Otec na materskej: všetko, čo potrebujete vedieť

29.04.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Prečo sa oplatí, aby bol otec na materskej, resp. rodičovskej dovolenke? Čo všetko potrebuje k jej vybaveniu? Spísali sme praktický návod.


Ešte pred pár rokmi bola materská dovolenka výsadou ženského pokolenia. Od roku 2011 už materské môže poberať aj otec dieťaťa, v roku 2019 dokonca obaja rodičia súčasne. Na vybavovanie materskej si vyhraďte čas, pre nástup na materskú je potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty.

Kedy môže otec nastúpiť na materskú dovolenku

V minulých rokoch boli podmienky prísnejšie, v súčasnosti môže otec nastúpiť na materskú dovolenku, resp. požiadať o materské kedykoľvek počas prvých troch rokov života dieťaťa. Pozrite si aktuálne podmienky materskej dovolenky pre rok 2019.

Ak poberá otec, matka už nemôže

Túto dávku však môže poberať len jeden z rodičov dieťaťa. Ak materské poberá matka dieťaťa a otec požiada o túto dávku, matka na ňu automaticky stráca nárok. Ak teda otec nastúpi na materskú, matka dieťaťa nemôže poberať materské ani rodičovský príspevok.

Ak matka dieťaťa nežije s otcom dieťaťa, na materskú môže nastúpiť akákoľvek fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti. Napríklad nevlastní rodičia, starí rodičia či iná osoba, ktorej na starostlivosť o dieťa udelili súhlas a právomoci príslušné orgány.

 

otec na materskej dovolenky a podmienky

Podmienkou je nemocenské poistenie

Dôležité je, aby otec počas posledných dvoch rokov pred nástupom na materskú dovolenku platil aspoň 270 dní nemocenské poistenie. Ak je živnostník, odvádza toto poistenie sám, ak je zamestnanec, odvádza za neho toto nemocenské poistenie zamestnávateľ.

Výška materského pre otca

Výška materského sa odvíja od vymeriavacieho základu poistenca, z ktorého sa platilo poistné. Zároveň sa materské vypočíta zo 75 % hrubého príjmu rodiča, z ktorého sa vyráta denný základ. Ide o vyššiu sumu, než v prípade rodičovského príspevku.

Materská pre otca je kratšia

Kým matka môže s dieťaťom ostať doma a poberať dávky 34 týždňov (matka dvojčiat a viactorčiat 43 týždňov, osamelá matka 37 týždňov), otcom je povolené zostať na materskej o šesť týždňov menej – teda 28 týždňov. Rovnaká lehota sa vzťahuje aj na všetkých ostatných poberateľov materského okrem spomínanej matky, ktorá má najdlhší nárok na poberanie dávky.

Ako vybaviť materskú – návod pre otca

Vaše prvé kroky povedú do Sociálnej poisťovne. Tam vyplníte tlačivo s názvom: Žiadosť o materské. Musí ho však vyplniť aj váš zamestnávateľ, preto sa sem s vyplneným tlačivom ešte raz vrátite.

Na pobočke Sociálnej poisťovne zároveň predložíte prehlásenie, že ste sa s matkou dieťaťa spoločne dohodli o prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti.

Ďalej predložíte potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok.

Ak Sociálna poisťovňa schváli vašu materskú, máte zelenú.

Od januára 2019 platí pozitívna novinka

Od januára tohto roku si môžu rodiny, ktoré majú dve malé deti (teda takzvaný reťazový pôrod), alebo už majú jedno dieťa a druhé žena čaká, polepšiť. Pravidlá nemocenskej dávky mení novela zákona o sociálnom poistení. Po novom môžu materské dávky poberať súbežne. Matka bude na materskej s čerstvo narodeným dieťaťom a otec s tým starším. Rodiny teda budú môcť dlhšie poberať rodičovský príspevok a prilepšiť si.

Otec živnostník môže naďalej podnikať

V prípade, že podnikáte ako živnostník a rozhodnete sa ísť na materskú, máme pre vás dobrú správu. Živnostník totiž nástupom na materskú nemusí pozastaviť svoju živnosť ani ju rušiť, podnikať - zarábať môže aj naďalej a zároveň poberá aj materské.

Za obdobie materskej nie ste povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Z materskej na rodičovskú

Muž nemá nárok len na čerpanie materskej, ale aj na čerpanie rodičovskej dovolenky. Na rodičovskú dovolenku môže nastúpiť plynule po skončení materskej. Suma dávky je v tomto prípade rovnaká ako u žien, teda 213,20 eur mesačne.

Opäť platí ohraničenie vekom, keď na rodičovskej dovolenke môžu byť do tretieho roku dieťaťa alebo v prípade zhoršeného zdravotného stavu do šiesteho roku.

Dá sa zrušiť materská dovolenka?

Ak sa otec rozhodne materskú prerušiť, môže tak urobiť kedykoľvek a vrátiť sa naspäť do práce.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo