Český dôchodok je solidárny, zvýšiť sa dá len v penzijku

07.05.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Dôchodok v Česku je solidárny. Ak chce Čech dôchodok podľa zásluh, môže si dobrovoľne sporiť v doplnkovom penzijnom sporení.


Podobne ako na Slovensku, tak aj v Českej republike sa dôchodkový systém opieral o tri piliere:

  • dôchodkové poistenie - I. pilier
  • dôchodkové sporenie - II. pilier - ukončený v roku 2016
  • doplnkové dôchodkové sporenie a penzijné pripoistenie - III. pilier - zreformovaný

Druhý dôchodkový pilier pozostával zo sporenia vo fondoch, avšak pre malý záujem bol v roku 2016 zrušený. V súčasnosti tak existuje povinný priebežný prvý pilier a dobrovoľný fondový tretí pilier.

 

Pokiaľ pracujete a žijete svoj ekonomický život v Českej republike, povinne odvádzate alebo vám je zo mzdy odvádzané poistné na dôchodkové poistenie (ako súčasť poistného na sociálne poistenie). Z tohto poistenia sú potom okrem starobných dôchodkov vyplácané aj invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky.

Je to priebežný systém fungujúci podobne ako na Slovensku I. dôchodkový pilier. Ak by ste si chceli na dôchodok prilepšiť a nechcete sa spoliehať iba na štát, môžete to urobiť dobrovoľne tým, že si budete sporiť v penzijnom fonde doplnkového dôchodkového sporenia.

Ako si sporiť v "penzijku"

Vklady v penzijnom sporení sa skladajú z troch častí:

  • vlastný vklad,
  • príspevok štátu,
  • príspevok od zamestnávateľa.

Príspevok od zamestnávateľa je najčastejším dôvodom, prečo si zriadiť penzijné pripoistenie. Sú tu však aj ďalšie výhody. Vedľa štátneho príspevku si môžete uplatniť aj odpočet na dani. Čerpať jednorazovú výplatu nasporených prostriedkov môžete už vo veku 60 rokov. Ak sa rozhodnete čerpať prostriedky formou renty, dá sa hovoriť už o akejsi forme "preddôchodku". Vek odchodu do dôchodku je v ČR ešte vyšší než na Slovensku: 65 rokov veku.

Nasporené prostriedky vo fondoch sa v prípade úmrtia sporiteľa stávajú predmetom dedičského konania alebo putujú priamo do rúk dediča určeného v zmluve o doplnkovom penzijnom sporení. Aby ste si mohli svoje prostriedky vybrať so všetkými výhodami, musíte mať aspoň šesťdesiat rokov a sporiť si najmenej 5 rokov. Inak by ste mohli prísť o štátnu podporu.

Aký je dôchodkový systém v ČR

Foto: Shutterstock

Koľko prispieva štát

Minimálny mesačný príspevok účastníka sporenia je 100 korún. Aby ste však dosiahli na najmenší štátny príspevok, musíte si mesačne odkladať aspoň 300 korún. Výšku štátneho príspevku zobrazuje tabuľka. Čím viac si sporíte, tím väčší je príspevok od štátu. Mesačne môžete získať maximálne až 230 korún, ak si na sporenie vložíte tisíc a viac vlastných korún.

Výška štátneho príspevku podľa výšky mesačného vkladu účastníka penzijného sporenia

Mesačný vklad účastníka Štátny príspevok
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1000 a viac Kč 230 Kč

Výšku vlastného vkladu si môžete v priebehu rokov zvyšovať, prípadne znižovať. Ak by pre vás aj 100 korún mesačne bolo moc, dá sa požiadať o prerušenie platenia. To, či vám zamestnávateľ prispieva alebo nie, nehrá pri uplatnení štátneho príspevku žiadnu úlohu. Štátny príspevok sa vypláca iba na vlastné vklady.

Daňové zvýhodnenie len pri vysokých vkladoch

Odpočet zo základu dane si môže účastník sporenia uplatniť, len ak sú jeho vklady vyššie ako 12 000 korún. Od základu dane z príjmu si môžete odpočítať ročný úhrn vlastných príspevkov nad sumu 12 tisíc korún (cca nad 450 eur). Získať maximálne daňové zvýhodnenie a ušetriť 3 600 korún (cca 140 eur) sa podarí iba tým sporiteľom, ktorí si mesačne vložia 3 000 a viac korún (nad 120 eur).

Úroky získajú len odvážni

Podobne ako na Slovensku, aj pri doplnkovom penzijnom sporení si vyberáte, do akého fondu svoje peňažné prostriedky vložíte. Povinný konzervatívny fond, ktorý prevádzkuje každá zo spoločností nesľubuje žiadny výnos, avšak máte istotu, že o svoje vklady neprídete. Kto sa nebojí ísť do rizika, alebo aspoň mierneho, vyberie si vyvážený alebo dynamický fond.

Všetky spoločnosti však ponúkajú aj využitie stratégie, kedy sa s postupujúcim vekom prechádza ku konzervatívnejšej stratégii.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh