Podať daňové priznanie elektronicky zvládnete bez väčších problémov. Nezabudnite na prílohy

23.03.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Podávanie daňového priznania v papierovej podobe je už minulosťou. Na elektronické podanie musíte mať zriadenú tzv. Elektronickú komunikácia s Finančnou správou. Pozor si treba dať aj na počet príloh či kontaktné údaje.


Podať daňové priznanie elektronicky zvládnete v pohodlí domova, ak máte pripravené všetky potrebné údaje a prílohy, vybavíte to celé v priebehu niekoľkých minút.

Ako začať? Registrácia na daňovom portáli

Základom elektronického podávania daňového priznania je registrácia na daňovom portáli Finančnej správy. Následne vám Finančná správa potvrdí registráciu a vy ju autorizujete. Tento proces trvá 1 až 2 dni, preto si nenechávajte podávanie daňového priznania na poslednú chvíľu.

Nestačí teda vlastniť občiansky preukaz s čipom a prihlásiť sa ako do elektronickej schránky na webe Slovensko.sk.

Pripravte si všetky potrebné údaje a prílohy

Ak ste v minulom roku podnikali, resp. mali ste aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, budete podávať daňové priznanie typu B pre fyzické osoby. Odporúčame dopredu pripraviť všetky potrebné údaje.

Ide najmä o:

  • Doklady potvrdzujúce vaše príjmy (faktúry, potvrdenie od zamestnávateľa).
  • Sumár zdravotných odvodov za uvedený rok.
  • Sumár sociálnych odvodov za uvedený rok.
  • Ak si uplatňujete daňový bonus na dieťa, manželku či hypotéku pre mladých, pripravte si potrebnú dokumentáciu.
 

Ako podať elektronické daňové priznanie a ako začať elektronickú komunikáciu s DÚ

Zdroj: Shutterstock

Najprv vyplniť, potom podať

Po úspešnej registrácii sa potrebujete dostať k vyplneniu elektronického formulára pre daň z príjmov FO k aktuálnemu roku. V tejto chvíli by ste už mali byť prihlásený – buď prostredníctvom vášho mena a hesla alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, záleží na vás, čo preferujete.

Vyplniť tlačivo daňového priznania je jednoduchšie po prihlásení sa na portál daniarov, pretože sa do formulára automaticky doplnia údaje ako meno, adresa či daňové identifikačné číslo.

Následne dôsledne vyplňte celé daňové priznanie. Elektronické podávanie je rýchlejšie, jednoduchšie a automaticky vás upozorní na chyby. Množstvo riadkov totiž len odklikávate dvojklikom (systém automaticky vypočítava súčty, odpočty, pozná nezdaniteľné časti, atď.).

Vyplnený formulár si skontrolujete kliknutím na tlačidlo "Kontrolovať".

Nezabudnite na prílohy

Prílohy k vášmu daňovému priznaniu treba podať tiež a viete tak urobiť v ľavej časti, počas vypĺňania daňového priznania. Celá cesta znie takto: Prílohy – Správa príloh – Pridať novú prílohu z disku – cez tlačidlo s tromi bodkami „...“ vyhľadáte potrebný súbor – potvrdíte kliknutím na Načítať zo súboru. Každý súbor musíte pridať zvlášť, pretože označiť viacero dokumentov naraz nejde.

Nezabudnite do formulára uviesť správny počet príloh – riadok 136 – a uviesť dátum.

Podať môžete aj neskôr

Ak si chcete daňové priznanie ešte skontrolovať, nemusíte ho ihneď podávať. Stačí, ak ho po vyplnení uložíte do správneho formátu. Budete sa k nemu môcť vrátiť neskôr.

Budete ho potrebovať uložiť ako XML súbor, preto zvoľte možnosť "Uložiť do súboru". Potom pri otvorení elektronického formulára súbor vyhľadávate cez "Načítať zo súboru" a dáta sa automaticky načítajú do príslušných políčok.

Môžete tiež využiť funkciu uloženia na portál Finančnej správy SR cez tlačidlo "Uložiť na PFS".

Daňové priznanie by ste si mali pre potreby daňovej kontroly a vášho archívu aj vytlačiť. Kliknite preto na vytlačenie PDF súboru – voľbou Tlačiť. Z neho sa ale dáta nedajú spätne do formulára vložiť, takže si formulár uložte aj jednou z prvých možností, aby ste všetko znova nepísali odznova.

Toto všetko potrebujete na elektronické podanie:

  • občiansky preukaz s čipom,
  • certifikáty pre digitálne podpisovanie, preto si zvolíte na oddelení dokladov ešte bezpečnostné kódy BOK, ZEP PIN a ZEP PUK,
  • internetový prehliadač (odporúčame najmä Internet Explorer),
  • eID klient – softvér na zadávanie bezpečnostného osobného kódu k občianskemu preukazu s čipom,
  • D.Suite/eIDAS – nástroj pre elektronický podpis.

K úspešnému odoslaniu e-formuláru je potrebné mať vygenerovaný tzv. XML súbor, ktorý nahráte do príslušného formuláru.

To najlepšie na záver: podávame daňové priznanie elektronicky

Keď ste si formulár iba uložili na budúce použitie, nájdete ho v Osobnej internetovej zóne vpravo pod modrou dlaždicou Podania – Rozpracované.

Na záver už treba len jediné, podpísať daňové priznanie ZEP-om. V tejto chvíli by ste už mali mať na pozadí spustený nástroj D.Launcher (ikonku nájdete niekde na pracovnej lište vášho počítača), kliknete na Podpísať – vyberiete certifikát SVK eID ACA vydaný po 1. novembri 2017, ktorý by mal byť automaticky predvolený. Potom už len zadáte ZEP PIN a je to – daňové priznanie je podané.

Daňové priznanie odošlete kliknutím na Podať – Potvrdiť – Zavrieť.

To, či ste daňové priznanie úspešne odoslali, viete skontrolovať aj vo vašej Osobnej internetovej zóne. Hľadajte Históriu komunikácie – Odoslané dokumenty. Výberom lupy sa zobrazí čas a evidenčné číslo podania.

Podanie daňového priznania v roku 2021

Ak podávate daňové prizanie z príjmov za rok 2020, musíte tak urobiť - ako to už býva zvykom - aj tento rok do 31. marca 2021. Každý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, má možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov sám

Keďže štandardný termín na podanie daňového priznania je streda 31. marec, predĺžiť si daňovník môže lehotu alebo do 30. apríla, 31. mája či 30. júna 2021.

Daňovníci, ktorí však majú príjmy zo zahraničia môžu posunúť lehotu až o šesť mesiacov. Pochopiteľne môžu aj na kratšiu lehotu. Daňový úrad nezaujíma prečo a aký nový termín si daňovník zvolí. Vyberať môže teda okrem 30.4., 31.5., 30.6. aj z 31.7., 31.8. či až do 30.9.2021.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5