V týchto krajinách môžu Slováci platiť eurom

14.05.2019 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Eurom možno platiť v eurozóne, ale aj i mimo nej. Slováci tak často pri cestovaní nemusia zamieňať svoju menu. Kde všade sa teda dá platiť eurom?


Eurom dnes možno platiť až v devätnástich krajinách Európskej únie. Všetky bankovky a mince je možné použiť vo všetkých krajinách EÚ, ktoré prijali euro, ako aj v rámci ich zámorských území.

Euro je spoločnou menou Európskej únie už od roku 1999. Zaviesť spoločnú menu je záväzok všetkých krajín EÚ okrem Veľkej Británie a Dánska, ktoré si už pri rozbehu projektu dohodli trvalú výnimku, tzv. opt-out. Napokon, Veľká Británia už čoskoro pravdepodobne vystúpi z Európskej únie, takže sa jej to týkať nebude.

Štáty, ktoré prijali jednotnú menu euro tvoria eurozónu. Okrem spoločnej meny podliehajú aj spoločnej menovej politike, ktorú riadi Európska centrálna banka (ECB). Eurom platia Slováci už desať rokov.

 

Zoznam krajín, v ktorých sa platí eurom

Euro používa devätnásť krajín Európskej únie

 • Belgicko (od roku 2002)
 • Cyprus (od roku 2008)
 • Estónsko (od roku 2011)
 • Fínsko (od roku 2002)
 • Francúzsko (od roku 2002)
 • Grécko (od roku 2002)
 • Holandsko (od roku 2002)
 • Írsko (od roku 2002)
 • Litva (od roku 2015)
 • Luxembursko (od roku 2002)
 • Lotyšsko (od roku 2014)
 • Malta (od roku 2008)
 • Nemecko (od roku 2002)
 • Portugalsko (od roku 2002)
 • Rakúsko (od roku 2002)
 • Slovensko (od roku 2009)
 • Slovinsko (od roku 2007)
 • Španielsko (od roku 2002)
 • Taliansko (od roku 2002)

Eurom možno platiť aj v zámorských územiach niektorých európskych krajín:

 • Azory (Portugalsko)
 • Kanárske ostrovy (Španielsko)
 • Ceuta a Melilla (Španielsko)
 • Francúzska Guyana (Francúzsko)
 • Guadeloupe (Francúzsko)
 • Madeira (Portugalsko)
 • Martinik (Francúzsko)
 • Mayotte (Francúzsko)
 • Réunion (Francúzsko)
 • Svätý Bartolomej (Francúzsko)
 • Saint Pierre a Miquelon (Francúzsko)

Euro používajú na základe dohody s EÚ aj iné štáty:

 • Andorra
 • Monako
 • San Maríno
 • Vatikán

Mimo dohody:

 • Kosovo
 • Čierna Hora

Okrem vyššie spomínaných sú tu aj štáty, ktorých meny sú pevne previazané na euro, ako napríklad Dánsko alebo Bulharsko, ktoré sú zároveň súčasťou Európskej únie. Jedinou nečlenskou krajinou EÚ, ktorej mena je pevne naviazaná na euro je Bosna a Hercegovina. Jednostranne bez dohody s EÚ euro zaviedli Čierna Hora a Kosovo. Nemajú však právo raziť mince.

Každá krajina môže vydávať pamätné dvojeurovky

Eurobankovky sa vydávajú v siedmich hodnotách: 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur. Každá z bankoviek sa dá ľahko rozoznať podľa farby a veľkosti. S hodnotou bankovky rastie aj jej veľkosť.

Euromince majú spoločnú prednú európsku stranu a zadnú stranu majú národnú, preto je viac podôb každej euromince.

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať pamätné mince v nominálnej hodnote dvoch eur, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny.

Do eurozóny plánujú vstúpiť ďalšie krajiny

O vstup do eurozóny prejavili záujem minimálne tri krajiny. Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko. Zároveň sa očakáva, že do eurozóny vstúpi aj Maďarsko a Poľsko, termín je však stále nejasný. Členské štáty navyše avizovali, že celá Eurozóna prejde zmenami.

Zdroj fotografie: Pixabay.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 7 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo