Ako platí živnostník poistné po PN-ke či inom prerušení poistenia?

16.04.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Podnikáte a ochoreli ste? Nastúpením na PN si môžete znížiť vaše odvody a ešte získať nemocenské.


Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej SZČO, podnikateľ) neplatí poistné do Sociálnej poisťovne buď kvôli prerušeniu poistenia alebo kvôli vylúčenej povinnosti platiť poistné.

K vylúčeniu povinnosti platiť poistné dochádza v období, počas ktorého sa poskytuje materské alebo je SZČO dočasne práce neschopná. Poistné sa neplatí ani počas "ošetrovačky", teda celodennej starostlivosti o rodinného príslušníka - najdlhšie však 10 dní.

K prerušeniu poistenia u SZČO dochádza predovšetkým v období, kedy má pozastavené prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti.

Prerušené poistenie majú aj osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Ak sa SZČO musí osobne a celodenne starať o fyzickú osobu od 11. dňa až do skončenia potreby starostlivosti (do 10. ide o vylúčenie povinnosti), je poistenie taktiež prerušené.

 

V období, kedy je prerušené poistenie alebo je vylúčená povinnosť platiť poistné sa poistné neplatí. Ak sa jedná o také obdobie pár dní v mesiaci, vypočíta sa poistné nasledovne:

Mesačný vymeriavací základ sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci. Zaokrúhli sa na najbližší eurocent nadol.

Výsledok sa vynásobí počtom dní, za ktoré sa platí poistné. Takto sa získa alikvotný vymeriavací základ.

Poistné sa počíta z alikvotného vymeriavacieho základu nasledovne:

 • nemocenské poistenie 4,4 %,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 %,
 • invalidné starobné dôchodkové poistenie 6 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 2 %,
 • rezervný fond 4,75 %.

SZČO a poistné po PN

Foto: Shutterstock

Alikvotný vymeriavací základ je nižší, než mesačný vymeriavací základ a tým pádom aj poistné, ktoré za daný mesiac odvediete do Sociálnej poisťovne bude nižšie.

To je jednou z výhod nahlásenia práceneschopnosti na pobočke Sociálnej poisťovne. Živnostníci, ktorí si plnia riadne svoje odvodové povinnosti, tj. nemajú nedoplatky na poistnom, môžu poberať nemocenské. A to je druhá výhoda, prečo by živnostníci a SZČO mali nahlásiť PN na pobočke.

Preplatok na poistnom bude zdanený

Ak by ste poistné zaplatili v plnej výške, vznikne vám v Sociálnej poisťovni preplatok. O jeho vrátenie musíte Sociálnu poisťovňu požiadať.

Preplatok vám však nebude vrátený v plnej výške, ale zdanený 19 %-tnou zrážkovou daňou. Daň je tak vyporiadaná a nedá sa žiadať o jej vrátenie. Preplatok totiž predstavuje príjmy, ktoré ste nezdanili. Keby ste totiž odviedli na poistnom alikvotnú čiastku, boli by vaše príjmy v danom mesiaci vyššie a tie by ste zdanili už v danom mesiaci.

Žiadosť o vrátenie preplatku na poistnom obsahuje:

 • meno a priezvisko SZČO,
 • rodné číslo,
 • variabilný symbol,
 • adresu trvalého pobytu,
 • dôvod vzniku preplatku na poistnom,
 • číslo účtu, na ktorý sa má vrátiť poistné.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.