto patrí medzi poistné podvody napríklad aj cielené poškodenie automobilu. Či už s cieľom napríklad výmeny niektorého dielu, alebo napríklad aj uplatnenie totálnej škody. Minulý rok napríklad poisťovňa Allianz riešila prípad, keď si autičkári na spáchanie podvodu najali kaskadéra.

„Vodič v plnej rýchlosti narazil do stromu a nové vozidlo kompletne zdemoloval. Podrobným šetrením a dokazovaním sme zistili, že išlo o úmyselnú nehodu profesionálneho kaskadéra a poistné plnenie sme zamietli. Nešlo pritom o ojedinelý prípad,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová.

Klienti sú sofistikovaní, technológie ešte sofistikovanejšie

Klienti si často myslia, že zamlčanie pravdy alebo skreslenie udalostí nie je možné odhaliť. Mýlia sa. Poisťovne neustále zdokonaľujú metódy aj technológie na odhaľovanie podvodov.

„Aplikujeme rôzne technické a softwarové prostriedky, ktoré nám účinne napomáhajú v detekcii a usvedčovaní z páchania trestnej činnosti,“ hovorí Silvia Vlasková.

Pri skúmaní podozrivých prípadov nie je žiadnou výnimkou aj skúmanie rôznych databáz, registrov, využitie  moderných technológií, ale aj elektronických informácií, za pomoci ktorých je možné porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom, ako ho popisuje poistenec.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo