Slovenské mamičky by chceli český rodičovský príspevok. A to nielen kvôli vyššej sume

30.04.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Predstavte si, že by ste si sami mohli určiť, koľko budete poberať v prvom roku dieťaťa a koľko v nasledujúcich. A okrem toho by ste svoje rozhodnutie mohli prehodnotiť každé tri mesiace. Tak to je česká realita.


Systém štátnych sociálnych dávok a ich poskytovanie máme s našimi susedmi veľmi podobný, avšak rodičovský príspevok je výnimkou. Jeho hlavnou odlišnosťou je voľba výšky príspevku a dĺžka jeho poberania.

Rodičovský príspevok sa poskytuje buď od narodenia dieťaťa, alebo priamo naviaže na materské (v ČR na peňežitú pomoc v mateřství).

 

Až 220 000 korún počas materskej dovolenky

Rodičovský príspevok môže poberať mamička alebo otecko, podľa toho, ktorý z nich sa o maloleté dieťa stará. Na túto starostlivosť poskytne štát v ČR rodičovi 220 000 korún českých (cca 8 462 eur*).

Táto suma je rodičovi vyplácaná mesačne, najdlhšie do 4 rokov veku dieťaťa. Rodič si sám určí, v akej výške mesačne dávku vyčerpá a ako rýchlo.

Mesačná výška príspevku však nesmie byť vyššia než 70 % vymeriavacieho základu. Zjednodušene, nesmie byť vyššia ako 70 % hrubej mzdy, ktorú ste poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Najviac môže byť mesačne vyplácaných 36 750 korún a najmenej 50 korún.

Čerpanie rodičovského príspevku

Počet mesiacov čerpania Mesačný príspevok v ČR Mesačný príspevok v SR
12 (1 rok) 18 333 Kč (705 €*) 220,70 €
18 (1,5 roka) 12 222 Kč (470 €*) 220,70 €
24 (2 roky) 9 166 Kč (353 €*) 220,70 €
30 (2,5 roka) 7 333 Kč (282 €*) 220,70 €
36 (3 roky) 6 111 Kč (235 €*) 220,70 €

Zdroj: Výpočet autora, pri mesačnej výške príspevku sa uvádzajú sumy platné pre rok 2019.

*použitý kurz na prepočet: 1 euro = 26 Kč

Rodičovský príspevok je na Slovensku daný pevnou sumou vyplácanou mesačne, ktorá sa mení raz ročne v závislosti od zvyšovania životného minima.

Ako je z tabuľky zrejmé, výška rodičovského príspevku v ČR je o desiatky eur vyššia. Výpočet v tabuľke predpokladá, že si rodič v ČR nastaví mesačnú splátku na začiatku a už ju počas materskej dovolenky nebude meniť.

Český rodič si však výšku mesačného príspevku môže zmeniť každé tri mesiace. Môže pol roka poberať príspevok v sume 12 tisíc korún, za tri mesiace to znížiť na 9 tisíc a za ďalšie tri mesiace to môže opäť zmeniť. Úrad práce, ktorý dávku poskytuje vôbec nezaujíma dôvod zmeny. Vypláca zvolenú mesačnú sumu až kým sa nevyčerpá horný limit 220 tisíc korún.

Rozdiely medzi slovenským a českým rodičovským príspevkom

Foto: Shutterstock

Českí rodičia, u ktorých sa nedá stanoviť vymeriavací základ (napr. študenti, nezamestnaní, SZČO bez nemocenského poistenia), nemajú možnosť meniť si výšku mesačného príspevku. Je im pevne stanovená výška do 4 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok sa na Slovensku štandardne poskytuje do 3 rokov veku dieťaťa. Ak sa narodia dvojčatá, je výška mesačného príspevku 275,88 eur a pri trojičkách 321,05 eur. Rodičovský príspevok v ČR sa navýši pri narodení dvojičiek a viac detí na 330 tisíc korún.

Kde žiadať o rodičovský príspevok

Na príslušnom úrade práce odovzdáte žiadosť o rodičovský príspevok.

Spolu so žiadosťou si so sebou vezmite:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti (pas, potvrdenie o trvalom pobyte),
  • rodný list dieťaťa, príp. detí,
  • ak ste poberali materské, tak aj doklad o tom ako dlho a v akej výške ste ho poberali.

Tieto podmienky sú rovnaké na Slovensku aj v Českej republike. Pri žiadosti o príspevok v ČR je nutné ešte doložiť potvrdenie o príjmoch zo zamestnania a rozmyslieť si, aká by mala byť výška mesačného príspevku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo