Povinné čistenie komína za žiadnych okolností nepodceňujte

05.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ako často treba kontrolovať komín? Kto všetko od vás bude vyžadovať revíznu správu?


Máte vo vašom dome komín? Musíte ho dať raz za rok skontrolovať odborníkom, v niektorých prípadoch aj častejšie. Okrem pokuty vám totiž hrozí, že vaša domácnosť môže jedného dňa zhorieť do tla. Povinnosť čistiť komín ukladá zákon o ochrane pred požiarmi.

Kontrola radšej od kominára, inak hrozí problém

Zákon nehovorí o tom, že váš komín musí nutne pozrieť kominár. Teoreticky si ho tak môžete skontrolovať aj vy sami. Avšak v prípade poistnej udalosti vám poisťovňa nepreplatí ani cent. Tej nestačí vyhlásenie, že ste si svoj komín vyčistili svojpomocne. Vyžaduje potvrdenie od kominára. Okrem toho riskujete aj pokutu 99 eur a v najhoršom prípade dokonca trestné stíhanie.

Na Slovensku je viac ako osemstotisíc domácností, ktoré majú minimálne jeden komín. Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly.

 

čistenie a kontrola komína podmienky

Najvhodnejší čas na kontrolu komína

Odborníci odporúčajú nechať si skontrolovať komín najmä na jar. Prečo? Väčšina ľudí si totiž túto povinnosť necháva na samotný začiatok vykurovacej sezóny, teda na jeseň. Okrem toho, že na jeseň len s ťažkosťami zoženiete kominára, ktorý vám komín skontroluje vo vyhovujúcom termíne, nechávať to na začiatok vykurovacej sezóny môže byť nepríjemné aj z toho titulu, že teploty začnú klesať a váš komín by ste bez kontroly nemali uvádzať do prevádzky. Zanedbaný stav môže mať pre vás i vašu rodinu fatálne následky.

Ako často kontrolovať a čistiť komín

Vyhláška o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť jasne stanovuje kritéria kontroly a čistenia. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:

  • 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
  • 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

  • 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
  • 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Aké doklady vystavuje kominár

  1. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína (kominár vám ho vystaví po vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu).
  2. Doklad o preskúšaní komína (kominár vám ho vystaví po pripojení palivového spotrebiča na komín, pri zmene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, pri zmene typu paliva alebo po stavebných úpravách na komíne).

Koľko stojí čistenie komína a potvrdenie

Potvrdenie o čistení a kontrole komína alebo potvrdenie o vykonanie preskúšania komínov si treba starostlivo uschovať. Práve tento doklad môže byť rozhodujúcim v prípade preplatenia poistnej udalosti. Problém je najmä v prípade, že tento dokument zanikol pri požiari – myslite na to a uschovajte ho mimo domácnosti, prípadne ho preneste do elektronickej formy.

Cena pravidelnej kontroly a čistenia je závislá od veľkosti a počtu prieduchov a typu paliva. Orientačná cena sa pohybuje od 10 do 30 eur za prieduch.

Najväčší problém je vyhorenie sadzí

Problémom číslo jeden v domácnostiach s komínom je vyhorenie sadzí, za ním nasleduje nesprávna manipulácia so žeravým popolom. Tieto dva problémy hýbu štatistikami požiarovosti. Nánosy sadzí totiž nielenže zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru. Horľavou sa môže stať už aj niekoľkocentimetrová vrstva sadzí.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoh