Priemerná mesačná mzda opäť prekonala symbolickú hranicu

29.04.2019 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Priemerná mesačná mzda zamestnanca stále rastie. Naopak nezamestnanosť na Slovensku klesá.


Priemerná mesačná mzda zamestnanca

Priemerná mesačná mzda zamestnanca dosiahla v roku 2018 hodnotu 1013 eur. V poslednom štvrťroku dokonca dosiahla až na 1101 eur. Symbolickú hranicu 1000 eur prekročila aj v 4. kvartáli 2017 a 2. kvartáli 2018. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vzrástla priemerná mzda v porovnaní s posledným štvrťrokom 2017 vo všetkých pracovných odvetviach. V tomto porovnaní relatívne najrýchlejšie rástli priemerné mzdy v umení, zábave a rekreácii (o 9,2 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 8,7 %) a v dodávke vody (o 8,3 %).

Najvyššie priemerné mzdy boli v štvrtom kvartáli 2018 zaznamenané v odvetví informácie a komunikácia (1975 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1856 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1806 eur). Niektoré pracovné oblasti však nedosiahli ani celoslovenský priemer. Najnižšie priemerné mzdy mali zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb (657 eur), stavebníctva (756 eur) a takzvaných ostatných činností (733 eur).

 

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví (za rok 2018)

Priemerná mesačná mzda v SR 1 013 €
Poľnohospodárstvo 763 €
Priemysel 1 119 €
Ťažba a dobývanie 1 179 €
Priemyselná výroba 1 102 €
Dodávka elektriny, plynu, pary 1 749 €
Dodávka vody 989 €
Stavebníctvo 713 €
Veľkoobchod a maloobchod 933 €
Doprava a skladovanie 1 004 €
Ubytovacie a stravovacie služby 595 €
Informácie a komunikácia 1 849 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 857 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 963 €
Odborné, vedecké a technické činnosti 1 121 €
Administratívne služby 900 €
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie 1 311 €
Vzdelávanie 920 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 013 €
Umenie, zábava a rekreácia 807 €
Ostatné činnosti 672 €

Najvyššia mzda a najnižšia nezamestnanosť

Priemerná mzda v Bratislavskom kraji pomerne vysoko prekročila priemer celej krajiny a dosiahla sumu 1358 eur. Najmenšiu hodnotu vo výške 874 eur zaznamenali už tradične v Prešovskom kraji. Druhú najvyššiu hodnotu priemernej mzdy vo výške 1048 eur dosiahol Trenčiansky kraj.

Slovensko si polepšilo aj v miere celkovej nezamestnanosti, ktorá dosiahla hodnotu 5,04 %. Počet nezamestnaných sa v poslednom štvrťroku 2018 medziročne znížil o 45,7 tis., čo predstavuje pokles o 21,5 %. Celkový počet nezamestnaných bol v štvrtom štvrťroku 167,1 tisíc.

Najnižšia miera nezamestnanosti za rok 2018 bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, kde dosiahla 2,31 %. Bratislavský kraj skončil na druhom mieste s mierou nezamestnanosti 2,62 %. Trojicu najlepších uzatvára Trenčiansky kraj s hodnotou 2,93 %.

Najvyššia nezamestnanosť je aj naďalej evidovaná v Košickom a Prešovskom kraji.

Miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2018

Bratislavský kraj 2,62 %
Trnavský kraj 2,31 %
Trenčiansky kraj 2,93 %
Nitriansky kraj 3,12 %
Žilinský kraj 4,04 %
Banskobystrický kraj 7,03 %
Prešovský kraj 8,61 %
Košický kraj 8,17 %

Vývoj priemernej mesačnej mzdy (2011 - 2018)

Vývoj priemernej mesačnej mzdy (2011 - 2018)

Zdroje: Štatistický úrad SRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 6 krát 5 0.5