Prílohy k elektronickému daňovému priznaniu: pozor na veľkosť a formát

29.03.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, musíte takýmto spôsobom podať daňové priznanie aj všetky jeho prílohy. Podať prílohy poštou by vám mohlo spôsobiť problémy.


Tento rok si živnostníci počkali na zverejnenie elektronických daňových formulárov o niečo dlhšie. Finančná správa ich zverejnila až v polovici februára, pričom zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania sú tri mesiace po skončení zdaňovacieho obdobia, teda do 31. marca 2021. Ak viete, že nestihnete podať daňové priznanie, môžete požiadať o odklad do konca júna (30. 6. 2021) pri príjmoch zo Slovenska a do konca septembra pri príjmoch zo zahraničia (30. 9. 2021). Elektronické daňové priznanie je potrebné podať aj spolu s prílohou, ktorá má predpísanú formu, možno ju však napríklad dokončiť aj neskôr a odoslať dodatočne.

Povinná registrácia a elektronická komunikácia s DÚ

Pre elektronické odosielanie dokumentov je potrebné, aby daňový subjekt uzatvoril dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom. Preto je potrebné vykonať registráciu na daňovom portáli Finančnej správy. Následne vám Finančná správa potvrdí registráciu a vy ju autorizujete. Tento proces trvá 1 až 2 dni, preto si nenechávajte podávanie daňového priznania na poslednú chvíľu.

Nestačí teda vlastniť občiansky preukaz s čipom a prihlásiť sa ako do elektronickej schránky na webe Slovensko.sk.

Toto všetko potrebujete na elektronické podanie:

  • občiansky preukaz s čipom,
  • certifikáty pre digitálne podpisovanie, preto si zvolíte na oddelení dokladov ešte bezpečnostné kódy BOK, ZEP PIN a ZEP PUK,
  • internetový prehliadač (odporúčame najmä Internet Explorer),
  • eID klient – softvér na zadávanie bezpečnostného osobného kódu k občianskemu preukazu s čipom,
  • D.Suite/eIDAS – nástroj pre elektronický podpis.
 

Elektronické daňové priznanie: V akom formáte sa posielajú prílohy?

Zdroj: Autor článku/Finančná správa SR

Prílohy treba podať spolu s daňovým priznaním

Ak ste úspešne vyplnili daňové priznanie, chýba už len pridať prílohu/y. Finančná správa na začiatku roka informovala, že prílohy môžete podať aj inak ako elektronicky. Avšak nakoľko sa prílohy k podaniam dajú v systéme nahrať a odoslať spolu s podaním, odosielať prílohu zvlášť poštou je zbytočná komplikácia, ak sa vám ju podarí nahrať a odoslať rovno s príslušným daňovým priznaním.

Nezabudnite na správny počet príloh

Prílohy k vášmu daňovému priznaniu treba podať tiež a viete tak urobiť v ľavej časti počas vypĺňania daňového priznania. Celá cesta znie takto: Prílohy – Správa príloh – Pridať novú prílohu z disku – cez tlačidlo s tromi bodkami „...“ vyhľadáte potrebný súbor – potvrdíte kliknutím na Načítať zo súboru. Každý súbor musíte pridať zvlášť, pretože označiť viacero dokumentov naraz nejde.

Nezabudnite do formulára uviesť správny počet príloh – riadok 136 – a uviesť dátum.

Pätnásť megabajtov a dosť

Príloha k všeobecnému podaniu nemôže byť väčšia ako 15 MB. Ak máte väčšiu prílohu, tak je potrebné ju rozdeliť a poslať napr. 2 všeobecné podania s prílohou.

Ak je prílohou napríklad fotokópia rodného listu či potvrdenie od zamestnávateľa o úhrne všetkých príjmov, odporúčame ju uložiť do počítača vo forme PDF súboru. Ak máte pocit, že súbor je až príliš veľký, odporúčame ho komprimovať. Na internete nájdete rôzne bezplatné online služby ako smallpdf.com alebo pdfcompressor.com, ktoré vám behom pár sekúnd znížia veľkosť PDF súboru – nemalo by to však byť na úkor kvality – preto prílohy pred odoslaním na daňový úrad skontrolujte.

Ak sú v PDF citlivé údaje, ktoré by ste nechceli nikam v rámci internetu posielať, skrátka si uložte súbor do PDF v čo možno najnižšej kvalite, pod pätnásť megabajtov by ste sa s veľkou rezervou mali dostať.

Podať môžete aj neskôr

Ak si chcete daňové priznanie ešte skontrolovať, nemusíte ho ihneď podávať. Stačí, ak ho po vyplnení uložíte do správneho formátu. Budete sa k nemu môcť vrátiť neskôr. To isté platí aj o podávaní príloh.

Ak tak chcete urobiť, budete ho potrebovať uložiť ako XML súbor, preto zvoľte možnosť "Uložiť do súboru". Potom pri otvorení elektronického formulára súbor vyhľadávate cez "Načítať zo súboru" a dáta sa automaticky načítajú do príslušných políčok.

Môžete tiež využiť funkciu uloženia na portál Finančnej správy SR cez tlačidlo "Uložiť na PFS".Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5