Dôchodcovia a exekúcia: kedy úrady môžu siahnuť na penziu?

01.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Starobní dôchodcovia mávajú podľa štatistík najviac exekúcií. Viete, koľko peňazí môže exekútor zablokovať penzistovi?


Slovenskí dôchodcovia často žijú na úrovni životného minima, mnohí z nich však majú blokovanú časť svojich peňazí exekútormi. Exekútor začína úradovať vtedy, ak dôchodca nespláca svoje záväzky, nereaguje na výzvy a dlží napríklad na výživnom, daniach či poplatkoch.

Exekúcii možno predísť aj tak, že dôchodca, prípadne jeho príbuzní, začnú intenzívne komunikovať s veriteľom. Požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Prakticky nemáte čo stratiť a drvivá väčšina veriteľov je ochotná komunikovať v krízových situáciách a dohodnúť sa na splátkach, prípadne odklade. Exekúcia nastupuje väčšinou vtedy, ak dôchodca nekomunikuje, nemá záujem a nedokáže splácať svoje záväzky.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov vykonávajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Začína to v Sociálnej poisťovni

Penzista dostáva svoju dávku od Sociálnej poisťovne. Tá preto v prípade exekúcie dostáva uznesenie o nariadení exekúcie, prípadne príkaz na začatie exekučnej činnosti. O výške zrazených súm a trov exekučného konania komunikuje exekútor najprv so Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa pri začatí exekučného konania zasiela list dôchodcovi, v ktorom mu oznamuje dátum, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát v nižšej sume. Informuje takouto formou aj o zrážanej sume a o každej zmene.

Dlh môže vymáhať aj Sociálna poisťovňa, mimo exekútora. Ide o tzv. správny výkon. Ide najmä o dlhy, ktoré máte voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy a zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

 

Kedy môže exekútor zablokovať peniaze dôchodcovi

Ktoré pohľadávky majú prednosť

Ak dôchodca dlží na daniach, clách, poplatkoch, výživnom, rôznych náhradách škody na majetku či v dôsledku trestnej činnosti – tieto pohľadávky majú v prípade exekúcie prednosť. Exekútor preto nariadi uprednostniť a uspokojiť najprv tieto pohľadávky.

Ako vypočítať zrážky pre dôchodcu v exekúcii

Dôchodcovi musí zostať na účte základná suma, ktorou je 100 percent sumy životného minima, teda aktuálne 205,07 eura mesačne. Na vypočítanie zrážok pre dôchodcu potom existuje vzorec. Z celkovej sumy dôchodku odpočítate tzv. základnú sumu a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

  • Prvú tretinu môže exekútor použiť na uspokojenie všetkých pohľadávok.
  • Druhá je primárne  určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. 
  • Tretia sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 102,53 eur mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa.

Zrážky sa môžu zvyšovať každý rok

Vždy prvý januárový deň v danom roku sa valorizujú dôchodky. Prepočítava sa teda výška dôchodku a s ňou zvyšuje aj suma exekučnej zrážky. Suma exekučnej zrážky sa však spravidla prepočítava dvakrát do roka, a to pri valorizácii dôchodkov v januári – vtedy sa suma zrážky spravidla zvýši a pri zvýšení sumy životného minima v júli – vtedy sa suma zrážky spravidla zníži.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 10 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh