Muž na materskej v roku 2019 - všetko, čo potrebujete vedieť

10.04.2019 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Od roku 2019 sa zmenilo niekoľko zásadných vecí v poberaní materskej dávky. Jednou z nich je, že sa stala ešte atraktívnejšia aj pre mužov.


Materská dovolenka môže byť aj „otcovská“

Už od roku 2011 platí, že okrem matky môže ísť s dieťaťom na materskú dovolenku aj otec. Takúto možnosť má bez ohľadu na to, či matka dieťaťa už na materskej s dieťaťom bola. Svoj nárok ostať s dieťaťom doma a poberať materské si môže uplatniť do troch rokov veku dieťaťa. Teda napríklad matka môže ostať s dieťaťom na materskej dva roky a následne pokračuje otec.

V tomto roku pribudla aj možnosť, že na materskej môžu ostať obaja rodičia súčasne. Ale to len v prípade, ak majú aj druhé dieťa. Teda napríklad matka je na materskej s jedným dieťaťom a súčasne s ňou je na materskej otec s druhým dieťaťom. Takže mama ostáva na materskej s novorodencom, otec so starším.

 

Na akú výšku materského má nárok muž?

V tomto zákon neprihliada na to, či je na materskej otec alebo matka. Výška dávky sa počíta z hrubého príjmu, respektíve vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné a výška je určená ako 75 % predchádzajúceho hrubého príjmu. Existuje však maximálny limit.

Maximálna výška materského pre rok 2019 je 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu v sume 62,7288 eur. Maximálna suma materského pre rok 2019 je 1411,40 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní a 1458,50 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní. V roku 2020 bude najvyššie materské vo výške 1548,70 eur mesačne v mesiaci, ktorý má 31 dní. Z materského sa neplatí ani daň, ani odvody.

Čo musíte splniť?

Prvou podmienkou je, že muž musí byť nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni ku dňu nástupu na materskú. Prípadne môže byť aj v ochrannej lehote. Zatiaľ čo matke môže trvať ochranná lehota až 8 mesiacov, ak jej zaniklo nemocenské poistenie už počas tehotenstva, u otca trvá len 7 dní.

Muž (otec) na materskej dovolenke v roku 2019

Zdroj: shutterstock

Zároveň je potrebné splniť podmienku, že počas posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, musíte byť nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ak tieto body spĺňate, na pobočke Sociálnej poisťovne predložíte prehlásenie, že ste sa s matkou dieťaťa dohodli na prevzatí dieťaťa do starostlivosti.

K tomu predložíte potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok. Následne odovzdáte Žiadosť o materské. V prípade, ak je otec dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo SZČO, nemôže mať nedoplatky na nemocenskom poistení vyššie ako 5 eur. Žiadosť o materské sa predkladá na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste sídla zamestnávateľa. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba žiada o materské v mieste trvalého bydliska.

Plán ohláste najprv zamestnávateľovi

Pokiaľ ste zamestnancom, je vhodné o materskej dovolenke, ktorú chcete čerpať, hovoriť najprv so zamestnávateľom. Aj pre muža totiž platia rovnaké pravidlá ako pre ženu, ale vždy je lepšie, ak zamestnávateľa informujete v dostatočnom časovom predstihu o vašich plánoch. Pretože ak ste zamestnancom, váš klasický pracovný pomer budete musieť prerušiť.

Tak ako pri ženách, aj pri mužoch platí, že otec nesmie mať počas poberania materského príjem za aktívnu prácu zo zamestnania, z ktorého sa odvíja nárok na dávku. Je však možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dohodu, alebo uzatvoriť nový pracovný pomer aj u toho istého zamestnávateľa. Je tu aj možnosť založiť si živnosť.

Podnikateľom sa materská oplatí dvakrát

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činnou osobou, materská sa vám naozaj oplatí. Vďaka optimalizácii výdavkov majú podnikatelia obvykle nízky reálny príjem a teda aj nízku výšku materskej, ale oproti pracujúcim disponujú výhodou, že na čas poberania materského nemusia prerušiť výkon podnikania.

Môžu pokračovať vo svojom podnikaní bez obmedzení. Výhodou pre podnikateľa je, že počas poberania materského nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Tak isto prichádza aj výhoda v zdravotných odvodoch, keďže v tomto období sa podnikateľa netýka ustanovenie o povinnom minimálnom vymeriavacom základe.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 13 krát 5 0.5