Kedy môžete zamestnávateľa požiadať o náhradné voľno?

15.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Pri niektorých životných situáciách si nutne nemusíte čerpať dovolenku od svojho zamestnávateľa. Sobáš, úmrtie blízkeho či obyčajná návšteva lekára – to všetko viete zahrnúť pod náhradné voľno.


Potrebujete voľno z práce? Dovolenka by mala slúžiť na váš oddych a regeneráciu. V mnohých prípadoch si nutne nemusíte čerpať voľné dni od zamestnávateľa, čerpáte si náhradné voľno. Poďme si priblížiť, kedy sa tak deje.

Vyšetrenie u lekára – až 7 dní

Ak máte neodkladné zdravotné problémy a nemôžete navštíviť doktora mimo pracovného času, máte zo zákona nárok až na 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy. Pracovné voľno s náhradou mzdy máte aj v prípade, že absolvujete preventívne lekárske prehliadky, ktoré súvisia s tehotenstvom.

  • Vyšetrenie u lekára musíte nahlásiť zamestnávateľovi,
  • na tzv. priepustke vypíšete svoje údaje,
  • lekár alebo zdravotnícke zariadenie vám na nej vyznačí dátum a dĺžku vyšetrenia,
  • zamestnávateľovi treba priepustku doručiť bez zbytočného odkladu, najlepšie hneď po vyšetrení, respektíve na druhý deň.

Na platené pracovné voľno máte nárok aj v prípade darovania krvi. Pracovné voľno patrí v tomto prípade na nevyhnutne potrebný čas, a to za čas cesty na odber a späť. Ak lekár uzná za nevyhnutné, do tohto voľna sa môže zarátať aj čas na zotavenie po odbere, maximálne však 4 dni.

 

Kedy môžete zamestnávateľa požiadať o náhradné voľno?

Sprievod k lekárovi – 7 až 10 dní

Ak máte choré dieťa, prípadne sprevádzate k lekárovi partnera, súrodenca, rodiča či starých rodičov, máte nárok na platené voľno. Najviac 7 dní za rok máte nárok na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia a najviac 10 dní na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy.

Smrť v rodine – 1 až 2 dni

Pri úmrtí blízkeho člena rodiny – manžel/manželka alebo dieťa – máte zo zákona nárok na dva dni (plateného) pracovného voľna. Pri úmrtí rodiča, prípadne súrodenca a súrodenca manžela, prarodiča, vnuka alebo inej blízkej osoby, ktorá s vami žila v jednej domácnosti - máte nárok na jeden deň plateného pracovného voľna. Rovnaký počet dní preplateného voľna máte aj v prípade, že pohreb zabezpečujete. V prípade úmrtia dokladujete svoju neprítomnosť potvrdením pohrebného ústavu alebo jeho prevádzkovateľa.

Svadba – 1 deň

Nárok na platené voľno z titulu svadby máte vtedy, ak sa sobáš koná v deň, kedy by ste bežne pracovali – teda počas pracovného týždňa. Týka sa to len priamo ľudí, ktorí sa sobášia, ich príbuzní nemajú nárok na platené voľno. V prípade svadby dokumentujete svoju neprítomnosť sobášnym listom.

Presťahovanie sa – 1 až 2 dni

Ak ide o sťahovanie v záujme vášho zamestnávateľa, poskytne vám pracovné voľno s náhradou mzdy. Na koľko dní platného voľna máte takto nárok? Najviac 1 deň pri sťahovaní v rámci obce, najviac 2 dni pri sťahovaní do inej obce.

Iné dôvody na náhradné voľno

Zákonník práce pozná aj ďalšie dôvody náhradného, respektíve plateného voľna. Tie si však zamestnávateľ môže upraviť v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise. Týkajú sa najmä:

  • výkonu verejných funkcií,
  • výkonu občianskych povinností na nevyhnutne potrebný čas – činnosť znalca, svedka, tlmočníka,
  • výkonu funkcie v odborovom orgáne.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo